Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Användbart Server Script!

Jag har uppdaterat mitt serverscript. Nu börjar det bli riktigt användbart.. Kommer uppdatera det i framtiden.

 

#!/bin/bash
#Administratörs Meny
function Uppdatera {
clear
apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
}
function Search {
clear
echo -n Sök "paket"
read paket
apt-cache search $paket
}
function Install {
clear
echo -n Installera "paket"
read paket
apt-get install $paket
}

function Logg {
clear
cat /var/log/messages | less
}
function Hardware {
clear
lspci | less
}
function System {
clear
dmesg | less
}
function Processer {
clear
ps -aux | less
}
function Reboot {
clear
reboot
}
function Halt {
clear
halt
}
function Memory {
clear
free -m && df -m
}
function Scan {
clear
nmap -P0 192.168.1.* | less
}
function Netstat {
clear
netstat | less
}
function Ip {
clear
ifconfig
}
function Updatedb {
clear
updatedb
}
function Locate {
clear
echo -n Lokalisera "fil"
read fil
locate $fil
}
function menu {
clear
echo -e "\t\t\tAdministratörs Meny\n"
echo -e "\ta. Ladda hem och installera systemuppdateringar"
echo -e "\tb. Kolla Systemloggar"
echo -e "\tc. Kolla Systemets Hårdvara"
echo -e "\td. Kolla Systemmeddelanden"
echo -e "\te. Kolla Vilka Processer som körs"
echo -e "\tf. Starta Om Server"
echo -e "\tg. Stäng Av Server"
echo -e "\th. Kolla hur mycket ramminne och diskutrymme som används"
echo -e "\ti. Portscanna Det Lokala Nätverket"
echo -e "\tj. Kolla Nätverkstrafik"
echo -e "\tk. Kolla Ipadress"
echo -e "\tl. Sök Paket"
echo -e "\tm. Installera Paket"
echo -e "\tn. Uppdatera Databas"
echo -e "\to. Lokalisera Filer"
echo -e "\t0. Avsluta Program\n\n"
echo -en "\t\tVälj Alternativ: "
read -n 1 option
}
while [ 1 ]
do
menu
case $option in
0)
break ;;
a)
Uppdatera ;;
b)
Logg ;;
c)
Hardware ;;
d)
System ;;
e)
Processer ;;
f)
Reboot ;;
g)
Halt ;;
h)
Memory ;;
i)
Scan ;;
j)
Netstat ;;
k)
Ip ;;
l)
Search ;;
m)
Install ;;
n)
Updatedb ;;
o)
Locate ;;
*)
clear
echo "Fel Val" ;;
esac
echo -en "\n\n\t\t\tTryck på valfri tangent för att fortsätta"
read -n 1 line
done
clear

BilagaStorlek
Script.png26.26 kB