Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Platsbrist! Behöver använda även hårddisk nummer 2 i datorn.

Hej,
Jag har Fedora9 installerat, via en nerladdad installationsDVD.
När jag installerade trodde jag inte jag behövde båda hårddiskarna, så jag sparade den andra (med debian på). Nu vill jag använda även den till mitt Fedorasystem. Fedrainstallationen är gjord med defaultalternativet för partitionering (alltså inte separat home eller dyl.).

Går detta att lösa utan att installera om Fedora?

Jag provade med inst.DVD:n (Tänkte göra i princip en nyinstallation med extra disken inkluderad men inte formatera Fedoradisken).
Viste inte hur jag skulle göra med volymgrpper och dyligt.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

pbs bild

Vad står det på skärmen om du ger följande tre kommandon i terminalen:

cat /etc/fstab
ls /dev|grep sd
df

for_lifes bild

Så här står det:

[morgan@localhost ~]$ cat /etc/fstab
UUID=818df2bb-90c8-4154-a711-8c23156b208b /                       ext3    defaults        1 1
UUID=f5efaeeb-292f-4a68-ab21-3a00db340c17 /boot                   ext3    defaults        1 2
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
UUID=aa8e9665-ac32-4f5b-bd71-465e6208ebab swap                    swap    defaults        0 0
UUID=79663f35-81a7-46a1-ada8-24e56711ae59 swap                    swap    defaults        0 0
[morgan@localhost ~]$ ls /dev|grep sd
sda
sda1
sda2
sda3
sda5
sdb
sdb1
sdb2
[morgan@localhost ~]$ df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
                      12320688  10782648    912172  93% /
/dev/sdb1               194442     18703    165700  11% /boot
tmpfs                   127072        48    127024   1% /dev/shm
gvfs-fuse-daemon      12320688  10782648    912172  93% /home/morgan/.gvfs
/dev/sda1              7732320   4860456   2479080  67% /media/disk
/dev/sda3                 7632         0      7632   0% /media/disk-1
[morgan@localhost ~]$

for_lifes bild

Det blev svårläst, jag provar att bifoga fil.

pbs bild

Du har då alltså två hårddiskar, sda och sdb.
 
Partitionen sdb1 ser ut att vara bootpartition (dvs innehålla grub). sdb2 innehåller väl LVM-volymgruppen (dvs resten av Fedora).
 
sda-hårddisken verkar innehålla fyra partitioner, sda1, sda2, sda3 och sda5 (efter Debianinstallationen?). Två av dessa (sda1 och sda3) är monterade under /media som disk och disk-1.
 
Om du vet att du inte har någonting viktigt vare sig under /media/disk eller resten av sda-hårddisken, borde du kunna (installera och) öppna partioneringsverktyget Gparted och ta bort alla gamla partitioner som du har under sda. Efter det kunde du skapa en eller flera nya partitioner på hårddisken.
 
Om du inte vill att sda inkluderas i volymgruppen kunde du t.ex. skapa en stor partition vid namnet sda1 (med ext3 som filsystem) och sedan köra kommandot

su -c "echo '/dev/sda1 /media/disk  ext3  defaults  1 2'>>/etc/fstab;chmod 777 /media/disk;mount -a"

(på en rad) för att få den monterad under /media/disk.
 
Andra alternativet är att du skapar en eller flera partitioner utan filsystem och lägger till dem i volymgruppen. Fedora har ett inställningsprogram vid namnet system-config-lvm för hantering av LVM-volymgrupper. Det borde finnas i menyn under Administration --> Hantering av logiska volymer. Om inte så kan du installera paketet system-config-lvm. En (engelskspråkig) guide för programmet finner du här.

for_lifes bild

Tack för ett mycket bra svar!

Försökte med alternativ 1, men det blev enligt bifogad fil.

(Jag körde kommandot några ggr med olika långa rader o.s.v. jag antar det är därför mount syns så många ggr. Har det kanske lagts till något i fstab som jag bör editera bort?)

pbs bild

Där finns samma rad fyra gånger, dvs du kunde väl editera bort tre av dem. Detta gör man t.ex. med kommandot

su -c "gedit /etc/fstab"

Själva problemet tycks vara att monteringspunkten (mappen) /media/disk inte existerar. Den skapar du med kommandot

su -c "mkdir /media/disk; chmod 777 /media/disk"

Alla partitioner/filsystem listade i fstab (utan parametern noauto) monteras automatiskt när datorn startar. Annars kan man göra det med

su -c "mount -a"

Efter att /dev/sda1 är monterad till /media/disk kan det vara en bra idé att göra en länk till den i hemmappen.
 
Fast med tanke på framtida använding vore det nog enklast att lägga till den fysiska volymen sda1 i den befintliga LVM-volymgruppen där Fedora ligger. Då syns de två diskarna som en stor "virtuell partition" och diskanvändningen blir flexiblare.

for_lifes bild

Alright, jag bytte aproach! Ändrar logiska volymen istället.

Kom till bifogade punkten. Blev nervis, vågar jag avmontera "/"?

Den använder ju systemet nu!!!

pbs bild

Jag tror du måste köra programmet via Fedoras live-cd. Att försöka avmontera /-volymen är knappast en bra idé.

for_lifes bild

Det körde ihop sig för mig, så det slutade med att jag gjorde en ominstallation. Det går ju faktiskt ganska snabbt och smärtfritt tycker jag.

Himla tjusig bild du har! Den har fått mig att höja blicken äver IRL några gånger. Tack för hjälpen.

 

distens bild

Det bör vara möjligt att utöka Volymgruppen med den andra hårddisken. Har aldrig gjort det själv men det lär finnas guider på internet. sök på fedora, lvm.