Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Kristian: Körsbärsplockning med GIT

Anta att vi har ett GIT-repo med två eller flera brancher. Vi vill på den nuvarande branchen applicera en ändring som gjorts via en commit i en annan branch utan att för den skull smälta (merga) in hela den branchen i den nuvarande. GIT har ett verktyg för just detta - "git-cherry-pick". Revisioner loggas i GIT inte med ett löpnummer (som i CVS, SVN och Bzr) utan med en SHA-1 kontrollsumma som unikt identifierar alla ändringar som gjorts i trädet ifrån begynnelsen. Det har fördelar som vi snart ska se

Byt till branchen du vill hämta in ändringen till (här master)

git checkout master

Anta att branchen vi vill hämta ifrån heter "feature-x". Vi gör en logvisning för feature-x genom kommandot

git log feature-x

Vi får

commit 24627ea9e4fbfb6f45edb866f34f8ce25d4ca125
Author: Kristian R
Date:   Sat Jul 19 03:30:29 2008 +0200

    now says bye

commit 51b22b0169f47d92fdd5bc07d700562769647600
Author: Kristian R
Date:   Sat Jul 19 03:29:53 2008 +0200

    added title

För att applicera ändringen "added title" på master kör vi

git cherry-pick 51b2

Där 51b2 är de första tecknen i SHA-1 summan (de fyra första räcker i de flesta fall) för commiten vi är ute efter.

GIT svarar

Finished one cherry-pick.
Created commit d607386: added title
 1 files changed, 2 insertions(+), 0 deletions(-)

Observera att eftersom SHA-1-summan unikt identifierar hela trädet upp
till ändringen i fråga behövde vi inte ange vilken branch commiten kom ifrån i,
dess titel, underrevison eller någon annan information.

För mer information kring GIT

http://www.youtube.com/watch?v=4XpnKHJAok8

http://www.youtube.com/watch?v=8dhZ9BXQgc4

http://sv.wikibooks.org/wiki/GIT

http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/docs/gittutorial.html

 

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

alberts bild

Intressant. Det där funkar väl också i Subversion. En gång i alla fall. Nästa gång får man massa konflikter som man måste resolva manuellt. Mycket drygt.

Kristians bild

Det ska inte vara några problem med GIT, inte så vitt jag läst och inte så vitt jag upplevt.

---------------------------------------