Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Dagens fulhack - en "nyttig" trojan

daemon.cc

#include < string.h >
#include < iostream >
#include < windows.h >

BOOL CALLBACK enumProc(HWND hwnd, LPARAM lParam)
{
  char* title = (char*)lParam;
  static char buff[512];
  GetWindowText(hwnd, buff,511);

  if (strstr(buff, title) && strstr(buff, "Windows Internet Explorer")) {
    SendMessage(hwnd, WM_CLOSE, NULL, NULL);
  }
  return true;
}

int WINAPI WinMain(
  HINSTANCE hInstance,
  HINSTANCE hPrevInstance,
  LPSTR lpCmdLine,
  int nCmdShow)
{
  while (true) {
    LONG res;
    HKEY titleKey;
    res = RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "Software\\Pagekiller\\page", 0, KEY_READ, &titleKey);
    if (res != ERROR_SUCCESS) {
      Sleep(5000);
      continue;
    }

    BYTE buff[512];
    DWORD type = 0;
    DWORD len = 511;
    res = RegQueryValueEx(titleKey,NULL,NULL,&type, buff,&len);
    buff[len] = 0;
    RegCloseKey(titleKey);
    if (res == ERROR_SUCCESS) {
      EnumWindows(enumProc, (LPARAM)buff);
    }
    Sleep(5000);
  }

  return 0;
}

config.cc

#include < windows.h >
#include < iostream >
#include < string >

int main()
{
  std::string page;
  while (true) {

    std::cout << "Enter the title of the page you want to block (like \"LunarStorm\", \"linuxportalen\" or \"Aftonbladet\"): " << std::endl;
    std::getline(std::cin, page);

    if (page.size() < 3) {
        std::cout << "Sorry, the page title you entered is too short and because of that too general. Try again" << std::endl;
        continue;
    }
    break;
  }

  HKEY titleKey = NULL;
  LONG res;

  res = RegCreateKey(HKEY_CURRENT_USER, "Software\\Pagekiller", &titleKey);
  if (res != ERROR_SUCCESS) {
    std::cerr << "Unable to open key" << std::endl;
    std::cin.get();
    return -1;
  }

  res = RegSetValue(titleKey,"page", REG_SZ, page.c_str(), page.size() + 1);
  if (res != ERROR_SUCCESS) {
    std::cerr << "Unable to write key" << std::endl;
    std::cin.get();
    return -1;
  }

  RegCloseKey(titleKey);

  return 0;
}

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

trappskis bild

Men... Win32 funkar inte i Linux Wink

Kristians bild

Kan du inte wina det Wink ?


---------------------------------------

 

dholms bild

..ojojoj..

 

Ang. dina includes så vill jag lägga en referens till regel nummero 3 (tre).

-- Risen from the ashes of previous iterations