Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Motion om öppen källkod går igenom i Degerfors

Degerfors kommun kommer att arbeta mer med öppen källkod i framtiden. För drygt ett och ett halvt år sedan skrev jag en motion till kommunfullmäktige rörande användandet av öppna standarder och öppen källkod. Berörda tekniker och tjänstemän tillstyrkte förslagen och motionen har nu passerat kommunstyrelsen enhälligt. Senare i maj eller i juni kommer kommunfullmäktige att anta motionen.

Motionenen (som är skriven för Vänsterpartiets räkning) borde kunna användas av alla partier med lite uppdateringar och anpassningar. Den finns i sin helhet på linuxportalen:

http://www.linuxportalen.se/forums/2008/10/28/motion-om-ppna-standarder-...

Motionen hade sex attsatser:

att utreda möjligheterna att utveckla ett IT-samarbete med Kristinehamns kommun för att därigenom kunna ta del av de positiva erfarenheterna av arbetet med öppen standard och öppen källkod

att utreda fördelarna med ett deltagande i kompetenscentret OpenSweden

att utreda om kommunen kan öka sin användning av program med öppen källkod

att utreda om OpenOffice kan ersätta MS Office i skola och förvaltning

att se till att Degerfors kommun i sin kommunikation med kommuninvånare och omvärld använder sig av öppna dokumentformat som ODF och PDF

att se till att kommuninvånare och omvärld i sin kommunikation med Degerfors kommun kan använda sig av öppna dokumentformat.

Alla (utom 2:an, som är inaktuell - OpenSweden har lagts ner) kommer antas av fullmäktige.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

tux-svens bild

Gratulerar, du tycks bo i en kommun som är lite mer flexibel än jag gör. (Götene) Det var mycket roligt att läsa detta. Laughing out loud

Berätta gärna mer om hur det går framöver!!

---

Windows are for houses, Linux is for computers!

 

johnh3s bild

Man kan skriva medborgarförslag också som en privatperson utan att vara knuten till ett parti. Jag tror det går att göra så i alla kommuner i Sverige i någon form:

http://www.lulea.se/politikochkommun/medborgarforslag.4.6ebed23a109d954a...

 

Skrev ett liknande förslag för ca:2 år sedan:

http://lulea.siteseeker.se/?q=ubuntu&submit=S%C3%B6k

 

 

rodvitners bild

Tyvärr finns inte möjligheten att väcka medborgarförslag  i alla kommuner.

Men oavsett hur man går till väga är det viktigt att följa upp vad som händer med eventuella positiva beslut Många sådana här motioner eller förslag kan lätt få positiva bemötanden och antas utan att nånting i verkligheten förändras. Så kommer det nog inte bli i det här fallet. Mycket tack vare att kommunens IT-tekniker är mycket positivt inställda. Lovar återkomma om cirka ett år med rapport.