Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Kristian: Data driven programming

Det talas ofta om funktionell, procedurell, generisk och objektorienterad programming men inte så ofta om "data driven programming". Termen kommer ur att man låter data och inte algoritmer stå i centrum och styra programflödet. Istället för att handhacka hundratal rader kod (vilket lätt medför buggar) fokuserar man på en liten mängd parametrar och låter dessa autogenerera koden
Jag satt och kodade Windows API idag på exjobbet och jag ville skriva ut vilka meddelande som postades till det aktuella fönstret. Prototypen för en fönsterprocedur ser ut enligt

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam);

Varje meddelande representeras som ett heltal "message" vilket också motsvaras av en symbolisk konstant och det var den jag ville skriva ut. Frågan var hur kopplingen skulle göras.
Det visade sig att huvuddelen av alla meddelanden var definerade i headerfilen "winuser.h" enligt

#define WM_SETFOCUS           0x0007
#define WM_KILLFOCUS          0x0008
#define WM_ENABLE            0x000A
#define WM_SETREDRAW          0x000B
#define WM_SETTEXT           0x000C

och så vidare. Vore det inte bra om man kunde generera en switchsats som tog ett heltal och gav en sträng på formen "WM_XXXXX" utifrån informationen i winuser.h? Givetvis går det att fixa med hjälp av en rad grep/awk.

grep "#define WM_" WINUSER.H | awk 'BEGIN{print "switch(uMsg)\{"} 
{print "case " $3 ":\n\t puts(\"" $2 "\"); break;"} END{print "\};"}'

Det genererar kod på formen

switch(uMsg){
case 0x0000:
 puts("WM_NULL"); break;
case 0x0001:
 puts("WM_CREATE"); break;
case 0x0002:
 puts("WM_DESTROY"); break;
case 0x0003:
 puts("WM_MOVE"); break;
case 0x0005:
 puts("WM_SIZE"); break;
case 0x0006:
 puts("WM_ACTIVATE"); break;
case 0x0007:
 puts("WM_SETFOCUS"); break;
case 0x0008:
 puts("WM_KILLFOCUS"); break;
case 0x000A:
 puts("WM_ENABLE"); break;
};

Antalet meddelande att hantera ligger på runt 200 stycken så koden hade inte varit rolig att handskriva (och ännu värre att modifiera i framtiden). Ifall Microsoft eller någon annan lägger till fler meddelande kör man bara grep/awk-scriptet så uppdateras koden automatiskt. På det viset undviker man "hand hacking" och får renare och mer dynamisk kod.
Jag sparade koden som generats i en fil "gened_wmprint.c" och anropar den enligt

#include "gened_wmprint.c"

i min fönsterprocedur. Givetvis "ska" man inte inkludera c-filer men i det här fallet är det "nästan" okej att göra så. Snyggare hade dock varit att kapsla in inkluderingen i en funktion

void print_wm_constant(UINT uMsg)

.
Jag blev nöjd med resultatet (det uppfyllde mina behov) och det imponerade på mina windowsinsnöade kollegor Wink
För vidare läsning (och min källa till idén) se Eric Raymonds utmärkta "The art of Unix programming" http://www.faqs.org/docs/artu/ch09s01.html

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

jonasbjorks bild

Smart lösning! Kör du cygwin på windows?

--

Telling modern Internet users to stop whining is like telling them to stop breathing — it seems unrealistic and inhumane. (P. Lutus)

--
Jag är grundare av och administratör på Linuxportalen. Kontakta mig om du har frågor, funderingar eller synpunkter kring Linuxportalen.se .

Kristians bild

Tack. Ja, hur man ska annars stå ut med att koda i Windows Wink ?

---------------------------------------

 

alexhs bild

Vill bara säga att du har gjort mäkta fel i din så kallade lösning. Du hanterar meddelanden genom att skriva ut en text och sen bryta hanteringen. Inte undra på att du inte gillar Windows.

Kristians bild

Jag hanterar inga meddelanden i koden ovan, jag skriver ut motsvarande konstanter i debugsyfte Smile Hanteringen hade fått följa i ytterligare en switch-sats. Förlåt för eventuella syftningsfel

---------------------------------------

 

alexhs bild

Okej men hade det inte varit mycket lättare att byta ut switchen mot en rad kod som istället skriver ut text från en vektor av strängar?

 

static char *Message[] = {"WM_NULL", "WM_BLABLA"}; osv...

 

printf("%s\n",Message[uMsg]);

 

Då blir ju lösningen på 2 rader och du återanvänder koden bättre. Jag har aldrig sett någon som gjort ett Windowsprogram med två switchar så jag antog att du hade missat att man måste hantera meddelanden.

Denna metoden funkar bara om man vill visa alla meddelanden, vilket du inte verkar vilja men det borde du nu när du bara kan köra in allt i det där programmet som skriver koden.

Kristians bild

Nu ville jag se ALLA meddelande och jag ville inte handkoda en array med tvåhundra element. Det hade gått att generera kod som skapar en sådan array men det hade blivit mer komplicerat eftersom i C++ kan man inte initiera en array utifrån enskilda index på samma sätt som i C99. Då hade jag gjort bättre i att skapa en hashmap, initierat den en gång och därefter gjort en enda uppslagning per anrop till WndProc (dvs utan print-switch). Det hade varit mycket mer effektivt, men nu ville jag bara ha kod för att debugga så optimering kändes inte så motiverat i det läget.

---------------------------------------

 

alexhs bild

Hehe, jag ger mig inte; vad är det du menar att inte går? Jag gjorde ju ett exempel där bara att skriva in strängarna med komma mellan och sen visa detta? Sen skulle du ju använda samma program som gjorde din switch - fast nu till att göra vektorn.

Nåja, skitsamma men jag förstår inte vad du inte kunde göra i c++?

Kristians bild

Det går men jag vill inte skapa en array genom att MANUELLT skriva in tvåhundra konstanter.

C++ stödjer inte en fin finess i C99, "designated initializers"

 

static const char* instruction_table [] = {

[WM_PAINT] = "WM_PAINT",

[WM_SETFOCUS] = "WM_SETFOCUS"

};

Det låter användaren fylla i godtyckliga index i en array direkt i deklarationen utan att behöva bry sig om ordning , storlek eller mellanliggande index. Värderna vid de index som inte anges sätts till noll. Tyvärr så med en klassisk array måste du fylla i alla element upp till ett visst index, WM_NULL, WM_CREATE, WM_DESTROY (de råkar ha index 0, 1, 2) och det är inte säkert att det är just dessa låga index jag är intresserade av

 

---------------------------------------

 

iaidokas bild

Den måste ju inte heta .c, så slipper du bryta mot ditt tabu också.

 

Test.

Test.

oabocws bild

Kod som skriver kod.. vardagsmat för oss som hackar lisp.Cool

Kristians bild

LISP är ett enda stort virus i det avseendet Smile Läskigt med ett språk där man så lätt kan skriva om hela sin kodbas under körning, åandrasidan gör det Emacs till the ultimate tool.

 

---------------------------------------

 

oabocws bild

Bortser man från elisp:ens stora brister, och håller sig borta från just GNU emacs så har du helt rätt i att emacs är rätt schysst Smile

ronnylovs bild

Jag har programmerat en hel del i national Instruments LabVIEW.
Förutom att det är helt grafiskt så är programflödet väldigt datadrivet.
Ganska olikt textbaserad programmering faktiskt och det finns även för linux (men har bara kört det i windows då det är vad vi använder på jobbet).

Kristians bild

LabView kom vi i kontakt med i någon LTH-kurs. Det är väl i huvudsak avsedd för att simulera kretsar och reglersystem?

---------------------------------------

 

hoths bild

Inte egentligen. LabView är en grafisk programmiljö som används för att programmera mät och styrsystem. Programmering sker genom att boxar kopplas ihop med snören. Boxarna motsvarar subrutiner och funktioner och snärena vilken data som skall transporteras vart. Tanken med det är att det skall vara lätt att få något att fungera , utan programmeringskonskaper. (Hööö, här gick det lite fel. har du inga kunskaper så blir det skit och först med gedigna kunskaper kan det bli bra.)

 

Jag, som kommer från hårdvarukonstruktion av elektroniska kort, såg; "Aha, ett schemaritningsverktyg! Coolt, det kan jag!". Så jag satte glatt igång att skriva mjukvara som om det var hårdvara. Nyheter för dig, mjukvara är inte hårdvara. Bland annat så händer saker i sekvens i mjukvara och inte parallellt som i hårdvara. Eftersom det var lite slumpmässigt i vilken ordning subrutinerna exekverades så blev resultatet lite... märkligt Kasta allt, börja om från början. Inse skillnad mellan mjuk- och hård-vara. Koda igen och denna gång gick det mycket bättre.

 

Största problemet dock, att få plats med alla snören mellan alla boxar. Till sist satt man mest och knyffade på snören och boxar för att få dit "bara ett snöre till". Inte så bra och produktivt egentligen. Säkert kan man göra ett lite bättre jobb med en gedigen utbildning på programmet. Jag blev bara inkastad, "För du kan ju redan schemaritning.". Tungan ute

 

----

Linux växer snabbast!

----
Linux växer snabbast!

Kristians bild

Du borde kika på Haskel om du är van vid att tänka funktionellt Smile

---------------------------------------