Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Ext4 sju gånger snabbare att felkontrollera jämfört med Ext3 enligt nytt test

Den framstående linuxutvecklaren Theodore Ts'os egna tester visar att ext4 är mer än sju gånger snabbare att felkontrollera (med kommandot fsck) än ext3. Först mättes tiden för en felkontroll på ett några veckor gammalt ext4-filsystem, därefter skapades ett nytt ext3-filsystem dit alla filer kopierades och på det kördes sedan en felkontroll. Trots att det nya ext3-filsystemet borde vara bättre organiserat (mindre fragmenterat) än det några veckor gamla ext4-systemet så vann ändå ext4 med en faktor sju i tid vad gäller att utföra fsck.

Resultatet är mycket välkommet med tanke på att ext4 kan hantera MYCKET större partitioner än ext3. Med så stora filsystem måste felkontroller kunna utföras mycket mycket snabbt, helst implicit under drift. Just linuxs framtid vad gäller filsystem var något som Andrew Morton oroade sig över under sitt tal på google http://www.youtube.com/watch?v=JiIl123dz50 för ett år sedan

Ytterligare än en sak som skulle kunna glädja Andrew är släppet av det avancerade filsystemet AdvFS under GPLv2 http://kerneltrap.org/Linux/AdvFS_Code_Released_Under_GPLv2. Även om AdvFS i sig själv kanske inte portas till Linux så finns koden att studera och inspireras av för Linuxs filsystemsutvecklare, vilket bara kan vara av godo.