Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Mitt Server Script!

Sitter och knåpar ihop ett  script för min ubuntu 8.04 server dator. Är  inte riktigt nöjd. Det är nåt som saknas i scriptet. Ska se om jag kan utveckla scriptet inom de närmaste dagarna.

 

#!/bin/bash
#Administratörs Meny
function Uppdatera {
clear
apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
}
function Logg {
clear
cat /var/log/messages | less
}
function Hardware {
clear
lspci | less
}
function System {
clear
dmesg | less
}
function Processer {
clear
ps -aux | less
}
function Reboot {
clear
reboot
}
function Halt {
clear
halt
}
function menu {
clear
echo -e "\t\t\tAdministratörs Meny\n"
echo -e "\ta. Ladda hem och installera systemuppdateringar"
echo -e "\tb. Kolla Systemloggar"
echo -e "\tc. Kolla Systemets Hårdvara"
echo -e "\td. Kolla Systemmeddelanden"
echo -e "\te. Kolla Vilka Processer som körs"
echo -e "\tf. Starta Om Server"
echo -e "\tg. Stäng Av Server"
echo -e "\t0. Avsluta Program\n\n"
echo -en "\t\tVälj Alternativ: "
read -n 1 option
}
while [ 1 ]
do
menu
case $option in
0)
break ;;
a)
Uppdatera ;;
b)
Logg ;;
c)
Hardware ;;
d)
System ;;
e)
Processer ;;
f)
Reboot ;;
g)
Halt ;;
*)
clear
echo "Fel Val" ;;
esac
echo -en "\n\n\t\t\tTryck på valfri tangent för att fortsätta"
read -n 1 line
done
clear

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

leochingkwakes bild

kommandot free kanske (free -m)?

tomasuus bild

Ja det kommandot ska jag lägga till och df -m

leochingkwakes bild

netstat kanske kan vara nåt med?

tomasuus bild

Det har du helt rätt i Smile

 

leochingkwakes bild

Kanske inte skall locka dig att köra cactiWink

tomasuus bild

Nu ser scriptet ut såhär. Det är bättre. Tyvärr har jag inga tjänster att stänga av på servern som jag kör över ssh. Antar jag får fixa apache, mysql, samba m.m och senare uppdatera mitt script. så att jag kan stänga av/starta igång dessa tjänster därifrån.

 

#!/bin/bash
#Administratörs Meny
function Uppdatera {
clear
apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
}
function Logg {
clear
cat /var/log/messages | less
}
function Hardware {
clear
lspci | less
}
function System {
clear
dmesg | less
}
function Processer {
clear
ps -aux | less
}
function Reboot {
clear
reboot
}
function Halt {
clear
halt
}
function Memory {
clear
free -m && df -m
}
function Scan {
clear
nmap -P0 192.168.1.* | less
}
function Netstat {
clear
netstat | less
}
function Ip {
clear
ifconfig
}
function menu {
clear
echo -e "\t\t\tAdministratörs Meny\n"
echo -e "\ta. Ladda hem och installera systemuppdateringar"
echo -e "\tb. Kolla Systemloggar"
echo -e "\tc. Kolla Systemets Hårdvara"
echo -e "\td. Kolla Systemmeddelanden"
echo -e "\te. Kolla Vilka Processer som körs"
echo -e "\tf. Starta Om Server"
echo -e "\tg. Stäng Av Server"
echo -e "\th. Kolla hur mycket ramminne och diskutrymme som används"
echo -e "\ti. Portscanna Det Lokala Nätverket"
echo -e "\tj. Kolla Nätverkstrafik"
echo -e "\tk. Kolla Ipadress"
echo -e "\t0. Avsluta Program\n\n"
echo -en "\t\tVälj Alternativ: "
read -n 1 option
}
while [ 1 ]
do
menu
case $option in
0)
break ;;
a)
Uppdatera ;;
b)
Logg ;;
c)
Hardware ;;
d)
System ;;
e)
Processer ;;
f)
Reboot ;;
g)
Halt ;;
h)
Memory ;;
i)
Scan ;;
j)
Netstat ;;
k)
Ip ;;
*)
clear
echo "Fel Val" ;;
esac
echo -en "\n\n\t\t\tTryck på valfri tangent för att fortsätta"
read -n 1 line
done
clear