Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Rövarspråket

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys
data = sys.stdin.readlines()
try:
encryptionKey = sys.argv[1]
except IndexError:
encryptionKey = "o"
find = ('q','w','r','t','p','s','d','f','g','h','j','k','l','z','x','c','v','b','n','m')

for row in data:
for letter in row:
if letter.lower() in find:
sys.stdout.write(letter+encryptionKey+letter)
else:
sys.stdout.write(letter)

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

valdermans bild
import System.Environment (getArgs)
find = ['q','w','r','t','p','s','d','f','g','h','j','k','l','z','x','c','v','b','n','m']

main = getArgs >>= \x -> interact $ go (if x==[] then 'o' else head $ head x)
 where go k s = concat [if elem c find then c:k:[x] else [c] | c <- s]

Wink

EDIT: den gamla versionen var överkomplicerad; det blir mycket tydligare med färre parenteser och en list comprehension.

--
あるユーモアのないアホのため、シグナチャーをカエルことにした。カエルさん