Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

cosinus hyperbolicus - hitta lägsta punkten

Jag har kört fast i ett litet problem. Håller på som bäst med att skriva ett program som beräknar läget i både plan och höjd för den lägsta punkten på en slak lina som kan ha, eller antagligen har, olika höjd i sina infästningsningspunkter.

Det jag vet är läget i plan och höjd för 3 punkter, de två infästningspunkterna samt en tredje mellanliggande punkt. Alltså vet jag avstånden mellan punkterna samt höjdskillnaderna.

Ungefär här körde jag fast. Sad

Rubriken på detta ämne är antagligen missvisande då det bara gäller för specialfallet med lika höjd på infästningspunkterna, tror jag.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

tux-svens bild

Jag vet inte vilka formler du skall använda, men principen måste vara att du har en naturlig häng-kurva som beskriver hu det ser ut mellan dina två ändpunkter.  Nu har du dessutom en punkt på denna böjda linje angiven, då borde man kunna beräkna exakta utseendet på resten av denna linje. Därefter borde det inte vara så komplicerat att beräkna linjens lägsta punkt.   Smile

---

Windows are for houses, Linux is for computers!

 

uffe_nordholms bild

Blir det inte en parabel av snöret/repet om det hänger obelastat? I så fall borde det räcka med ett polynom av något slag, typ andragradsekvation.

laves bild

Inte en parabel utan en kedjekurva (catenaria). Men du är inte den förste att gissa att det blir en parabel: "Galileo Galilei (ca. 1600) believed that the chain would be a parabola. He wasn't right, yet he was close." Citatet och en jämförelse finns på: http://demonstrations.wolfram.com/CatenaryTheHangingChain/

Eftersom du vet "infästningspunkterna" så behöver du bara en parameter till för att kunna bestämma kurvans utseende (och därifrån få lägsta punkten). Denna parameter är lämpligtvis längden på linan. För en viss längd hamnar kurvan på ett visst ställe, för en lite längre lina så hamnar lägsta punkten lite lägre. Eftersom olika längder på linan inte kommer att korsa varandra så kan längden entydigt bestämmas om du vet en punkt där den skär (förutom ändpunkterna).

Hur du räknar ut längden och punkten får du lista ut själv men jag antar att du är på rätt väg (av rubriken att dömma). Behöver du söka så är "hanging chain" bra sökord.

Din beskrivning låter precis som min tanke när jag läste denna, men sen började jag tänka på stuvheten som skulle kunna påverka.

Men tror inte att det spelar in i detta exempel.

Tack för sökordet, det stämmer precis med det jag är ute efter!