Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Mitt upphottade serverscript!

Har delat med mig av det förut, då inte lika uppdaterat som nu,www.linuxportalen.se/blogs/tomasuu/2009/10/15/tvserver-script! Har haft stor nytta av det i Debian/Ubuntu baserade system, genom åren och det är jag som skrivit det. För att det ska fungera klockrent så måste en del paket installeras. Det bör vara ganska självsägande, om vissa funktioner inte fungerar(apt-get install paket)

Scriptet skapas med fördel i /usr/local/bin/ själv har jag valt att döpa det till ServerAdmin. Glöm inte skriva chmod +x Serveradmin! Här kommer koden, hoppas någon annan får nytta av den eller kanske t.o.m vill vara med och förbättra scriptet. P.g.a diverse konstiga smileys som dyker upp så har jag gjort modifieringar i koden där den är felaktig och lagt till ett # så scriptet behöver några mindre modifieringar för att fungera som det är tänkt!

#!/bin/bash
#Administratörs Meny
    function Uppdatera {
    clear
    apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
}
    function Search {
    clear
    echo -n Sök "paket"
    read paket
    apt-cache search $paket=
}
    function Install {
    clear
    echo -n Installera "paket"=
    read paket
    apt-get --install-recommends install $paket
}

    function Logg {
    clear
    dmesg | less && cat /var/log/messages | less
}
    function Hardware {
    clear
    lspci -k | less && dmidecode | less && uname -a
}
    function System {
    clear
    dmesg | less
}
    function Processer {
    clear
    ps aux | less
}
    function Reboot {
    clear
    reboot
}
    function Halt {
    clear
    halt
}
    function Memory {
    clear
    free -m && df -m
}
    function Scan {
    clear
    nmap -P0 192.168.0.* | less
}
    function Netstat {
    clear
    netstat | less
}
    function Ip {
    clear
    ifconfig
}
    function Updatedb {
    clear
    updatedb
}
    function Locate {
    clear
    echo -n Lokalisera "fil"=
    read fil
    locate $fil
}
    function ListenPort {
    clear
    echo -n Lyssna på "port"=
    read port
    lsof -i :$port | less
}
    function AddService {
    clear
    echo -n Lägg till "service"=
    read service
    update-rc.d $service defaults
}
    function RemoveService {
    clear
    echo -n Ta bort "service"=
    read service
    update-rc.d -f $service remove
}
    function LsService {
    clear
    ls /etc/init.d | less
}
    function ServiceReboot {
    clear
    echo -n Starta om "service"=
    read service
    ls /etc/init.d/$service restart
}
    function StartService {
    clear
    echo -n Starta "service"=
    read service
    ls /etc/init.d/$service start
}
    function StopService {
    clear
    echo -n Stoppa "service"=
    read service
    ls /etc/init.d/$service stop
}
    function StopPs {
    clear
    echo -n Döda "processnr"=
    read processnr
    kill $processnr
}
    function CheckLogin {
    clear
    w
}
    function Uppe {
    clear
    uptime
}
    function IpTrafik {
    clear
    iptraf
}
    function TcpDump {
    clear
    echo -n Kolla "portar"=
    read portar
    tcpdump port $portar
}
    function CheckInternetService {
    clear
    lsof -i
}
    function CheckHarddrive {
    clear
    echo -n Kolla "harddrives"=
    read harddrives
    smartctl -a $harddrives | less
}
    function CheckRootkits {
    clear
    rkhunter -c
}
    function CheckSensors {
    clear
    sensors
}
        function CheckInstall {
        clear
        dpkg -l | less
}
    function menu {
    clear
    echo -e "\t\t\tAdministratörs Meny\n"
    echo -e "\ta. Ladda hem och installera systemuppdateringar"
    echo -e "\tb. Kolla Startmeddelanden och Systemloggar"
    echo -e "\tc. Kolla Systemets Hårdvara"
    echo -e "\td. Kolla Systemmeddelanden"
    echo -e "\te. Kolla Vilka Processer som körs"
    echo -e "\tf. Starta Om Server"
    echo -e "\tg. Stäng Av Server"
    echo -e "\th. Kolla hur mycket ramminne och diskutrymme som används"
    echo -e "\ti. Portscanna Det Lokala Nätverket"
    echo -e "\tj. Kolla Nätverkstrafik"
    echo -e "\tk. Kolla Ipadress"
    echo -e "\tl. Sök Paket"
    echo -e "\tm. Installera Paket"
    echo -e "\tn. Uppdatera Databas"
    echo -e "\to. Lokalisera Filer"
    echo -e "\tp. Lyssna på portaktivitet"
    echo -e "\tq. Lägg till starttjänst"
    echo -e "\tr. Ta bort starttjänst"
    echo -e "\ts. Lista starttjänster"
    echo -e "\tt. Starta om service"
    echo -e "\ty. Starta service"
    echo -e "\tv. Stoppa service"
    echo -e "\tw. Döda process"
    echo -e "\tx. Kolla vilka användare som är inloggade"
    echo -e "\tz. Kolla hur länge systemet varit uppe"
    echo -e "\t1. Kolla Iptrafik"
    echo -e "\t2. Analysera nätverkstrafik på specifika portar"
    echo -e "\t3. Kolla vilka internettjänster som är igång"
    echo -e "\t4. Kolla status på hårddiskar"
    echo -e "\t5. Kolla efter Rootkits"
    echo -e "\t6. Kolla datortemperatur"
    echo -e "\t7. Kolla vilka paket som är installerade"
    echo -e "\t0. Avsluta Program\n\n"
    echo -en "\t\tVälj Alternativ: "
    read -n 1 option
}
    while [ 1 ]
    do
    menu
    case $option in
    0 ) # Felskrivet medvetet ska skrivas utan bindesstreck
    break ;;
    a)
    Uppdatera ;;
    b)
    Logg ;;
    c)
    Hardware ;;
    d)
    System ;;
    e)
    Processer ;;
    f)
    Reboot ;;
    g)
    Halt ;;
    h )  # Felskrivet medvetet
    Memory ;;
    i)
    Scan ;;
    j ) # Felskrivet medvetet
    Netstat ;;
    k)
    Ip ;;
    l)
    Search ;;
    m)
    Install ;;
    n)
    Updatedb ;;
    o)
    Locate ;;
    p)
    ListenPort ;;
    q)
    AddService ;;
    r)
    RemoveService ;;
    s )       #Felskrivet medvetet annars kommer skrattecken visas här på lp
    LsService ;;
    t)
    ServiceReboot ;;
    y)
    StartService ;;
    v)
    StopService ;;
    w)
    StopPs ;;
    x)
    CheckLogin ;;
    z)
    Uppe ;;
    1)
    IpTrafik ;;
    2)
    TcpDump ;;
    3)
    CheckInternetService ;;
    4)
    CheckHarddrive ;;
    5)
    CheckRootkits ;;
    6)
    CheckSensors ;;
    *)
    clear
    echo "Fel Val" ;;
    esac
    echo -en "\n\n\t\t\tTryck på valfri tangent för att fortsätta"
    read -n 1 line
    done
    clear