Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Kan ej lista mappar - FTP

Hej, jag har lite problem med min server som jag kör ubuntu-server 8.10. Jag kan ansluta till ftp-servern (proftpd) efter att ha öppnat port 21. När jag använder verktyget "Anslut till server" kan jag ansluta men inte lista de mappar som finns på server. Men när jag ansluter med t.ex. filezilla så funkar det perfekt. Någon som vet vad jag gör fel? Har testat flera olika mappar men utan resultat.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

gooners bild

Det kan vara något problem med active och passive mode på ftp klienten du använder. Testa att ändra om det går...

-- victoria concordia crescit

-- -- --

-- victoria concordia crescit

joltgens bild

Hej, har testat att ändra server konfigurationen så att passive är aktiverat och öppnat brandväggen då kunde jag se mapparna i ftp-root mappen men när jag försöker öppna någon av undermapparna så avbryts anslutningen. Kan inte välja passive/active i det programmet som jag vill få att fungera med min ftp-server ("Anslut till server") tror det är gvfs det heter men är inte säker.

gooners bild

Om jag inte minns fel så ska port 20 var öppen också i passive mode.. Osäker dock.

-- victoria concordia crescit

-- -- --

-- victoria concordia crescit

joltgens bild

Förs när jag gjorde detta blev det ingen skillnad. Men nu av någon anledning kan jag byta mapp men efter att jag byter mapp ca. 3 gånger slutar det fungera igen. För tillfället kan jag inte heller lista mappar. Jag vet att det är något med routern eftersom det var när jag bytte router som problemet uppstod, men jag tycker jag har testat allt möjligt nu utan att det fungerar som det skall.

Har öppnat portarna: 20-20, 21 - 21, 49152 - 65534

jentins bild

När jag körde proftpd (bytat till vsftpd) så hade jag det problemet också, men löste det genom att öppna för passiva portar. Läste att du öppnat för dina passiva portar i brandvägg, men  har du aktiverat denna rad i /etc/proftpd/prodftpd.conf

PassivePorts                  49152 65534

Samt hur står din Listoption?

ListOptions                     "-l"

När du gjort en ändring i proftpd är det viktigt att du laddar om och startar om.

Nu kör jag inte Ubuntu och vet inte hur programmet du använder ser ut, men se om du kan hitta olika inställningar för passiv och aktiv mode. Framförallt skall det inte vara några problem om du ansluter lokalt mot din ftp.

 

-------------------------------------

www.suselinux.se

joltgens bild

Hej, tack för tipsen. Jag har aktiverat PassivePorts och listoption: ListOptions        "-l". Har startat om och det var då jag började kunna se mappinnehåll men det funkar bara ibland och en liten stund.

Här är hela min konfiguration:

#<br /># /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.<br /># To really apply changes reload proftpd after modifications.<br /># <br /><br /># Includes DSO modules<br />Include /etc/proftpd/modules.conf<br /><br /># Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.<br />UseIPv6 on<br /># If set on you can experience a longer connection delay in many cases.<br />IdentLookups off<br /><br />ServerName "TuxBox"<br />ServerType inetd<br />DeferWelcome off<br /><br />MultilineRFC2228 on<br />DefaultServer on<br />ShowSymlinks on<br /><br />TimeoutNoTransfer 600<br />TimeoutStalled 600<br />TimeoutIdle 1200<br /><br />DisplayLogin                    welcome.msg<br />DisplayChdir               .message true<br />ListOptions                "-l"<br /><br />DenyFilter \*.*/<br /><br /># Use this to jail all users in their homes <br />DefaultRoot ~<br /><br /># Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.<br /># Use this directive to release that constrain.<br /># RequireValidShell off<br /><br /># Port 21 is the standard FTP port.<br />Port 21<br /><br /># In some cases you have to specify passive ports range to by-pass<br /># firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but<br /># feel free to use a more narrow range.<br />PassivePorts                  49152 65534<br /><br /># If your host was NATted, this option is useful in order to<br /># allow passive tranfers to work. You have to use your public<br /># address and opening the passive ports used on your firewall as well.<br /># MasqueradeAddress 1.2.3.4<br /><br /># This is useful for masquerading address with dynamic IPs:<br /># refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours<br />&lt;IfModule mod_dynmasq.c&gt;<br /># DynMasqRefresh 28800<br />&lt;/IfModule&gt;<br /><br /># To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes<br /># to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections<br /># at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works<br /># in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server<br /># that allows you to limit maximum number of processes per service<br /># (such as xinetd)<br />MaxInstances 30<br /><br /># Set the user and group that the server normally runs at.<br />User proftpd<br />Group nogroup<br /><br /># Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs<br /># (second parm) from being group and world writable.<br />Umask 022  022<br /># Normally, we want files to be overwriteable.<br />AllowOverwrite on<br /><br /># Uncomment this if you are using NIS or LDAP via NSS to retrieve passwords:<br /># PersistentPasswd off<br /><br /># This is required to use both PAM-based authentication and local passwords<br /># AuthOrder *mod_auth_pam.c mod_auth_unix.c<br /><br /># Be warned: use of this directive impacts CPU average load!<br /># Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho<br /># in downloads. That is not needed for uploads rates.<br />#<br /># UseSendFile off<br /><br /># Choose a SQL backend among MySQL or PostgreSQL.<br /># Both modules are loaded in default configuration, so you have to specify the backend <br /># or comment out the unused module in /etc/proftpd/modules.conf.<br /># Use 'mysql' or 'postgres' as possible values.<br />#<br />#&lt;IfModule mod_sql.c&gt;<br /># SQLBackend mysql<br />#&lt;/IfModule&gt;<br /><br />TransferLog /var/log/proftpd/xferlog<br />SystemLog   /var/log/proftpd/proftpd.log<br /><br />&lt;IfModule mod_quotatab.c&gt;<br />QuotaEngine off<br />&lt;/IfModule&gt;<br /><br />&lt;IfModule mod_ratio.c&gt;<br />Ratios off<br />&lt;/IfModule&gt;<br /><br /><br /># Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in<br /># http://security.lss.hr/index.php?page=details&amp;ID=LSS-2004-10-02<br /># It is on by default. <br />&lt;IfModule mod_delay.c&gt;<br />DelayEngine on<br />&lt;/IfModule&gt;<br /><br />&lt;IfModule mod_ctrls.c&gt;<br />ControlsEngine        off<br />ControlsMaxClients    2<br />ControlsLog           /var/log/proftpd/controls.log<br />ControlsInterval      5<br />ControlsSocket        /var/run/proftpd/proftpd.sock<br />&lt;/IfModule&gt;<br /><br />&lt;IfModule mod_ctrls_admin.c&gt;<br />AdminControlsEngine off<br />&lt;/IfModule&gt;<br /><br />#<br /># Alternative authentication frameworks<br />#<br />#Include /etc/proftpd/ldap.conf<br />#Include /etc/proftpd/sql.conf<br /><br />#<br /># This is used for FTPS connections<br />#<br />#Include /etc/proftpd/tls.conf<br /><br /># A basic anonymous configuration, no upload directories.<br /><br /># &lt;Anonymous ~ftp&gt;<br />#   User ftp<br />#   Group nogroup<br />#   # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"<br />#   UserAlias anonymous ftp<br />#   # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user<br />#   DirFakeUser on ftp<br />#   DirFakeGroup on ftp<br /># <br />#   RequireValidShell off<br /># <br />#   # Limit the maximum number of anonymous logins<br />#   MaxClients 10<br /># <br />#   # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed<br />#   # in each newly chdired directory.<br />#   DisplayLogin welcome.msg<br />#   DisplayFirstChdir .message<br /># <br />#   # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot<br />#&lt;Anonymous *&gt;<br />#  &lt;Limit WRITE&gt;<br />#    DenyAll<br />#  &lt;/Limit&gt;<br />#&lt;/Directory&gt;<br /># <br />#   # Uncomment this if you're brave.<br />#   # &lt;Directory incoming&gt;<br />#   #   # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs<br />#   #   # (second parm) from being group and world writable.<br />#   #   Umask 022  022<br />#   #            &lt;Limit READ WRITE&gt;<br />#   #            DenyAll<br />#   #            &lt;/Limit&gt;<br />#   #            &lt;Limit STOR&gt;<br />#   #            AllowAll<br />#   #            &lt;/Limit&gt;<br />#   # &lt;/Directory&gt;<br /># <br /># &lt;/Anonymous&gt;

jentins bild

Stäng av IPV6

-------------------------------------

www.suselinux.se

joltgens bild

Testade det nu och startade om fast problemet kvarstår. Blir inte riktigt klok på detta.

tlagrens bild

Jag är lite osäker på hur connection tracking modulen för FTP till netfilter fungerar. Används den bara för NAT eller även i ditt fall tro.... Du kan ju prova att ladda modulen.

Vet inte vad modulen heter i din version men i Fedora 10 heter den nf_conntrack_ftp
# modprobe nf_conntrack_ftp

/Tomas