Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

OSF2008: SJ väljer öppen källkodsplattform för systemintegration

Anders Nilsson från SJ och Lars Larsson från Redpill berättar om hur de implementerade JBoss i IT-miljön. SJs IT-drift är outsourcad.

SJ har gått från flera olika system, Anders kallar dem informationsöar, till att försöka få in alla system i ett gemensamt system. Nyckelegenskaper för den nya IT-satsningen var Minimal inlåsning, Lättrörlighet, Baskomponenter för ekonomi, finans, försäljning, produktion.. och Tjänstebaserad arkitektur.

Målen är att minska komplexiteten i IT-miljön, öka förändringstakten i IT-portföljen, höja datakvaliteten och sänka IT-kostnaderna för utveckling och förvaltning. Riktlinjerna för integrationen var att det skall vara händelsestyrt och skapa kontextlösa tjänster som möjliggör att lösningar används i fler än ett sammanhang. Tjänsterna skall implementeras en gång och uppträda likadant varje gång man använder den.

SJ har valt open source-produkter av flera skäl till exempel att licenskostnaden inte skall styra arkitekturen och kompentensen och servicenivån och open source-leverantörer.

Det var inte på grund av att JBoss är Open Source SJ valde det, utan för att det var den bästa lösningen för SJ. "Det råkade vara Open Source". SJ konstaterade att det var noll kronor i instegskostnad, däremot ville de ha support på produkten. Kompentens och servicegrad hos Open Source leverantörerna var hög och bidrog till att SJ valde JBoss.

Lars berättar om vad SOA är, vad det löser och hur man planerar en implementation av SOA i verksamheten. Strategi, Organisation och Teknologi är nyckelorden. Många sitter kvar med system som funnits de 20 senaste åren och de kan inte kommunicera med varandra. Det är det problemet SOA löser.

Redpill Linpro hjälpte SJ att skapa SJ Integration Competency Center (ICC) för att sammanföra de olika systemägare som fanns inom SJ. Redpill fungerar som rådgivare och stöttar alla utvecklingsprojekt inom SJ. Alla på SJ som har integrationsbehov skall komma till ICC för att få stöd med integrationen. Utvecklingsmodellen som används på SJ ICC är SCRUM. Allt arbete defineras i 30-dagarsintervaller med tydligt definerade affärs- och verksamhetsmål. Varje dag har de 15 minuters möten där man går igenom vad gjorde du igår? vad gör du idag? finns det problem? De korta iterationerna minskar risken för förseningar.

All dokumentation sker i en Wiki. Information som inte finns i wikin finns inte, och finns den där skall den följas. Dokumentationen skall skrivas varje dag.

Ingen affärslogik finns i det centrala systemet, utan allt läggs ute på de olika komponenterna. Det centrala systemet har ett eget kononiskt format som SJ definerar själva.

Den tekniska risken har minskats genom att använda Open Source-produkter. De kan skapa egen patch som löser problemet innan leverantören ordnar det.

Utvecklingsplattformen är Eclipse med plug-ins, Subversion för versionshanteringen, ANT, JBoss, Eventum, Hudson och Scrum Mgmt tool. Alla verktyg är open source och man använder dem inte av "religösa skäl" utan för att de är bra, etablerade och kan anpassas.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

FoHs bild

Intressant!

Egentligen är det väl bara FOSS-ambassadörer och fanatiker som behöver predika friheten. Det är klart att SJ inte valde sin lösning baserad på en ideologi, men friheten blir naturligtvis en faktor i det hela ändå.