Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Tv&Server Script!

Det är underbart att koda i bash!Nu ska jag fixa så jag kan koppla upp mig över SSH via min mobil. Då kan jag använda telefonen för att styra mina datorer.Jag gillar utmaningar och jag börjar bli nöjare med min egen kod.Riktigt nöjd blir jag däremot aldrig. Här kommer koden.

 

#!/bin/bash
#Tv Meny
function Svt1 {
clear
ivtv-tune -f182.250
}
function Svt2 {
clear
ivtv-tune -f196.250
}
function TV3 {
clear
ivtv-tune -f217.250
}
function TV4 {
clear
ivtv-tune -f48.250
}
function 4+ {
clear
ivtv-tune -f252.250
}
function Fem {
clear
ivtv-tune -f245.250
}
function TV6 {
clear
ivtv-tune -f231.250
}
function SVT24 {
clear
ivtv-tune -f189.250
}
function Kunskap {
clear
ivtv-tune -f62.250
}
function Eurosport {
clear
ivtv-tune -f259.250
}
function MTV {
clear
ivtv-tune -f224.250
}
function On {
clear
xset -display :0 dpms force on && aumix -v 90
}
function Av {
clear
aumix -v 0 && xset -display :0 dpms force off
}
function Inspelning {
clear
echo -n Namnge "Inspelning"=
read Inspelning
cat /dev/video0 > $Inspelning.mpg
}
function Sound {
clear
echo -n "Ljud" 0-100=
read Ljud
aumix -v $Ljud
}
function menu {
clear
echo -e "\t\t\tTv Meny\n"
echo -e "\t1. Slå på TV"
echo -e "\t2. Stäng av TV"
echo -e "\t3. SVT1"
echo -e "\t4. SVT2"
echo -e "\t5. TV3"
echo -e "\t6. TV4"
echo -e "\t7. TV4+"
echo -e "\t8. TV5"
echo -e "\t9. Tv6"
echo -e "\ta. SVT24"
echo -e "\tb. Kunskaps-Barn Kanalen"
echo -e "\tc. Eurosport"
echo -e "\td. MTV"
echo -e "\te. Justera Ljud"
echo -e "\tf. Spela In"
echo -e "\t0. Avsluta Program\n\n"
echo -en "\t\tVälj Alternativ: "
read -n 1 option
}
while [ 1 ]
do
menu
case $option in
0)
break ;;
1)
On ;;
2)
Av ;;
3)
Svt1 ;;
4)
Svt2 ;;
5)
TV3 ;;
6)
TV4 ;;
7)
4+ ;;
8)
Fem ;;
9)
TV6 ;;
a)
SVT24 ;;
b)
Kunskap ;;
c)
Eurosport ;;
d)
MTV ;;
e)
Sound ;;
f)
Inspelning ;;
*)
clear
echo "Fel Val" ;;
esac
echo -en "\n\n\t\t\tTryck på valfri tangent för att fortsätta"
read -n 1 line
done
clear

 

 

#!/bin/bash
#Administratörs Meny
function Uppdatera {
clear
apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
}
function Search {
clear
echo -n Sök "paket"
read paket
apt-cache search $paket=
}
function Install {
clear
echo -n Installera "paket"=
read paket
apt-get --install-recommends install $paket
}

function Logg {
clear
cat /var/log/messages | less
}
function Hardware {
clear
lspci | less
}
function System {
clear
dmesg | less
}
function Processer {
clear
ps aux | less
}
function Reboot {
clear
reboot
}
function Halt {
clear
halt
}
function Memory {
clear
free -m && df -m
}
function Scan {
clear
nmap -P0 192.168.1.* | less
}
function Netstat {
clear
netstat | less
}
function Ip {
clear
ifconfig
}
function Updatedb {
clear
updatedb
}
function Locate {
clear
echo -n Lokalisera "fil"=
read fil
locate $fil
}
function ListenPort {
clear
echo -n Lyssna på "port"=
read port
lsof -i :$port | less
}
function AddService {
clear
echo -n Lägg till "service"=
read service
update-rc.d $service defaults
}
function RemoveService {
clear
echo -n Ta bort "service"=
read service
update-rc.d -f $service remove
}
function LsService {
clear
ls /etc/init.d | less
}
function ServiceReboot {
clear
echo -n Starta om "service"=
read service
ls /etc/init.d/$service restart
}
function StartService {
clear
echo -n Starta "service"=
read service
ls /etc/init.d/$service start
}
function StopService {
clear
echo -n Stoppa "service"=
read service
ls /etc/init.d/$service stop
}
function StopPs {
clear
echo -n Döda "processnr"=
read processnr
kill $processnr
}
function CheckLogin {
clear
w
}
function Uppe {
clear
uptime
}
function IpTrafik {
clear
iptraf
}
function TcpDump {
clear
echo -n Kolla "portar"=
read portar
tcpdump port $portar
}
function menu {
clear
echo -e "\t\t\tAdministratörs Meny\n"
echo -e "\ta. Ladda hem och installera systemuppdateringar"
echo -e "\tb. Kolla Systemloggar"
echo -e "\tc. Kolla Systemets Hårdvara"
echo -e "\td. Kolla Systemmeddelanden"
echo -e "\te. Kolla Vilka Processer som körs"
echo -e "\tf. Starta Om Server"
echo -e "\tg. Stäng Av Server"
echo -e "\th. Kolla hur mycket ramminne och diskutrymme som används"
echo -e "\ti. Portscanna Det Lokala Nätverket"
echo -e "\tj. Kolla Nätverkstrafik"
echo -e "\tk. Kolla Ipadress"
echo -e "\tl. Sök Paket"
echo -e "\tm. Installera Paket"
echo -e "\tn. Uppdatera Databas"
echo -e "\to. Lokalisera Filer"
echo -e "\tp. Lyssna på portaktivitet"
echo -e "\tq. Lägg till starttjänst"
echo -e "\tr. Ta bort starttjänst"
echo -e "\ts. Lista tjänster"
echo -e "\tt. Starta om service"
echo -e "\ty. Starta service"
echo -e "\tv. Stoppa service"
echo -e "\tw. Döda process"
echo -e "\tx. Kolla vilka användare som är inloggade"
echo -e "\tz. Kolla hur länge systemet varit uppe"
echo -e "\t1. Kolla Iptrafik"
echo -e "\t2. Analysera nätverkstrafik på specifika portar"
echo -e "\t0. Avsluta Program\n\n"
echo -en "\t\tVälj Alternativ: "
read -n 1 option
}
while [ 1 ]
do
menu
case $option in
0)
break ;;
a)
Uppdatera ;;
b)
Logg ;;
c)
Hardware ;;
d)
System ;;
e)
Processer ;;
f)
Reboot ;;
g)
Halt ;;
h)
Memory ;;
i)
Scan ;;
j)
Netstat ;;
k)
Ip ;;
l)
Search ;;
m)
Install ;;
n)
Updatedb ;;
o)
Locate ;;
p)
ListenPort ;;
q)
AddService ;;
r)
RemoveService ;;
Drunk
LsService ;;
t)
ServiceReboot ;;
y)
StartService ;;
v)
StopService ;;
w)
StopPs ;;
x)
CheckLogin ;;
z)
Uppe ;;
1)
IpTrafik ;;
2)
TcpDump ;;
*)
clear
echo "Fel Val" ;;
esac
echo -en "\n\n\t\t\tTryck på valfri tangent för att fortsätta"
read -n 1 line
done
clear

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

Charlies bild

Putty finns för symbian. Det tycker jag är kanon. Ibland får man administrera sin maskin när man är på resande fot!

http://s2putty.sourceforge.net/

tomasuus bild

Ja det är putty som jag tänkte använda Smile

Troligtvis så kommer jag inte använda mobilen så mycket när jag reser.Kanske någon gång ibland. Mest sugen på att kunna använda mobilen som en tvfjärrkontroll Smile :)

leochingkwakes bild

Annars kan du ju skaffa röststyrning som borgarna. Hemnära tjänster + arbetslös vid tvn. Sen är det bara att säga kanalnamn etc för att få utnyttja röststyrningen Wink

abergmans bild

 Måste ju finnas någon app som kan göra det via BT istället för via SSH...

 

 

Charlies bild

Om du vill använda den som fjärr i det egna nätet kan du göra som jag. Webgränssnitt och köra på wlan. Funkar kanon. Så använder jag mobilen som fjärr till mediadatorn (Geexbox).

bittins bild

denna ssh klient körs på min mobil: http://www.xk72.com/midpssh/