Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Skriv medborgarförslag och få upp FOSS på agendan.

Ingen har väl missat nyheten om att Verva numera gillar öppen källkod. Hur ska då vi inom FOSS-rörelsen agera på detta?

 

Det jag har gjort är att skriva ett medborgarförslag om att upphandlingar på IT-området bör innefatta beslut på användande av öppen programvara. Det är endast ungefär två tredjedelar (2/3) av alla Sveriges kommuner som har möjligheten för medborgare att skriva medborgarförslag, men det innebär inte mindre än 194 stycken.

 

Det fina med medborgarförslag är att de med stor sannolikhet lyfts upp till möten i kommunfullmäktige för debatt, till vilken vi som förslagsställare är inbjudna. Vi får således två tillfällen att påverka politiskt. Dels genom förslaget som sådant, dels genom det möte som följer.

 

Med en kopia av SOU 2007:47 under armen och plenty av ammunition från andra håll kanske vi kan påverka beslutsfattare att välja öppna standarder och öppen källkod. Det är åtminstone värt ett försök. Jag har skrivit ett i min kommun som lyder som följer:

 

 

Jag yrkar att Östersunds kommun inför Öppen källkod/programvara som kriterium vid IT-upphandlingar bland annat för att öka medborgarnas möjlighet att delta i samhällsdebatten och för att säkra framtida informationsbehov.

 

Verket för förvaltningsutveckling (Verva), har precis beslutat om en policy att väga in Öppen programvara som en faktor vid IT-upphandling och därmed minska kostnader för kommuner som har likartade verksamhetsområden, det vill säga i princip alla.

 

Genom att utveckla gemensam programvara för alla kommuner och kunna fritt dela med sig av denna minskas kostnader för drift och underhåll genom en mängd synergieffekter.
Att äga upphovsrätten till programvaran och även inneha receptet, den så kallade källkoden, till programmet gör att leverantörsberoendet byggs bort och marknaden blir öppnare. Genom att de flesta (för att inte säga alla) öppna programvaror levereras med en licensform som tillåter att den installeras på hur många datorer som helst, slipper man licenshantering och det huvudbry som detta ger upphov till. Det i sin tur innebär en minskning av driftskostnaderna.

 

För medborgaren innebär Öppna program även Öppna dokumentstandarder, det vill säga sådana standarder som är royalty-fria och inte innebär patentskyddade specifikationer. Det håller nere kostnaden för individen då både krav på hårdvara och mjukvara kan hållas till ett minimum. Det öppnar möjligheter även för de minst bemedlade människorna i samhället att ha en chans att hänga med i IT-samhället.

 

I dagens läge kostar det åtskilliga tusen att anskaffa lagliga kopior av de program som krävs för att hänga med i samhällsdebatten. Med Öppna program kan denna kostnad byggas bort, genom att det finns både gratisalternativ såväl som kommersiella aktörer som tillhandahåller programvara som fungerar med Öppna standarder.

 

Genom att använda Öppen programvara säkrar man också framtiden, eftersom både programkoden och specifikationerna till dokumentformat finns publikt tillgängliga. Man reserverar sig därför mot händelsen att företaget som tillhandahåller lösningarna går i konkurs och tar sina program med sig. Så länge den Öppna dokumentstandarden finns specificerad kommer den alltid att kunna läsas.

 

Framtidsbeständighet är ett stort problem i dagens samhälle, då det är enklare att läsa en bibel från 1500-talet än ett ordbehandlingsdokument från 1987, eftersom specifikationerna för hur datat har lagrats i ordbehandlingsdokumentet i vissa fall inte finns tillgängliga.

 

Sådan problematik byggs bort genom användandet av Öppen programvara och Öppna dokumentstandarder.

 

Den sista stora fördelen med Öppna program är möjligheten och friheten att anpassa programvaran efter lokala behov. Genom att källkoden, byggstenarna för programmet, följer med står det var och en fritt att modifiera och förbättra programmet utefter vad som behövs lokalt. Om Östersunds kommun behöver en viss funktionalitet i en redan färdigskriven Öppet programvara, kan man hyra in utvecklare som färdigställer denna funktionalitet. Det alternativet finns inte i så kallad proprietär, eller upphovsrättsskyddad patenterad, programvara.

 

Läs mer på:

 

http://www.verva.se/nyheter/flera-fordelar-med-oppen-programvara/

 

http://blog.rejas.se/2006/01/10/85/

 

Huruvida ni vill använda mitt förslag eller skriva ett eget är helt upp till er, men jag ger er åtminstone möjligheten.

 

Kolla om det är möjligt att ge ett medborgarförslag i din kommun också. Det fina med sådana förslag är att det ofta går att skapa politisk debatt kring dem, eller åtminstone publicitet av en eller annan form.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

mikaeljs bild


Har du skickat det till nån speciell instans på kommunen eller bara till den allmänna adressen?~~~ :rs/d/u/l ~~~

  ~~~ Have a goodyear - http://www.youtube.com/watch?v=tO2wb-LarfU ~~~

 

mikaeljs bild


Har förövrigt lite funderingar på att starta ett projekt med det tänkta namnet "FOSS Skaraborg". Vore kul om det fanns andra skaraborgare som var intresserade av att komma med. Jag kommer använda SFD Skaraborg till diskussioner osv.

 

En tanke är att man tillsammans skall komma på idéer för vad man kan göra. Hjälpas åt att få fram material osv. Jag skall också försöka författa en text om FOSS Skaraborg som man kanske kan få med i KommunNytt, som är en gratistidning som Tibrokommun ger ut till alla hushåll. Den kommer tyvärr inte ut så ofta (fyra nummer per år tror jag). Men all publicitet man kan få är ju positiv.~~~ :rs/d/u/l ~~~

  ~~~ Have a goodyear - http://www.youtube.com/watch?v=tO2wb-LarfU ~~~

 

cryingfreemans bild

Precis som tux-sven har jag använt en färdig mall som i mitt fall finns på kommunens hemsida.Exempelvis:

 

Mariestad: http://www.mariestad.se/templates/04.asp?sida=1328

Skövde: http://www.skovde.se/templates/S_Article.aspx?id=574

 

Du måste vara folkbokförd i den kommun du lägger förslag i, annars funkar det inte.

_______________________________________

Software Freedom Day | 20 september 2008

http://softwarefreedomday.se

_______________________________________

linuxnyheter.se

tux-svens bild

Medborgarförslag. Detta har jag redan gjort i Götene kommun. Det fanns en färdig dokumentmall till kommunen som heter just "Medborgarförslag". Den dagen förslaget kom upp på kommunalfullmäktigesammanträdet bjöds jag in för att snacka för mitt förslag. Jag måste säga att fullmäktigeledarmötena såg väldigt intresserade ut och lyssnade koncentrerat. Efter mitt framförande klev en fullmäktigeledarmot fram och sa "- Det blir ju billigare också", "- Jag föreslår att vi tillstyrker förslaget!" (Ett argument som jag medvetet hade hållit inne med) . Fullmäktige beslöt att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för handläggning.

Efter denna händelse har jag skickat diverse öppen-källkods-information till Kommundirektören (som för närvarande håller i ärendet) och dessutom till kommenens IT-strateg. Jag fick svar från IT-stategen idag, angående IDG-artikeln att Verva tycker att öppen källkod alltid skall finnas med som alternativ vid offentlig upphandling. Svaret var att hon läst artikeln och var mycket intresserad av fortsättningen på detta.

-

Jag har inte tagit upp ämnet öppen källkod i kommunen här på Linuxportalen efter att jag lämnat förslaget till kommunen. Detta eftersom jag tyckte det var jobbig stämmning här med en massa snack om hur dåliga öppenkällkods-alternativen var och att det inte blev billigare o.s.v. (Jag tror det speciellt var nå'n från "rymdstyrelsen" (?) som var mycket negativ och kritisk...Obestämd) Nu kanske det är bättre och öppnare läge igen? Glad

---

ODF är den enda sanna öppna ISO-certifierade dokumentstandarden idag - Sprid ODF genom att konsekvent använda dig av ODF. Våga vägra MS-format!

---

Windows are for houses, Linux is for computers!

 

cryingfreemans bild

Trevligt att höra att det funkade. Smile

_______________________________________

Software Freedom Day | 20 september 2008

http://softwarefreedomday.se

_______________________________________

linuxnyheter.se

pluns bild

Man kommer ingenstans via kommunala instanser mer än att det blir "småduttar".

http://www.opensourcesweden.se/riksdagen

I slutändan handlar det om LOU rädsla och att göra felaktiga upphandlingar.
Så allting måste regleras i upphandlingslagstiftning för att fungera.

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/84558

.

Så känner man riksdagsmän eller har kontakter,  jobba mot dom, de är nyckeln.

 

---------------

Theos song

cryingfreemans bild

Jag håller inte med om att man inte kommer någonstans med kommunala instanser. Visst, det blir småduttar, men om det blir 290 småduttar så har vi hela kommun-Sverige med. För mig räcker det att Östersund går över för att jag ska kunna gå vidare och jobba mot högre mål.

 

Hur som helst har en kommun hängt på och det är bättre än ingen. Medvetenheten höjs åtminstone, även om det blir ett negativt beslut. Intressant länk till riksdagsdebatten om Öppen källkod. Får hoppas att den mynnar ut i något bra. Smile

_______________________________________

Software Freedom Day | 20 september 2008

http://softwarefreedomday.se

_______________________________________

linuxnyheter.se

urbans bild

Bra jobbat cryingfreeman! naturligtvis leder det någonvart, allara minst till att öppen källkod uppmärksammas mer. glöm inte kopia till lokalpressen!

/Urban

 

_______________________________________________________________

http://ubuntu-se.org/drupal/blog/14

http://scibuntu.sourceforge.net/

 

_______________________________________________________________ http://ubuntu-se.org/drupal/blog/14

http://scibuntu.sourceforge.net/

tux-svens bild

Efter presentationen på kommunalfullmäktigemötet var det fika. En f.d. arbetskamrat skötte ljudet i lokalen plus radioutsändningen från mötet. Han slog följe med mej till cafeterian och föreslog ett bord att sitta vid. Det RÅKADE vara det bord där tidningsfolket satt. 3 lokaltidningar. Jag passade på att dela ut mitt dokument med sammandraget från mitt anförande till dem, vilket de gärna tog emot. Dessutom har jag nu löpande kontakt med en intresserad reporter på regionens största tiding. jag förser honom med diverse info om öppen källkod. Han avser att ha en artikel om ämnet såsmåningom. I vår egen lokaltidning har jag fått två mycket positiva artiklar om öppen källkod. De lade t.o.m. in en Linux-pingvin i slutet på artikeln - på eget initiativ!! Så det pågår verksamhet hela tiden. Kommentarer likt den Plun presterade här i tråden klarar jag mig utan. Jag är d-ligt trött på de som bara har negativa kommentarer till allt man gör. "Det är bättre att lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge" Om man aldrig gör något så riskerar man inte heller att misslyckas. Sålunda går Plun och övriga fega kverulanter säkra!

Jag har jobbat i hård motvind många gånger i mitt liv och vid ett flertal tillfällen lyckats genomföra vad jag avsåg. Jag misströstar inte. Glad

---

ODF är den enda sanna öppna ISO-certifierade dokumentstandarden idag - Sprid ODF genom att konsekvent använda dig av ODF. Våga vägra MS-format!

---

Windows are for houses, Linux is for computers!

 

hoths bild

Tålmodigt urholkar droppen stenen!

 

Mycket bra jobbat, fortsätt så. Ett perfekt exempel på vad som kan göras för att lägga grunden för framtida beslut om open source och linux. Fler skulle kunna hänga på i samma stil i sina respektive komuner/landsting/företag/förening/annat.

----
Linux växer snabbast!

----
Linux växer snabbast!

fredentofts bild

Mycket bra initiativ, men jag har två små synpunkter på ditt ordval, "hänga med" låter i mina öron mindre seriöst än "följa med". Du skriver också "proprietär, eller upphovsrättsskyddad patenterad", vilket får det att se ut som du anser att fri programvara inte skulle vara upphovsrättsskyddad.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Argumentera aldrig med idioter. De drar bara ner dig till sin nivå och vinner på erfarenhet!

-
För övrigt anser jag att trådindenteringen måste lagas
-
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

tux-svens bild

Heter det inte propertiär? Det brukar jag skriva i alla fall. SPRÅKPOLISEN, HJÄÄÄLP! Skrikandes

---

ODF är den enda sanna öppna ISO-certifierade dokumentstandarden idag - Sprid ODF genom att konsekvent använda dig av ODF. Våga vägra MS-format!

---

Windows are for houses, Linux is for computers!

 

cryingfreemans bild

Det heter proprietär. Tror att det kommer från franskan, en beteckning på att någon äger något. Proprietary heter det åtminstone på engelska. Smile

_______________________________________

Software Freedom Day | 20 september 2008

http://softwarefreedomday.se

_______________________________________

linuxnyheter.se

jeffs bild

Precis, proprietär innebär att någon äger något, precis såsom är falllet med öppen mjukvara också. Öppen och fri mjukvara är precis lila proprietär iochmed att folk fortfarande äger upphovsrätten över det de skapar, men ger andra tillåtelse att använda de de skapat, iochmed licenserna. Så säg hellre öppna och fria program kontra stängda program.

--------------------------

------

cryingfreemans bild

Vadå stängda, är det någon som har avslutat dem? Vi kan klyva hår hela kvällen om det är på det sättet det ska vara. Wink Det finns helt enkelt inga adekvata ord för att beskriva båda företeelserna kortfattat så att precis ALLA förstår. Proprietär programvara är ett i FOSS-kretsar ganska vedertaget uttryck för att beskriva program som har en ägare och en licens som inte tillåter fri spridning och har stängd källkod, så jag använde det. Det kanske var dumt men skriv ett eget medborgarförslag eller sluta gnäll. Skrattande

_______________________________________

Software Freedom Day | 20 september 2008

http://softwarefreedomday.se

_______________________________________

linuxnyheter.se

jonasbjorks bild

I FOSS-kretsar ja, men vilken målgrupp vill du påverka? De som inte kör öppen programvara, eller de som redan gör det? Jag skulle välja att använda ett språk som målgruppen förstår. Själv pratar jag ofta om öppen och icke öppen programvara. Jag berättar också skillnaderna mellan att kunna se källkoden och inte kunna se den, och betonar att all öppen källkod inte är fri källkod. Försök tänka utanför lådan lite grann, Du måste se till att din målgrupp förstår vad du vill ha sagt, de skall inte behöva lära sig en massa nya ord för att förstå dig.

En bra tumregel är att du skall förklara så att en treåring klarar av att förstå vad du vill ha sagt, då kommer alla förstå dig. Visst, ibland är det direkt olämpligt att lägga sig på den nivån - som när man pratar med andra tekniker Wink

Inse att vi är en minoritet och måste sluta med vår elitism, där vi exkluderar andra genom våra ordval.

--

Telling modern Internet users to stop whining is like telling them to stop breathing — it seems unrealistic and inhumane. (P. Lutus)

--
Jag är grundare av och administratör på Linuxportalen. Kontakta mig om du har frågor, funderingar eller synpunkter kring Linuxportalen.se .

cryingfreemans bild

Alltså, allvarligt talat... Okej, det var ett dåligt ordval. Hoppas att dom inte förkastar mitt medborgarförslag på grund av det. Om/när jag kommer till tals kommer jag inte begränsa mig till den ordalydelse som jag stolpat upp här. Jag kommer givetvis att lägga ut texten så att alla kan hänga med på mina tankegångar. Men denna gång var mitt budskaps längd begränsad och det var många saker som skulle med. Det är i vissa fall lättare att generalisera än att prata om "öppen och icke öppen programvara. Jag berättar också skillnaderna
mellan att kunna se källkoden och inte kunna se den, och betonar att
all öppen källkod inte är fri källkod.
" De första frågorna alla ställer sig då är "varför?" och "hur skiljer de sig"? Har man inte utrymmet att utveckla detta i den text man skriver, anser jag det bättre att generalisera en aning. Men rätt ska vara rätt.

 

Detta förslag är bara det första steget. Det är öga mot öga med kommunfolket det gäller på riktigt. Men jag tror att jag avstår att rapportera här om mina framsteg eller bakslag i den frågan.

 

'The "perfect" is the enemy of the "good enough".'

'The "Good enough" is the enemy of the "at all".'

http://www.youtube.com/watch?v=ZSFDm3UYkeE

_______________________________________

Software Freedom Day | 20 september 2008

http://softwarefreedomday.se

_______________________________________

linuxnyheter.se

jonasbjorks bild

Antagligen uttryckte jag mig väldigt dåligt eller också ville du missuppfatta mig. Vad jag menade med mitt inlägg var att försöka tipsa (hjälpa) om vad du bör tänka på när du talar för öppen programvara. Tro mig, jag har erfarenhet av att tala för öppen programvara och Linux i synnerhet. I timmar, veckor ... år har jag pratat med "vanliga människor" om öppen programvara. Min erfarenhet är att jag skall använda ett enkelt språk när jag talar med dem, annars förstår dem inget alls.

Visst, man kan säkert få för sig att jag är en jävla översittare som kommer här och snackar om hur man skall göra - om man nu vill se det hos mig. Annars kan man ju faktiskt ta åt sig lite av det som kommer fram i våra diskussioner. Vi har alla erfarenhet, i många olika områden. Och det tråkiga är att vi inte ens kan komma överens på vår egen "mark". Hur framstår vi utåt, mot de som inte använder öppen programvara redan?

Du behöver inte skriva förtäckta hot som Men jag tror att jag avstår att rapportera här om mina framsteg eller bakslag i den frågan. Det får mig bara att känna att du inte tror på dina egna ideer. Stå upp för dem! och det är klart som fan vi är intresserade av att läsa hur det går! Ryck upp dig nu cryingfreeman. Du kan, jag kan - tillsammans kan vi mer!

--

Telling modern Internet users to stop whining is like telling them to stop breathing — it seems unrealistic and inhumane. (P. Lutus)

--
Jag är grundare av och administratör på Linuxportalen. Kontakta mig om du har frågor, funderingar eller synpunkter kring Linuxportalen.se .

cryingfreemans bild

Det var knappast ett förtäckt hot, mest en uppgiven suck över allt käbbel som det blir. Som alla vet går inte det talade språkets nyanser fram speciellt bra över internet och jag tolkade dig mer negativt än du avsåg. Sorry. Tack för tipsen. Jag brukar köra med matrecept-liknelser oftast, det kan de flesta relatera till. Vet inte varför jag inte gjorde det den här gången.

 

Apropå något helt annat såg jag en ypperlig idé på http://radio.linuxportalen.se, nämligen topp-menyn "Svenska Linuxnätverket". Den idén har jag spånat på och vill gärna implementera på http://softwarefreedomday.se om du bara kan uppdatera den, lägga in den här på LP och vi kan lobbat in den hos Ubuntu-se.org också.. Det skulle behövas nån karta i sajtdjungeln för FOSSare..

_______________________________________

Software Freedom Day | 20 september 2008

http://softwarefreedomday.se

_______________________________________

linuxnyheter.se

cryingfreemans bild

Jag inser att jag gjort bort mig lite. Jag försökte koka ner betydelsen till några få ord och utelämnade en lite för stor bit. Jag tror och hoppas också att ingen hänger upp sig alltför mycket på mitt ordval. Glad Det har i alla fall diarieförts nu, återstår att se vad som händer med ärendet. Förhoppningsvis kan jag utveckla mitt resonemang i någon form av anförande för beslutsfattande församling.

_______________________________________

Software Freedom Day | 20 september 2008

http://softwarefreedomday.se

_______________________________________

linuxnyheter.se

tux-svens bild

De hänger inte upp sig på ditt ordval. Tänk på att när du skall snacka för "varan" har du antagligen en begränsad tid på dig (10 min?) och de som lyssnar är vanliga kommunalfullmäktigeledarmöter, alltså kunniga som folk i allmänhet när det gäller datorer (=ganska okunniga?). (odt dokumentet kommer snart Flört)

---

ODF är den enda sanna öppna ISO-certifierade dokumentstandarden idag - Sprid ODF genom att konsekvent använda dig av ODF. Våga vägra MS-format!

---

Windows are for houses, Linux is for computers!