Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Min kod för att stänga av och sätta på touchpaden, samt dölja pekaren

Min kod för att stänga av och sätta på touchpaden, samt dölja pekaren, bara binda scriptet till xbindkeys så han man välja valfri knapp som varannan gång sätter på och varannan gång stänger av touchpaden

einand@ingvar:/mnt/data/old/home/einand/backup/jagge.gentoo/home/einand/program/bin$ cat touchpad
#!/bin/bash
STATE=`synclient -l | grep TouchpadOff | awk  '{print $3}' | tr '\n' ' '`


if [ $STATE -eq 0 ]
        then
                synclient TouchpadOff=1
                /home/einand/program/mousemove/movemouse -y 1280 -x 0 > /dev/null
                start-stop-daemon --start --oknodo --name unclutter --startas /usr/bin/unclutter -- -idle 0 -visible&
        else
                synclient TouchpadOff=0
                start-stop-daemon --stop  --name unclutter
fi
echo $STATE

Mitt script som startar med xorg, för att ställa in touchpaden som jag vill, hatar alla scroll grejer som finns, och tapping.

einand@ingvar:/mnt/data/old/home/einand/backup/jagge.gentoo/home/einand/program/bin$ cat touchpad-setup
#!/bin/bash
xbindkeys
synclient VertScrollDelta=0
synclient HorizScrollDelta=0
synclient UpDownScrolling=0
synclient LeftRightScrolling=0
synclient UpDownScrollRepeat=0
synclient LeftRightScrollRepeat=0
synclient MaxTapTime=0
synclient MaxTapMove=0

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

Ser att vi gör saker på olika sätt.

Inställningarna för touchpaden hanterar jag med /etc/hal/fdi/policy/11-x11-synaptics.fdi

Bara för sakens skull så kan jag även posta mitt script för att stänga av touchpaden.

touchpad_toggle ()
{
TOUCHPAD_STATUS=`synclient -l | grep TouchpadOff | sed 's/^.*= //'`
if [ $TOUCHPAD_STATUS = 1 ]; then
  /usr/bin/synclient TouchpadOff=0
elif [ $TOUCHPAD_STATUS = 0 ]; then
  /usr/bin/synclient TouchpadOff=1
fi
}
case "$1" in
  touchpad)
    touchpad_toggle
    ;;
esac