Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Öppna port i brandväggen med UFW i Linux Mint Debian Edition (LMDE)

Porten 51413 är stängd för Transmission. Jag använder Linux Mint Debian 32-bit 201012.

Öppnade Terminalfönster och skrev:

sudo ufw status

Status: inactive

sudo ufw enable

Firewall is active and enabled on system startup

sudo ufw allow 51413

Rule added

sudo ufw deny ssh

Neka SSH port 22

sudo ufw deny ssh

Rule added

sudo ufw status

Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
51413                      ALLOW       Anywhere
22                         DENY        Anywhere

Porten 51413 är fortfarande stängd i Transmission. Jag tror det beror på brandväggen i routern.

Se även

Konfigurera brandväggen i Ubuntu/Linux Mint