Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Skapa drupalmodul - Del 2

Då var det dags för del 2 i skolan på hur man bygger en Drupalmodul. Denna gången går vi igenom hur man skapar block, rättigheter samt administrationssektion.

Del 2 - Block och administrering.

Drupal har ett väldigt enkelt och smart rättighetssystem för vem som har tillåtelse till vad. Det enda vi behöver göra är att skapa funktionen {hook}_perm som skapar olika typer av rättigheter.
Detta gör vi med:
 1. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">function </span><span style="color: #0000bb;">payment_perm</span><span style="color: #007700;">() {
  </span></span>
 2. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  return array(</span><span style="color: #dd0000;">'access payment content'</span><span style="color: #007700;">,</span><span style="color: #dd0000;">'administer payment'</span><span style="color: #007700;">);
  </span></span>
 3. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">}
  </span></span>
Nu vet Drupal om att vi har två olika kategorier för vad som tillåts. En för att administrera och en för att se modulens egna innehåll.
Vi sätter upp våra rättigheter i Administrationsdelen på drupal.
Administration -> User Management -> Permissions.
Nu när vi har satt upp våra rättigheter är det dags att gå på själva administrationsdelen. Den del där vi kommer ha all viktig information som moSMS och Payson behöver för att fungera korrekt.
Som nämnt tidigare så älskar Drupal vektorer. Man gör nästintill allt med vektorer. Detta gäller även när vi skall skapa administrationssektionen. Vi börjar med att sätta igång Payson delen.
I vår administrationsdel kommer vi att använda oss av former för att hålla koll på datan vi behöver för payson, så som Säljar e-post, md5 summa, med mera. För att göra detta kommer vi använda oss av Drupals Form API samt inbyggda funktioner för lagring av parametrar.
För att skapa en form använder vi (givetvis) vektorer.
 1. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">function </span><span style="color: #0000bb;">payment_admin</span><span style="color: #007700;">() {
  </span></span>
 2. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  </span><span style="color: #0000bb;">$form</span><span style="color: #007700;">[</span><span style="color: #dd0000;">'payment_currency'</span><span style="color: #007700;">] = array(
  </span></span>
 3. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#type' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #dd0000;">'textfield'</span><span style="color: #007700;">,
  </span></span>
 4. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#title' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">t</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'Your countrys currency'</span><span style="color: #007700;">),
  </span></span>
 5. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#description' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">t</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'Enter the currency you will use on this site'</span><span style="color: #007700;">),
  </span></span>
 6. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#requried' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">TRUE</span><span style="color: #007700;">,
  </span></span>
 7. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#default_value' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">variable_get</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'payment_currency'</span><span style="color: #007700;">,</span><span style="color: #dd0000;">'SEK'</span><span style="color: #007700;">)
  </span></span>
 8. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  ); 
  </span></span>
 9. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  </span><span style="color: #0000bb;">$form</span><span style="color: #007700;">[</span><span style="color: #dd0000;">'payment_payson_seller_email'</span><span style="color: #007700;">] = array(
  </span></span>
 10. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#type' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #dd0000;">'textfield'</span><span style="color: #007700;">,
  </span></span>
 11. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#title' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">t</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'Payson Seller E-mail'</span><span style="color: #007700;">),
  </span></span>
 12. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#description' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">t</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'Enter the seller email of the Payson account'</span><span style="color: #007700;">),
  </span></span>
 13. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#requried' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">TRUE</span><span style="color: #007700;">,
  </span></span>
 14. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#default_value' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">variable_get</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'payment_payson_seller_email'</span><span style="color: #007700;">,</span><span style="color: #dd0000;">'enter-your@email.com'</span><span style="color: #007700;">)
  </span></span>
 15. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  );
  </span></span>
 16. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  </span><span style="color: #0000bb;">$form</span><span style="color: #007700;">[</span><span style="color: #dd0000;">'payment_payson_guarantee'</span><span style="color: #007700;">] = array(
  </span></span>
 17. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#type' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #dd0000;">'textfield'</span><span style="color: #007700;">,
  </span></span>
 18. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#size' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">1</span><span style="color: #007700;">,
  </span></span>
 19. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#maxlength' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">1</span><span style="color: #007700;">,
  </span></span>
 20. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#default_value' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">variable_get</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'payment_payson_guarantee'</span><span style="color: #007700;">,</span><span style="color: #0000bb;">0</span><span style="color: #007700;">),
  </span></span>
 21. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#title' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">t</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'Payson guarantee'</span><span style="color: #007700;">),
  </span></span>
 22. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'#description' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">t</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'Enter if you want Payson guarantee or not. Use value 0 for No and 1 for Yes'</span><span style="color: #007700;">)
  </span></span>
 23. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    );
  </span></span>
 24. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  return </span><span style="color: #0000bb;">system_settings_form</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #0000bb;">$form</span><span style="color: #007700;">);
  </span></span>
 25. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">}</span></span>

Vad vår administrationsdel nu kommer att innehålla är 3 stycken "textfields" med titel och beskrivning samt ett default value. Det vi skriver in är vad som kommer att presenteras på sidan. Se bild nedan på hur det ser ut.
Enkelt, eller hur?

Men, vill vi tillåta vad som helst i våra former? Svaret är: Nej! Vi vill självklart att säljar-eposten skall vara en godkänd epostadress, att vi inte anger bokstäver där vi vill ha siffror. Detta kan vi göra genom funktionen {hook}_admin_validate
 1. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">function </span><span style="color: #0000bb;">payment_admin_validate</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #0000bb;">$form</span><span style="color: #007700;">, &amp;</span><span style="color: #0000bb;">$form_state</span><span style="color: #007700;">) {
  </span></span>
 2. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  </span><span style="color: #0000bb;">$payson_email </span><span style="color: #007700;">= </span><span style="color: #0000bb;">$form_state</span><span style="color: #007700;">[</span><span style="color: #dd0000;">'values'</span><span style="color: #007700;">][</span><span style="color: #dd0000;">'payment_payson_seller_email'</span><span style="color: #007700;">];
  </span></span>
 3. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  if  (!</span><span style="color: #0000bb;">eregi</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">"^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$"</span><span style="color: #007700;">, </span><span style="color: #0000bb;">$payson_email</span><span style="color: #007700;">))  {
  </span></span>
 4. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #0000bb;">form_set_error</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'payment_payson_seller_email'</span><span style="color: #007700;">, </span><span style="color: #0000bb;">t</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'The email you entered is not valid'</span><span style="color: #007700;">));
  </span></span>
 5. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  }
  </span></span>
 6. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  </span><span style="color: #0000bb;">$payson_guarantee </span><span style="color: #007700;">= </span><span style="color: #0000bb;">$form_state</span><span style="color: #007700;">[</span><span style="color: #dd0000;">'values'</span><span style="color: #007700;">][</span><span style="color: #dd0000;">'payment_payson_guarantee'</span><span style="color: #007700;">];
  </span></span>
 7. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  if  (!</span><span style="color: #0000bb;">is_numeric</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #0000bb;">$payson_guarantee</span><span style="color: #007700;">) || </span><span style="color: #0000bb;">$payson_guarantee </span><span style="color: #007700;">&gt; </span><span style="color: #0000bb;">1</span><span style="color: #007700;">)  {
  </span></span>
 8. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #0000bb;">form_set_error</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'payment_payson_guarantee'</span><span style="color: #007700;">, </span><span style="color: #0000bb;">t</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'Value must be 0 or 1, not \''</span><span style="color: #007700;">) . </span><span style="color: #0000bb;">$payson_guarantee </span><span style="color: #007700;">. </span><span style="color: #dd0000;">'\''</span><span style="color: #007700;">);
  </span></span>
 9. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  }
  </span></span>
 10. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">}
  </span></span>

När vi väljer att trycka på knappen "Save configuration" kommer vi att få lite felmeddelande om vi skrivit något galet!

Det krävs inte mycket jobb för att skapa sidor i Drupal tack vare dess API.

Jaha, hur kommer vi nu åt den här administrationssidan då? Vi
behöver givetvis berätta för drupal var den ska placera länken dit. Man
kan nämnligen lägga den lite var man vill.

functionen hook_menu har hand om alla länkar som vi vill komma åt,
till våra olika sidor som modulen ska tillhandahålla. Vi kommer att
utöka denna funktionen ytterligare lite längre fram, men till en början
har vi enbart:

 1. <span style="color: #000000;"><span style="color: #ff8000;">/**
  </span></span>
 2. <span style="color: #000000;"><span style="color: #ff8000;"> * Implementation of hook_menu
  </span></span>
 3. <span style="color: #000000;"><span style="color: #ff8000;"> *
  </span></span>
 4. <span style="color: #000000;"><span style="color: #ff8000;"> **/
  </span></span>
 5. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">function </span><span style="color: #0000bb;">payment_menu</span><span style="color: #007700;">() {
  </span></span>
 6. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  </span><span style="color: #0000bb;">$items </span><span style="color: #007700;">= array();
  </span></span>
 7. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  </span><span style="color: #0000bb;">$items</span><span style="color: #007700;">[</span><span style="color: #dd0000;">'admin/settings/payment'</span><span style="color: #007700;">] = array(
  </span></span>
 8. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'title' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #dd0000;">'Payment module settings'</span><span style="color: #007700;">,
  </span></span>
 9. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'description' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #dd0000;">'Setup your account information on Payson and moSMS'</span><span style="color: #007700;">,
  </span></span>
 10. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'page callback' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #dd0000;">'drupal_get_form'</span><span style="color: #007700;">,
  </span></span>
 11. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'page arguments' </span><span style="color: #007700;">=&gt; array(</span><span style="color: #dd0000;">'payment_admin'</span><span style="color: #007700;">),
  </span></span>
 12. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'access arguments' </span><span style="color: #007700;">=&gt; array(</span><span style="color: #dd0000;">'administer payment'</span><span style="color: #007700;">),
  </span></span>
 13. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #dd0000;">'type' </span><span style="color: #007700;">=&gt; </span><span style="color: #0000bb;">MENU_NORMAL_ITEM
  </span></span>
 14. <span style="color: #000000;"><span style="color: #0000bb;">  </span><span style="color: #007700;">);
  </span></span>
 15. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  return </span><span style="color: #0000bb;">$items</span><span style="color: #007700;">;
  </span></span>
 16. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">}
  </span></span>

Än en gång skapar vi en vektor (slutar säga det nu..) med titel,
beskrivning, vilken sidtyp vi ska använda oss av, vilken funktion vi
ska anropa på sidan, vem som ska ha tillåtelse till att visa den samt
vilken typ det är på länken.
MENU_NORMAL_ITEM betyder inte mycket mer än att det är den vanliga typen av länk, som vi kan välja att gömma samt flytta runder.

Nu har en länk till vår settings page. När vi skriver
?q=admin/settings/payment i adressfältet kommer payment_admin() att
anropas och rita ut våra inställningar. Vi kan även hitta sidan i Administer » Site configuration » Payment Module Settings, där vi även ser description utskriven.

Då har vi ett administrationsgränssnitt till vår modul. Inte helt färdig, men den finns och vi kan ändra inställningar.

Då är nästa steg att visa ett block med hur mycket vi sponsrat med.

Vad är ett block?

Blocken är de små fyrkanterna vi ser i de båda utkanterna på
linuxportalen. “Senaste bloggarna”, “Logga in” “Vilka är online” är
några utav dem.

Vad vill vi visa då?

Vi gör det enkelt, till en början. Vi kan avancera lite mer senare.

Hur skulle det vara med en titel som heter “Your donations”, eftersom det är vad som önskas visa.
Innehållet i blocket kan kanske vara: “You have sponsored with: X CURRENCY”

Detta kommer vara en baggis. Vi skapar funktionen hook_block.<span style="color: #000000;"><br /></span>

 1. <span style="color: #000000;"><span style="color: #ff8000;">/**
  </span></span>
 2. <span style="color: #000000;"><span style="color: #ff8000;"> * Implementation of hook_block
  </span></span>
 3. <span style="color: #000000;"><span style="color: #ff8000;"> **/
  </span></span>
 4. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">function </span><span style="color: #0000bb;">payment_block</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #0000bb;">$op </span><span style="color: #007700;">= </span><span style="color: #dd0000;">'list'</span><span style="color: #007700;">, </span><span style="color: #0000bb;">$delta </span><span style="color: #007700;">= </span><span style="color: #0000bb;">0</span><span style="color: #007700;">) {
  </span></span>
 5. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  if (</span><span style="color: #0000bb;">$op </span><span style="color: #007700;">== </span><span style="color: #dd0000;">"list"</span><span style="color: #007700;">) {
  </span></span>
 6. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #0000bb;">$block</span><span style="color: #007700;">[</span><span style="color: #0000bb;">0</span><span style="color: #007700;">][</span><span style="color: #dd0000;">"info"</span><span style="color: #007700;">] = </span><span style="color: #0000bb;">t</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'Payment'</span><span style="color: #007700;">);
  </span></span>
 7. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    return </span><span style="color: #0000bb;">$block</span><span style="color: #007700;">;
  </span></span>
 8. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  }
  </span></span>
 9. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  else if (</span><span style="color: #0000bb;">$op </span><span style="color: #007700;">== </span><span style="color: #dd0000;">"view"</span><span style="color: #007700;">) {
  </span></span>
 10. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #ff8000;">//Get the global user object
  </span></span>
 11. <span style="color: #000000;"><span style="color: #ff8000;">    </span><span style="color: #007700;">global </span><span style="color: #0000bb;">$user</span><span style="color: #007700;">;
  </span></span>
 12. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #ff8000;">//Generate if we've made a transfer
  </span></span>
 13. <span style="color: #000000;"><span style="color: #ff8000;">    </span><span style="color: #0000bb;">$results </span><span style="color: #007700;">= </span><span style="color: #0000bb;">db_query</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">"SELECT amount FROM {payment} WHERE uid="</span><span style="color: #007700;">.</span><span style="color: #0000bb;">$user</span><span style="color: #007700;">-&gt;</span><span style="color: #0000bb;">uid</span><span style="color: #007700;">);
  </span></span>
 14. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #0000bb;">$payment_block_text </span><span style="color: #007700;">= </span><span style="color: #0000bb;">0</span><span style="color: #007700;">;
  </span></span>
 15. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    
  </span></span>
 16. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    while (</span><span style="color: #0000bb;">$payment </span><span style="color: #007700;">= </span><span style="color: #0000bb;">db_fetch_object</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #0000bb;">$results</span><span style="color: #007700;">)) {
  </span></span>
 17. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">      </span><span style="color: #0000bb;">$payment_block_text </span><span style="color: #007700;">+= </span><span style="color: #0000bb;">$payment</span><span style="color: #007700;">-&gt;</span><span style="color: #0000bb;">amount</span><span style="color: #007700;">;
  </span></span>
 18. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    }
  </span></span>
 19. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    
  </span></span>
 20. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #ff8000;">//Publish the block with text
  </span></span>
 21. <span style="color: #000000;"><span style="color: #ff8000;">    </span><span style="color: #0000bb;">$block</span><span style="color: #007700;">[</span><span style="color: #dd0000;">'subject'</span><span style="color: #007700;">] = </span><span style="color: #0000bb;">t</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'Your donations'</span><span style="color: #007700;">);
  </span></span>
 22. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    </span><span style="color: #0000bb;">$block</span><span style="color: #007700;">[</span><span style="color: #dd0000;">'content'</span><span style="color: #007700;">]  = </span><span style="color: #0000bb;">t</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">"You have sponsored with:&lt;br&gt;"</span><span style="color: #007700;">) . </span><span style="color: #dd0000;">"&lt;center&gt;$payment_block_text " </span><span style="color: #007700;">. </span><span style="color: #0000bb;">variable_get</span><span style="color: #007700;">(</span><span style="color: #dd0000;">'payment_currency'</span><span style="color: #007700;">,</span><span style="color: #dd0000;">'SEK'</span><span style="color: #007700;">) . </span><span style="color: #dd0000;">"&lt;/center&gt;"</span><span style="color: #007700;">;
  </span></span>
 23. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">    return </span><span style="color: #0000bb;">$block</span><span style="color: #007700;">;
  </span></span>
 24. <span style="color: #000000;"><span style="color: #007700;">  }
  </span></span>

Till skillnad från många av de andra funktionerna använder vi oss av parametrar vi anropet. Det är inget krav som vi måste fylla i själva, utan något drupal använder för att göra olika saker med blocket.

if ($op == "list") {

Ger oss informationen att blocket ska visas i en lista. Kan ni gissa var? Givetvis bland konfigurationen för alla block. Vi hittar dit genom: Administer » Block
I denna lista gör vi inte mycket mer än att döper den till Payment och skickar iväg den.
Nästa steg är

 else if ($op == "view") {
Nu kommer vi till lite mer intressanta grejer. Här berättar vi för drupal att det vi ska göra är att visa modulen i bland resterande block.
Till att börja med måste vi hämta $user som innehåller information om vår inloggade användare. Bland annat vårt userid som är vårt unika nummer i databasen, $user->uid
Nästa steg är att skapa en databasförfrågan som kontrollerar hur mycket vi faktiskt betalat och skriver ut det.
Resultat:
Och där var det färdigt för denna vecka!
Vad som blir nästa vecka, har jag inte riktigt bestämt än. Vi får se!
Ha det bra.
Filer:
Delar:

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

fredrikperssons bild

Bra jobbat Marcus.

Ett tips: Lägg gärna en länk till del 1.

Förslag på del 3:

 • Visa data på sidor i stället för block.
 • Skapa teman.

//Fredrik Persson

 

//Fredrik Persson

Marcuss bild

Tack så mycket, Fredrik Smile.

Länkarna fixade!

 • Teman kommer lite längre fram.
 • Visa data på sidor kan vi definitivt ta upp!

tack för feedbacken! Laughing out loud

fredrikperssons bild

Var tog fortsättningen vägen?

//Fredrik Persson

 

//Fredrik Persson

Marcuss bild

Efter mycket brottandes med temafunktionerna samt vidarebefodring vid submit gav jag upp på ett par dagar.
Temat jag skapat som xtpl vägrade laddas in i funktionen som jag ville. Samt att drupal inte vill skicka iväg något med method="post" till någon annan sida. Får nog fulhacka det på något vis.

Sedan dess har std.arbeit tagit det mesta av mina krafter. Sätter igång igen nästa vecka. Denna helgen hinner jag inte.