Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Skapa Drupalmodul - Del 1

Jag skall under några delar gå igenom skapandet av en drupalmodul. Från första kodrad till färdig modul

Tanken är att skriva en guide som är lätt att följa samtidigt som den gör relativt avancerade uppgifter. Modulen som skall skapas är betalningsmodulen som skall fungera med både Payson och moSMS. Vi kommer skapa modulen för Drupal version 6.x

I de följande delarna kommer vi att gå igenom:

 • Kodstandard
 • Säker kod
 • Hantera och skapa API:er
 • Skapning av egna node typer
 • Databasanrop
 • Blockhantering
 • Schemaläggning med CRON

Del 1/{UNKNOWN} - Hello Drupal

Vad är Drupal?

Drupal är ett Content Management System som är open source. Linuxportalen.se körs med hjälp utav Drupal.

Med Drupal kan du skapa hemsidor som till hög grad är möjliga att anpassa efter dina behov, utan alltför stora programmeringskunskaper. Det finns dessutom en bra dokumentation på hur man kan modifiera sina inställningar samt mängder av teman och diverse plugins att välja bland.

För att drupal ska veta att vi skapar en modul måste vi först och främst skapa en mapp där vi har våra filer. Denna mappen ska skapas i en mapp som heter modules som finns i drupals grundmapp. till exempel: /etc/www/htdocs/drupal/modules. Vi väljer att skapa mappen "payment". Denna mappen kommer till en början bara att innehålla en fil, nämnligen payment.info. Inuti .info-filen skall vi ha ett par rader som beskriver modulen för drupal. Resultatet kommer vi sedan att se när vi ska hitta modulen bland alla andra moduler som finns på drupals modulsida

Innehållet i filen är följande:

; $Id$
name = Payment
description = "Handles payment for premium users using Payson and moSMS."
core = 6.x

Nu har vi en färdig .info fil som berättar för drupal vad den heter, vad den gör, vilken version av drupal den är gjord för samt vilka beroende den har.

; $Id$
Betyder inte särskilt mycket utan är något som CVS använder för versionshantering om man får tillgång till drupals kataloger för sin modul.
name Berättar för drupal vad vi döpt vår modul till
description
Här beskriver vi vad vår modul gör. Detta visas bland modulsidorna i administrationsdelen.
core Vi använder drupal 6.x som bas för skapandet av vår modul. Notera att linuxportalen just nu kör med version 5.7, så denna modul kommer inte gå online förräns i Oktober då vi uppdaterar till version 6.

Nu har vi en .info färdig för vår modul. Nu går vi vidare till det viktigaste, payment.module

inuti vår payment module skall vi ha några (mer än några..) funktioner. Allt i drupal byggs ihop med funktioner som drupal har förkonfiguerade att fungera tillsammans med resten av sidan.

Den första vi kommer göra är hook_help(); Denna funktioner förklarar än en gång för användaren/administratören vad modulen gör!

Vår _help() kommer att heta payment_help(). Alla våra funktioner kommer att börja med payment_. Det är så drupal vill att vi ska göra för att drupal ska förstå att det är våra funktioner och därigenom snabbt och enkelt anropa dem när det behövs.

 1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 187);">&lt;?php </span></span>
 2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);">/** </span></span>
 3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);">* Implementation of hook_help() </span></span>
 4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);">**/ </span></span>
 5. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);">function </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">payment_help</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">(</span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">$path</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">, </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">$arg</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">) { </span></span>
 6. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 187);"> $output </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">= </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">''</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">; </span></span>
 7. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 187);"> </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">switch (</span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">$path</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">) { </span></span>
 8. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 187);"> </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">case </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">&quot;admin/help#payment&quot;</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">: </span></span>
 9. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 187);"> $output </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">= </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'&lt;p&gt;'</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">. </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">t</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">(</span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">&quot;Handles payment via Payson and moSMS for access to premium services&quot;</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">) .</span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'&lt;p&gt;'</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">; </span></span>
 10. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 187);"> </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">break; </span></span>
 11. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 187);"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">} </span></span>
 12. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 187);"> </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">return </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">$output</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">; </span></span>
 13. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);">} </span></span>

Notera att jag inte stängde koden med "?>". Detta skall vi aldrig göra när vi kodar för drupal. Detta gör vi för att bland annat inte få white spaces som gör får designen på vår sida att bli konstig. Där finns en hel del anledningar till att inte göra det. Jag tog upp den viktigaste.

Drupal följer PEAR coding standards och vill (kräver ifall man vill lägga upp den på drupals pluginsida) att man använder denna för att all kod skall kunnas läsas på samma sätt. Oavsett vem som skrivit den.

Detta betyder att vi använder en indentering på 2 mellanslag. Inga tabs! Läs igenom: http://drupal.org/coding-standards

Drupal har faktiskt en perl-fil som går igenom din fil och letar efter fel! Denna ligger i /scripts och vi kör den med följande: ./code-style.pl ../modules/payment/payment.module

Nu när hjälpfilen är klar sätter vi igång med install-funktionen. Den som skall initieras när vi aktiverar vår modul

Vad den skall göra är att skapa en egen tabell som har hand om just betalningar. Vem som har betalat, när och hur mycket. Den kommer alltså innehålla:

id, int unsigned, primary key,
uid, int, unsigned,
amount, int, unsigned,
date_time, int, unsigned;

Detta ger oss funktionerna:

 1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);">/**</span></span>
 2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);"> * Implementation of hook_install().</span></span>
 3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);"> */</span></span>
 4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);">function </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">payment_install</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">() {</span></span>
 5. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> </span><span style="color: rgb(255, 128, 0);">// Create tables.</span></span>
 6. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">drupal_install_schema</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">(</span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'payment'</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">);</span></span>
 7. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);">}</span></span>
 1. <span><span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);">/**</span></span></span></span>
 2. <span><span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);"> * Implementation of hook_schema().</span></span></span></span>
 3. <span><span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);"> */</span></span></span></span>
 4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);">function </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">payment_schema</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">() {</span></span>
 5. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">$schema</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">[</span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'payment'</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">] = array(</span></span>
 6. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'fields' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; array(</span></span>
 7. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'id' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; array(</span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'type' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'int'</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">, </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'unsigned' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">TRUE</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">, </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'not null' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">TRUE</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">, </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'default' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">0</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">),</span></span>
 8. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'uid' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; array(</span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'type' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'int'</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">, </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'unsigned' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">TRUE</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">, </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'not null' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">TRUE</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">, </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'default' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">0</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">),</span></span>
 9. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'amount' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; array(</span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'type' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'int'</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">, </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'unsigned'</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> =&gt; </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 187);">TRUE</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">,</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'not null' </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">TRUE</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);">, </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'default' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">0</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">),</span></span>
 10. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'date_time' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; array(</span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'type' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'int'</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">, </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'not null' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">TRUE</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">, </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'default' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">0</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">,</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">)</span></span>
 11. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> ),</span></span>
 12. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'indexes' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; array(</span></span>
 13. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'id' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; array(</span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'id'</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">),</span></span>
 14. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> ),</span></span>
 15. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> </span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'primary key' </span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">=&gt; array(</span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'id'</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">),</span></span>
 16. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> );</span></span>
 17. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> return </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">$schema</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">;</span></span>
 18. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);">}</span></span>
 1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);">/**</span></span>
 2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);"> * Implementation of hook_uninstall().</span></span>
 3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);"> */</span></span>
 4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);">function </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">payment_uninstall</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">() {</span></span>
 5. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);"> </span><span style="color: rgb(255, 128, 0);">// Remove tables.</span></span>
 6. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 128, 0);"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 187);">drupal_uninstall_schema</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">(</span><span style="color: rgb(221, 0, 0);">'payment'</span><span style="color: rgb(0, 119, 0);">);</span></span>
 7. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 119, 0);">}</span></span>

När vi nu väljer att aktivera vår modul kommer den att skapa en tabell med informationen vi angav ovan, ifall den inte redan finns. Vi tar även bort tabellen vid avaktivering av modulen.

Nu har vi en modul som syns i drupal listan, visar hjälpinformation och som skapar en tabell i drupals databas för senare användning. Och där slutar skolan för del 1. Nästa vecka kommer vi ta upp block samt administrationsdelar!

Referenser:
http://drupal.org/coding-standards

http://drupal.org/node/206753

http://drupal.org/node/231036
http://drupal.org/node/114774#hook-install

Filer:
http://www.folle.se/wp-content/2008/07/payment.module
http://www.folle.se/wp-content/2008/07/payment.info

Skapa drupalmodul - Del 2