Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

cdrecord Über quick Howto (Data ISO, LjudCD, DVD, .Bin .Cue)

***
Skapa ISO fil att bränna
>mkisofs -r -J -o /dir/isofilemane.iso /dir/where/software/is

verifiera att iso: ser bra ut:
>mount /dir/isofilename.iso /mnt -o loop

om scsi emulering (ide-scsi modulen 2.4 kernel), kolla vilken scsi kanal:
>cdrecord -scanbus
"scsibus1:
1,0,0 100) 'sony' 'cd-r'
1,1,0 101) *
1,2,0 102) *"

>cdrecord -v speed=16 dev=1,0,0 -data /dir/isofilename.iso

IDE bränna i kernel 2.6
>cdrecord -v speed=16 dev=/dev/hdX -data /dir/isofilename.iso

***
*bränna .bin .cue
>cdrecord dev=/dev/hdX -v -dao -cuefile=NameDesCueFiles.cue
eller med cdrdao (kan fungera bättre ibland)
>cdrdao write --device /dev/hdX --driver generic-mmc --speed 16 NameOfCUEOrTOCFile

***
###Ogg/Mp3/Wma till ljudCD skivor
*fixa namn (bytt ut mp3 mot ogg vid ogg filer)
>for i in *.mp3; do mv "$i" `echo $i | tr ' ' '_'`; done

>for i in *.[Mm][Pp]3; do mv "$i" `echo $i | tr '[A-Z]' '[a-z]'`; done

>for i in *.MP3; do mv "$i" "`basename "$i" .MP3`.mp3"; done

*konvertera till wav
>for i in *.mp3; do mpg321 -w `basename $i .mp3`.wav $i; done
eller
>for i in *.mp3; do mpg123 --rate 44100 --stereo --buffer 3072 --resync -w `basename $i .mp3`.wav $i; done
eller med ogg
>for i in *.ogg ; do ogg123 -d wav -f `basename $i .ogg`.wav $i; done

*wma to wav
*remove spaces
>for i in *.wma; do mv "$i" `echo $i | tr ' ' '_'`; done
*remove uppercase
>for i in *.[Ww][Mm][Aa]; do mv "$i" `echo $i | tr '[A-Z]' '[a-z]'`; done
*Rip with Mplayer
>for i in *.wma ; do mplayer -vo null -vc dummy -ao pcm:file=$i.wav $i; done

*normalisera
>normalize-audio -m *.wav

*Bränn
>cdrecord dev=/dev/hdX -eject speed=2 -pad -audio *.wav

####DVD-Video####
> cd /DVD_PROJECTS/HOMEDVD/
> ls -R
.:
. .. AUDIO_TS VIDEO_TS

./AUDIO_TS:
. ..

./VIDEO_TS:
. VIDEO_TS.BUP VIDEO_TS.VOB VTS_01_0.IFO VTS_01_1.VOB VTS_01_3.VOB
.. VIDEO_TS.IFO VTS_01_0.BUP VTS_01_0.VOB VTS_01_2.VOB VTS_01_4.VOB

Om audio_ts mappen saknas skapa en sådan

>mkisofs -dvd-video -o /DVD_PROJECTS/homedvd.img /DVD_PROJECTS/HOMEDVD/
*verifiera
>isoinfo -i homedvd.img -l
ska se likandant ut som fil strukturen ovan
*Brann
>dvdrecord speed=2 -dao dev=0,0,0 homedvd.img

###Convert to OGG
>oggenc *.wav;