Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Kristian: aspektorienterad programmering

Under kompilatorkursen på LTH använde vi Javacc och det LTH-utvecklade verktyget Jastadd. Det senare tillförde så kallas "aspektorienterad programmering" till språket Java. Vad är då aspektorienterad programmering?

Låt säga att vi skriver en kompilator och vi skapat en parser för att bygga upp en AST (ett träd över programmets struktur med block, satser och uttryck). Nu vill vi skriva kod för att kontrollera innehållet i vår AST, tex. för att försäkra oss om att vi inte använder variabler innan de blivit deklarerade, att vi inte gör ottillåtna tilldelningar och att alla funktioner (som inte är av typen void) returerar ett värde

Anta att vi har klasser som representerar en lista av satser (StatementList), satser (Statement), tilldelningar (Assignments), deklarationer (Declaration) osv. För att tex. utföra returnvärdeskontrollen kan vi lägga in en metod "checkReturn" i alla dessa klasser och sedan låta det översta rot-objektet i trädet anropa "checkreturn" på alla sina barnobjekt och låta dessa i sin tur anropa "chekreturn" rekursivt på sina barn osv.

Det fungerar och det är lätt att skriva, problemet är att implementationen av kontrollen "checkreturn" sprids över alla AST-relaterade klasser (dvs måste läggas in för hand i varje klass som kan tänkas ha objekt i trädet). Vad vi egentligen skulle vilja är att separera "runcheck"-metoderna för varje klass till en EGEN FIL "runcheck.aspect" och sedan "automagiskt" se till att de stoppas in dess deklarationer i respektive klassdeklarationer under kompileringen.

Eftersom vi inte vill skriva om GCC / Sun Java eller den kompilator vi vill använda så kräver tekniken att vi utvecklar ett verktyg som utifrån våra "aspekter" genererar programkod-kod, såvida inte språket tillåter att vi kan "utöka klasser" såsom det är möjligt i C# och Objective C.

För Java finns som sagt Jastadd http://jastadd.org/ men jag vill kunna använda tekniken i C++. Jag har kikat runt lite men det verkar lite dåligt med C++-stödet. Hittar jag inget så blir det att koda nånting eget, något som kunde vara ett trevligt projekt för att ytterligare lära sig Bison/Flex.

 

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

dikatlons bild

Utmärkt beskrivning av arbetssättet.
På tal om utveckling, har du läst om Scrum i senaste datormagazin? Mycket intressant!

~ bra kod är testad kod ~

- ARCH LINUX -

Kristians bild

Såg nyligen ett google tech talk-föredrag som vidgar ens syn på vad det hela handlar om. Mycket mycket intressant.

http://www.youtube.com/watch?v=cq7wpLI0hco

 

Hittade ett angränsande föredrag om Common Lisp, även det mycket intressant. Många av de "nyheterna" i moderna språk som C# och Ruby har funnits i LISP i mer än 30 års tid och Common LISP har många funktioner som helt saknas i andra språk, tex. exceptions utan (fullständig) stack-unrolling samt allt som det "det nya" konceptet Aspect Oriented Programming ger

http://www.youtube.com/watch?v=VeAdryYZ7ak

 

---------------------------------------

 

Kristians bild

Ett exempel på ett tillfälle där AOP verkligen kommer till sin rätt är vid användning av "Observer"-mönstret. Utan AOP kräver detta mönster en massa duplicerad kod, men med AOP räcker det med ett enda tillägg på ett ställe.

 

---------------------------------------