Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Uzbl installation i Ubuntu 8.04.3

Jag hade tänkte prova installera Uzbl i Ubuntu 8.04.3 LTS men just nu har fastnat. Finns det möjligtvis någon som kan hitta felet. Tack i förhand!

/ Lyfang

Har gjort följande:

sudo apt-get install git

 

sudo apt-get install git-core

 

git clone git://github.com/Dieterbe/uzbl.git

 

cd uzbl

 

make

Då får jag:

uzbl-core.c:1575: error: ‘Behaviour’ has no member named ‘status_top’

uzbl-core.c:1576: warning: implicit declaration of function ‘gtk_box_pack_start’

uzbl-core.c:1576: warning: implicit declaration of function ‘GTK_BOX’

uzbl-core.c:1576: error: ‘GUI’ has no member named ‘vbox’

uzbl-core.c:1576: error: ‘GUI’ has no member named ‘mainbar’

uzbl-core.c:1576: error: ‘FALSE’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1577: error: ‘GUI’ has no member named ‘vbox’

uzbl-core.c:1577: error: ‘GUI’ has no member named ‘scrolled_win’

uzbl-core.c:1580: error: ‘GUI’ has no member named ‘vbox’

uzbl-core.c:1580: error: ‘GUI’ has no member named ‘scrolled_win’

uzbl-core.c:1581: error: ‘GUI’ has no member named ‘vbox’

uzbl-core.c:1581: error: ‘GUI’ has no member named ‘mainbar’

uzbl-core.c:1583: warning: implicit declaration of function ‘g_object_unref’

uzbl-core.c:1583: error: ‘GUI’ has no member named ‘scrolled_win’

uzbl-core.c:1584: error: ‘GUI’ has no member named ‘mainbar’

uzbl-core.c:1585: warning: implicit declaration of function ‘gtk_widget_grab_focus’

uzbl-core.c:1585: warning: implicit declaration of function ‘GTK_WIDGET’

uzbl-core.c:1585: error: ‘GUI’ has no member named ‘web_view’

uzbl-core.c: At top level:

uzbl-core.c:1590: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘set_var_value’

uzbl-core.c:1653: error: expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘GString’

uzbl-core.c: In function ‘parse_cmd_line’:

uzbl-core.c:1654: error: ‘size_t’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1654: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1654: error: expected ‘;’ before ‘len’

uzbl-core.c:1655: error: ‘gchar’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1655: error: ‘ctlstrip’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1655: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:1655: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1656: error: ‘exp_line’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1656: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:1656: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1657: error: ‘work_string’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1657: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:1657: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1659: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1662: error: ‘len’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1662: warning: implicit declaration of function ‘strlen’

uzbl-core.c:1662: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strlen’

uzbl-core.c:1662: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1663: error: array subscript is not an integer

uzbl-core.c:1663: warning: comparison between pointer and integer

uzbl-core.c:1664: warning: implicit declaration of function ‘g_strndup’

uzbl-core.c:1664: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1666: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1669: warning: implicit declaration of function ‘g_strchug’

uzbl-core.c:1670: warning: implicit declaration of function ‘expand’

uzbl-core.c:1678: error: ‘tokens’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1678: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:1678: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1680: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1681: error: ‘result’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1681: warning: passing argument 1 of ‘parse_command’ makes pointer from integer without a cast

uzbl-core.c:1681: warning: passing argument 2 of ‘parse_command’ makes pointer from integer without a cast

uzbl-core.c:1681: error: too many arguments to function ‘parse_command’

uzbl-core.c: At top level:

uzbl-core.c:1691: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token

uzbl-core.c:1707: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘control_fifo’

uzbl-core.c:1732: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token

uzbl-core.c:1769: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘control_stdin’

uzbl-core.c: In function ‘create_stdin’:

uzbl-core.c:1786: error: ‘GIOChannel’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1786: error: ‘chan’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1786: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:1786: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1787: error: ‘GError’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1787: error: ‘error’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1787: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:1787: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1789: warning: implicit declaration of function ‘g_io_channel_unix_new’

uzbl-core.c:1789: warning: implicit declaration of function ‘fileno’

uzbl-core.c:1789: error: ‘stdin’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1789: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1791: warning: implicit declaration of function ‘g_io_add_watch’

uzbl-core.c:1791: error: ‘G_IO_IN’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1791: error: ‘G_IO_HUP’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1791: error: invalid operands to binary |

uzbl-core.c:1791: error: ‘GIOFunc’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1791: error: expected ‘)’ before ‘control_stdin’

uzbl-core.c:1792: warning: implicit declaration of function ‘g_error’

uzbl-core.c:1794: error: ‘State’ has no member named ‘verbose’

uzbl-core.c:1795: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘printf’

uzbl-core.c:1798: error: request for member ‘message’ in something not a structure or union

uzbl-core.c:1800: warning: implicit declaration of function ‘g_error_free’

uzbl-core.c: At top level:

uzbl-core.c:1804: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘remove_socket_from_array’

uzbl-core.c:1818: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘control_socket’

uzbl-core.c: In function ‘init_connect_socket’:

uzbl-core.c:1842: error: storage size of ‘local’ isn’t known

uzbl-core.c:1843: error: ‘GIOChannel’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1843: error: ‘chan’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1843: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:1843: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1844: error: ‘gchar’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1844: error: ‘name’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1844: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:1844: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1846: error: ‘Communication’ has no member named ‘connect_chan’

uzbl-core.c:1847: error: ‘Communication’ has no member named ‘connect_chan’

uzbl-core.c:1847: warning: implicit declaration of function ‘g_ptr_array_new’

uzbl-core.c:1847: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1849: error: ‘State’ has no member named ‘connect_socket_names’

uzbl-core.c:1849: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1852: warning: implicit declaration of function ‘socket’

uzbl-core.c:1852: error: ‘AF_UNIX’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1852: error: ‘SOCK_STREAM’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1853: error: request for member ‘sun_family’ in something not a structure or union

uzbl-core.c:1853: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1854: warning: implicit declaration of function ‘strcpy’

uzbl-core.c:1854: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strcpy’

uzbl-core.c:1854: error: request for member ‘sun_path’ in something not a structure or union

uzbl-core.c:1854: warning: passing argument 1 of ‘strcpy’ from incompatible pointer type

uzbl-core.c:1854: warning: passing argument 2 of ‘strcpy’ makes pointer from integer without a cast

uzbl-core.c:1856: warning: implicit declaration of function ‘connect’

uzbl-core.c:1858: warning: implicit declaration of function ‘g_io_channel_set_encoding’

uzbl-core.c:1859: error: ‘G_IO_IN’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1859: error: ‘G_IO_HUP’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1859: error: invalid operands to binary |

uzbl-core.c:1860: error: ‘GIOFunc’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1860: error: expected ‘)’ before ‘control_client_socket’

uzbl-core.c:1861: warning: implicit declaration of function ‘g_ptr_array_add’

uzbl-core.c:1861: error: ‘Communication’ has no member named ‘connect_chan’

uzbl-core.c:1861: error: ‘gpointer’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1861: error: expected ‘)’ before ‘chan’

uzbl-core.c:1866: warning: implicit declaration of function ‘g_warning’

uzbl-core.c:1867: error: lvalue required as increment operand

uzbl-core.c:1867: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1872: warning: implicit declaration of function ‘send_event_socket’

uzbl-core.c:1842: warning: unused variable ‘local’

uzbl-core.c: At top level:

uzbl-core.c:1876: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘control_client_socket’

uzbl-core.c:1913: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token

uzbl-core.c: In function ‘update_title’:

uzbl-core.c:1966: error: ‘gchar’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1966: error: ‘parsed’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1966: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:1966: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1968: error: ‘Behaviour’ has no member named ‘show_status’

uzbl-core.c:1969: error: ‘Behaviour’ has no member named ‘title_format_short’

uzbl-core.c:1970: error: ‘Behaviour’ has no member named ‘title_format_short’

uzbl-core.c:1970: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1971: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c:1972: warning: implicit declaration of function ‘gtk_window_set_title’

uzbl-core.c:1972: warning: implicit declaration of function ‘GTK_WINDOW’

uzbl-core.c:1972: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c:1975: error: ‘Behaviour’ has no member named ‘status_format’

uzbl-core.c:1976: error: ‘Behaviour’ has no member named ‘status_format’

uzbl-core.c:1976: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1977: warning: implicit declaration of function ‘gtk_label_set_markup’

uzbl-core.c:1977: warning: implicit declaration of function ‘GTK_LABEL’

uzbl-core.c:1977: error: ‘GUI’ has no member named ‘mainbar_label’

uzbl-core.c:1980: error: ‘Behaviour’ has no member named ‘status_background’

uzbl-core.c:1981: error: ‘GdkColor’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1981: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1981: error: expected ‘;’ before ‘color’

uzbl-core.c:1982: warning: implicit declaration of function ‘gdk_color_parse’

uzbl-core.c:1982: error: ‘Behaviour’ has no member named ‘status_background’

uzbl-core.c:1982: error: ‘color’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1984: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c:1985: warning: implicit declaration of function ‘gtk_widget_modify_bg’

uzbl-core.c:1985: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c:1985: error: ‘GTK_STATE_NORMAL’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:1986: error: ‘GUI’ has no member named ‘plug’

uzbl-core.c:1987: error: ‘GUI’ has no member named ‘plug’

uzbl-core.c:1990: error: ‘Behaviour’ has no member named ‘title_format_long’

uzbl-core.c:1991: error: ‘Behaviour’ has no member named ‘title_format_long’

uzbl-core.c:1991: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:1992: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c:1993: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c: In function ‘create_browser’:

uzbl-core.c:2003: error: ‘GUI’ has no member named ‘web_view’

uzbl-core.c:2003: warning: implicit declaration of function ‘WEBKIT_WEB_VIEW’

uzbl-core.c:2003: warning: implicit declaration of function ‘webkit_web_view_new’

uzbl-core.c:2003: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2005: warning: implicit declaration of function ‘g_object_connect’

uzbl-core.c:2005: error: ‘GObject’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2005: error: expected expression before ‘)’ token

uzbl-core.c:2005: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c: At top level:

uzbl-core.c:2029: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token

uzbl-core.c:2050: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token

uzbl-core.c:2063: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token

uzbl-core.c:2074: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token

uzbl-core.c:2119: warning: type defaults to ‘int’ in declaration of ‘gchar’

uzbl-core.c:2119: error: expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token

uzbl-core.c:2194: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token

uzbl-core.c:2213: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token

uzbl-core.c: In function ‘settings_init’:

uzbl-core.c:2253: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast

uzbl-core.c:2254: error: too many arguments to function ‘parse_cmd_line’

uzbl-core.c:2257: warning: implicit declaration of function ‘g_strcmp0’

uzbl-core.c:2257: error: ‘State’ has no member named ‘config_file’

uzbl-core.c:2258: error: ‘State’ has no member named ‘config_file’

uzbl-core.c:2258: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2262: error: ‘State’ has no member named ‘config_file’

uzbl-core.c:2263: error: ‘State’ has no member named ‘config_file’

uzbl-core.c:2263: warning: implicit declaration of function ‘find_xdg_file’

uzbl-core.c:2263: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2266: error: ‘State’ has no member named ‘config_file’

uzbl-core.c:2267: error: ‘GArray’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2267: error: ‘lines’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2267: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2267: warning: implicit declaration of function ‘read_file_by_line’

uzbl-core.c:2267: error: ‘State’ has no member named ‘config_file’

uzbl-core.c:2267: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2269: error: ‘gchar’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2269: error: ‘line’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2269: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2269: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2271: warning: implicit declaration of function ‘g_array_index’

uzbl-core.c:2271: error: expected expression before ‘,’ token

uzbl-core.c:2271: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2272: warning: passing argument 1 of ‘parse_cmd_line’ from incompatible pointer type

uzbl-core.c:2272: error: too many arguments to function ‘parse_cmd_line’

uzbl-core.c:2278: error: ‘State’ has no member named ‘verbose’

uzbl-core.c:2279: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘printf’

uzbl-core.c:2282: error: ‘State’ has no member named ‘connect_socket_names’

uzbl-core.c:2285: warning: implicit declaration of function ‘g_signal_connect_after’

uzbl-core.c:2285: error: ‘Network’ has no member named ‘soup_session’

uzbl-core.c:2285: warning: implicit declaration of function ‘G_CALLBACK’

uzbl-core.c:2285: error: ‘handle_cookies’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c: At top level:

uzbl-core.c:2288: error: expected ‘)’ before ‘*’ token

uzbl-core.c:2315: error: expected ‘)’ before ‘*’ token

uzbl-core.c:2332: error: expected ‘)’ before ‘k’

uzbl-core.c: In function ‘dump_config’:

uzbl-core.c:2349: warning: implicit declaration of function ‘g_hash_table_foreach’

uzbl-core.c:2349: error: ‘Communication’ has no member named ‘proto_var’

uzbl-core.c:2349: error: ‘dump_var_hash’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c: At top level:

uzbl-core.c:2353: error: expected ‘)’ before ‘k’

uzbl-core.c: In function ‘dump_config_as_events’:

uzbl-core.c:2377: error: ‘Communication’ has no member named ‘proto_var’

uzbl-core.c:2377: error: ‘dump_var_hash_as_event’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c: In function ‘retrieve_geometry’:

uzbl-core.c:2383: error: ‘GString’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2383: error: ‘buf’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2383: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2383: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2385: warning: implicit declaration of function ‘gtk_window_get_size’

uzbl-core.c:2385: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c:2386: warning: implicit declaration of function ‘gtk_window_get_position’

uzbl-core.c:2386: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c:2390: error: ‘GUI’ has no member named ‘geometry’

uzbl-core.c:2391: error: ‘GUI’ has no member named ‘geometry’

uzbl-core.c:2392: error: ‘GUI’ has no member named ‘geometry’

uzbl-core.c:2392: error: ‘FALSE’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2392: warning: statement with no effect

uzbl-core.c: In function ‘initialize’:

uzbl-core.c:2403: error: ‘State’ has no member named ‘plug_mode’

uzbl-core.c:2403: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2408: warning: implicit declaration of function ‘g_thread_supported’

uzbl-core.c:2409: warning: implicit declaration of function ‘g_thread_init’

uzbl-core.c:2410: warning: implicit declaration of function ‘gtk_init’

uzbl-core.c:2412: error: ‘State’ has no member named ‘executable_path’

uzbl-core.c:2412: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2413: error: ‘State’ has no member named ‘selected_url’

uzbl-core.c:2413: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2414: error: ‘State’ has no member named ‘searchtx’

uzbl-core.c:2414: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2416: error: ‘GOptionContext’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2416: error: ‘context’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2416: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2416: warning: implicit declaration of function ‘g_option_context_new’

uzbl-core.c:2416: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2417: warning: implicit declaration of function ‘g_option_context_add_main_entries’

uzbl-core.c:2417: error: ‘entries’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2418: warning: implicit declaration of function ‘g_option_context_add_group’

uzbl-core.c:2418: warning: implicit declaration of function ‘gtk_get_option_group’

uzbl-core.c:2419: warning: implicit declaration of function ‘g_option_context_parse’

uzbl-core.c:2420: warning: implicit declaration of function ‘g_option_context_free’

uzbl-core.c:2422: error: ‘Behaviour’ has no member named ‘print_version’

uzbl-core.c:2423: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘printf’

uzbl-core.c:2424: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘exit’

uzbl-core.c:2424: error: ‘EXIT_SUCCESS’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2424: warning: passing argument 1 of ‘exit’ makes integer from pointer without a cast

uzbl-core.c:2427: error: ‘Network’ has no member named ‘soup_session’

uzbl-core.c:2427: warning: implicit declaration of function ‘webkit_get_default_session’

uzbl-core.c:2427: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2428: error: ‘State’ has no member named ‘keycmd’

uzbl-core.c:2428: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2431: error: ‘SIG_ERR’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2431: warning: comparison of distinct pointer types lacks a cast

uzbl-core.c:2432: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘fprintf’

uzbl-core.c:2432: error: ‘stderr’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2432: warning: implicit declaration of function ‘strerror’

uzbl-core.c:2432: error: ‘errno’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2432: warning: format ‘%s’ expects type ‘char *’, but argument 4 has type ‘int’

uzbl-core.c:2434: warning: implicit declaration of function ‘event_buffer_timeout’

uzbl-core.c:2436: error: ‘WEBKIT_MAJOR_VERSION’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2436: warning: assignment makes integer from pointer without a cast

uzbl-core.c:2437: error: ‘WEBKIT_MINOR_VERSION’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2437: warning: assignment makes integer from pointer without a cast

uzbl-core.c:2438: error: ‘WEBKIT_MICRO_VERSION’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2438: warning: assignment makes integer from pointer without a cast

uzbl-core.c:2439: error: ‘Info’ has no member named ‘arch’

uzbl-core.c:2439: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2440: error: ‘Info’ has no member named ‘commit’

uzbl-core.c:2440: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2445: warning: implicit declaration of function ‘create_mainbar’

uzbl-core.c: At top level:

uzbl-core.c:2450: error: expected ‘)’ before ‘*’ token

uzbl-core.c: In function ‘main’:

uzbl-core.c:2488: error: ‘GUI’ has no member named ‘scrolled_win’

uzbl-core.c:2488: warning: implicit declaration of function ‘gtk_scrolled_window_new’

uzbl-core.c:2488: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2489: warning: implicit declaration of function ‘gtk_scrolled_window_set_policy’

uzbl-core.c:2489: warning: implicit declaration of function ‘GTK_SCROLLED_WINDOW’

uzbl-core.c:2489: error: ‘GUI’ has no member named ‘scrolled_win’

uzbl-core.c:2490: error: ‘GTK_POLICY_NEVER’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2492: warning: implicit declaration of function ‘gtk_container_add’

uzbl-core.c:2492: error: ‘GUI’ has no member named ‘scrolled_win’

uzbl-core.c:2493: error: ‘GUI’ has no member named ‘web_view’

uzbl-core.c:2495: error: ‘GUI’ has no member named ‘vbox’

uzbl-core.c:2495: warning: implicit declaration of function ‘gtk_vbox_new’

uzbl-core.c:2495: error: ‘FALSE’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2495: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2498: error: ‘GUI’ has no member named ‘vbox’

uzbl-core.c:2498: error: ‘GUI’ has no member named ‘scrolled_win’

uzbl-core.c:2499: error: ‘GUI’ has no member named ‘vbox’

uzbl-core.c:2499: error: ‘GUI’ has no member named ‘mainbar’

uzbl-core.c:2501: error: ‘State’ has no member named ‘plug_mode’

uzbl-core.c:2502: error: ‘GUI’ has no member named ‘plug’

uzbl-core.c:2502: warning: implicit declaration of function ‘create_plug’

uzbl-core.c:2502: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2503: error: ‘GUI’ has no member named ‘plug’

uzbl-core.c:2503: error: ‘GUI’ has no member named ‘vbox’

uzbl-core.c:2504: warning: implicit declaration of function ‘gtk_widget_show_all’

uzbl-core.c:2504: error: ‘GUI’ has no member named ‘plug’

uzbl-core.c:2509: error: storage size of ‘tv’ isn’t known

uzbl-core.c:2510: warning: implicit declaration of function ‘gettimeofday’

uzbl-core.c:2511: warning: implicit declaration of function ‘srand’

uzbl-core.c:2511: error: request for member ‘tv_sec’ in something not a structure or union

uzbl-core.c:2511: error: request for member ‘tv_usec’ in something not a structure or union

uzbl-core.c:2511: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2512: error: ‘UzblCore’ has no member named ‘xwin’

uzbl-core.c:2512: warning: implicit declaration of function ‘rand’

uzbl-core.c:2512: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2509: warning: unused variable ‘tv’

uzbl-core.c:2514: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c:2514: warning: implicit declaration of function ‘create_window’

uzbl-core.c:2514: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2515: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c:2515: error: ‘GUI’ has no member named ‘vbox’

uzbl-core.c:2516: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c:2517: error: ‘UzblCore’ has no member named ‘xwin’

uzbl-core.c:2517: warning: implicit declaration of function ‘GDK_WINDOW_XID’

uzbl-core.c:2517: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c:2517: error: invalid type argument of ‘->’

uzbl-core.c:2517: error: request for member ‘window’ in something not a structure or union

uzbl-core.c:2517: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2520: error: ‘GUI’ has no member named ‘scbar_v’

uzbl-core.c:2520: error: ‘GtkScrollbar’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2520: error: expected expression before ‘)’ token

uzbl-core.c:2520: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2520: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2521: error: ‘GUI’ has no member named ‘bar_v’

uzbl-core.c:2521: warning: implicit declaration of function ‘gtk_range_get_adjustment’

uzbl-core.c:2521: error: ‘GtkRange’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2521: error: expected expression before ‘)’ token

uzbl-core.c:2521: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2521: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2522: error: ‘GUI’ has no member named ‘scbar_h’

uzbl-core.c:2522: error: expected expression before ‘)’ token

uzbl-core.c:2522: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2522: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2523: error: ‘GUI’ has no member named ‘bar_h’

uzbl-core.c:2523: error: expected expression before ‘)’ token

uzbl-core.c:2523: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2523: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2524: warning: implicit declaration of function ‘gtk_widget_set_scroll_adjustments’

uzbl-core.c:2524: error: ‘GtkWidget’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2524: error: expected expression before ‘)’ token

uzbl-core.c:2524: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2526: error: ‘State’ has no member named ‘instance_name’

uzbl-core.c:2527: error: ‘State’ has no member named ‘instance_name’

uzbl-core.c:2527: error: ‘UzblCore’ has no member named ‘xwin’

uzbl-core.c:2527: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2529: error: ‘GString’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2529: error: ‘tmp’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2529: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2529: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2530: warning: implicit declaration of function ‘getpid’

uzbl-core.c:2531: error: ‘Info’ has no member named ‘pid_str’

uzbl-core.c:2531: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2532: error: ‘Info’ has no member named ‘pid_str’

uzbl-core.c:2534: error: ‘State’ has no member named ‘plug_mode’

uzbl-core.c:2535: warning: implicit declaration of function ‘gtk_plug_get_id’

uzbl-core.c:2535: error: ‘GUI’ has no member named ‘plug’

uzbl-core.c:2543: error: ‘GUI’ has no member named ‘web_view’

uzbl-core.c:2545: error: ‘State’ has no member named ‘verbose’

uzbl-core.c:2546: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘printf’

uzbl-core.c:2547: error: ‘State’ has no member named ‘socket_id’

uzbl-core.c:2548: error: ‘GUI’ has no member named ‘plug’

uzbl-core.c:2550: error: ‘UzblCore’ has no member named ‘xwin’

uzbl-core.c:2552: error: ‘State’ has no member named ‘instance_name’

uzbl-core.c:2552: warning: format ‘%s’ expects type ‘char *’, but argument 2 has type ‘int *’

uzbl-core.c:2553: error: ‘Info’ has no member named ‘commit’

uzbl-core.c:2553: warning: format ‘%s’ expects type ‘char *’, but argument 2 has type ‘int *’

uzbl-core.c:2557: error: ‘GUI’ has no member named ‘main_window’

uzbl-core.c:2558: error: ‘GUI’ has no member named ‘geometry’

uzbl-core.c:2564: error: ‘gchar’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2564: error: ‘uri_override’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2564: error: invalid operands to binary *

uzbl-core.c:2564: error: ‘State’ has no member named ‘uri’

uzbl-core.c:2564: error: ‘State’ has no member named ‘uri’

uzbl-core.c:2564: warning: pointer/integer type mismatch in conditional expression

uzbl-core.c:2564: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2565: error: ‘State’ has no member named ‘uri’

uzbl-core.c:2566: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2567: error: ‘gboolean’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2567: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2567: error: expected ‘;’ before ‘verbose_override’

uzbl-core.c:2571: error: ‘Behaviour’ has no member named ‘show_status’

uzbl-core.c:2572: warning: implicit declaration of function ‘gtk_widget_hide’

uzbl-core.c:2572: error: ‘GUI’ has no member named ‘mainbar’

uzbl-core.c:2579: error: ‘verbose_override’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2579: error: ‘State’ has no member named ‘verbose’

uzbl-core.c:2580: error: ‘State’ has no member named ‘verbose’

uzbl-core.c:2580: warning: statement with no effect

uzbl-core.c:2583: warning: implicit declaration of function ‘set_var_value’

uzbl-core.c:2587: warning: implicit declaration of function ‘gtk_main’

uzbl-core.c:2590: error: ‘EXIT_SUCCESS’ undeclared (first use in this function)

uzbl-core.c:2590: warning: return makes integer from pointer without a cast

make: *** [uzbl-core.o] Error 1

 

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

FoHs bild

Ska det inte vara någon configure innan? Läst instruktionerna för att kompilera från källkod?

Lyfangs bild

Har läst instruktionerna på: http://www.uzbl.org/get.php

 

FoHs bild

Och alla dependencies är installerade enligt sidan? Avslutades hemtagningen av källkoden ordentligt?

Lyfangs bild

Ja. Vad gäller beroenden kan det ju vara att packeten är äldre i Hardy och de behöver uppdateras till nyare packet? Hur ser jag att:

Dependencies

Dependencies which are optional for uzbl-core are marked with an asterisk. (i.e. these are needed for extra scripts) * libwebkit 1.1.15 or higher * libsoup 2.24 or higher (dep for webkit/gtk+) * gtk 2.14 or higher * socat (for socket communication) [] * dmenu (vertical patch recommended) [] * zenity [] * bash [] * python [] * perl (formfiller.pl) [] * xclip [] * pango [] * pygtk [] * pygobject [] * python-simplejson [*]
Make dependencies

    * git (for downloading)
    * pkg-config (for Make/gcc)

Källa: http://www.uzbl.org/get.php)

..är installerade?

/ Lyfang

FoHs bild

Personligen använder jag Synaptic. Sök på namnen och se om du får träffar.

Lyfangs bild

Det kan jag prova, fast är inte vid den datorn nu.

Lyfangs bild

Jag vet inte om jag har all beroendena. Skulle det kanske fungera om jag installerade dem manuellt?

/ Lyfang

bittins bild

tror det finns paket för 8.04 i någon PPA Smile

Lyfangs bild

Inte på den här wikin: http://www.uzbl.org/wiki/ubuntu_howto

och verkar inte hitta något på Google heller om Uzbl ppa för Hardy.