Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Skrivtips

 • If you include a textual smiley in your post (see chart below), it will be replaced by a graphical smiley.
  Smileys
  SmileyAcronyms
  :):) :-) :smile:
  :D:D :-D :lol:
  :bigsmile::bigsmile:
  ;);) ;-) :wink:
  :p:p :-p :tongue:
  :O:O :-O :shock:
  :|:| :-| :stare:
  :(:( :-( :sad:
  :~:~ :-~ :puzzled:
  :((:(( :-(( :cry:
  8)8) 8-) :cool:
  :steve::steve:
  J)J) J-) :crazy:
  :glasses::glasses:
  :party::party:
  :love::love:
  :X:X :-X :oups:
  :8):8) :8-) :shy:
  0:)0:) 0) 0:-) :innocent:
  :*:* :-* :sexy:
  |(|( \( :angry:
  :Sp:Sp :-S) :sick:
  :tired::tired:
  :santa::santa:
  :mail::mail:
  :sushi::sushi:
  :hat::hat:
  H)H) H:) H:-) :grade:
  :ghost::ghost:
  $)$) $-) :cash:
  :crown::crown:
  :davie::davie:
  S)S) S) :drunk:
  >)>) >-) :evil:
  :beer::beer:
  :star::star:
  :arrow::arrow:
  :quest::quest:
  :exmark::exmark:
  :tux::tux:
 • Allowed HTML tags: <quote><a> <em> <strong> <u> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <p> <sub> <sup> <strike> <blockquote> <hr> <br> </quote> <pre> <code>

  Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiv på webbplatsen.

  För mer information, se W3C:s HTML-specifikation eller använd en sökmotor för att hitta andra webbplatser som förklarar HTML.

  TaggbeskrivningDu skriverDu får
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen quote.
  Ankare används för att skapa länkar till andra sidor.<a href="http://linuxportalen.se">linuxportalen.se</a>linuxportalen.se
  Betonat/kursivt<em>Betonat/kursivt</em>Betonat/kursivt
  Stark<strong>Stark</strong>Stark
  Understruket<u>Understruket</u>Understruket
  Citerat<cite>Citerat</cite>Citerat
  Kodad text som används för att visa programkällkod.<code>Kodat</code>Kodat
  Onumrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ul> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ul>
  • Första posten
  • Andra posten
  Numrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ol> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ol>
  1. Första posten
  2. Andra posten
  Definitionslistor liknar andra listor i HTML. <dl> inleder listan, <dt> inleder definitionstermen och <dd> inleder definitionsbeskrivningen.<dl> <dt>Första termen</dt> <dd>Första definitionen</dd> <dt>Andra termen</dt> <dd>Andra definitionenen</dd> </dl>
  Första termen
  Första definitionen
  Andra termen
  Andra definitionenen
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen img.
  Som standard läggs stycketaggar till automatiskt. Använd denna tagg för att lägga till flera.<p>Första stycket.</p> <p>Andra stycket.</p>

  Första stycket.

  Andra stycket.

  Nedsänkt<sub>Ned</sub>sänktNedsänkt
  Upphöjt<sup>Upp</sup>höjtUpphöjt
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen strike.
  Blockciterat<blockquote>Blockciterat</blockquote>
  Blockciterat
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen hr.
  Som standard läggs radbrytningstaggar till automatiskt, så använd denna tagg för att lägga till flera. Den här taggen används lite annorlunda i och med att den inte har en start- och sluttagg som övriga taggar. Använd ett extra "/" inuti taggen för att behålla XHTML 1.0-kompatibiliteten.Text med <br />radbrytningText med
  radbrytning
  Förformaterat<pre>Förformaterat</pre>
  Förformaterat
  Kodad text som används för att visa programkällkod.<code>Kodat</code>Kodat

  De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.

  Om du råkar ut för problem, försök använda HTML-teckenenheter. Ett vanligt exempel är &amp; för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter ("entities") finns på HTML entities.Några av de tillgängliga tecknen är:

  TeckenbeskrivningDu skriverDu får
  Ochtecken&amp;&
  Större än&gt;>
  Mindre än&lt;<
  Citationstecken&quot;"
 • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />)och stycke-taggar (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.
 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
 • To post pieces of code, surround them with <code>...</code> tags. For PHP code, you can use <?php ... ?>, which will also colour it based on syntax.