Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Atheros trådlöst drivrutin i Ubuntu 8.04.4

Det fungerade inte "out of the box" och sitter fast med det här:

"Disable the Atheros hardware driver by selecting system->Administration->Hardware Driver

Reboot

Checkout the source madwifi(Multiband Atheros Driver for WiFi) from

svn co https://svn.madwifi-project.org/madwifi/branches/madwifi-hal-0.10.5.6

Use make
and sudo make install to install the madwifi driver

edit the /etc/modules using any editor and enter ath_pci at the end
simple one gksudo gedit /etc/modules
Posted by ranit at Thursday, June 25, 2009 Labels: Ubuntu"

Källa: http://nothingcanstopu.blogspot.com/2009/06/ubuntu-804-atheros-communica...

Körde make direkt efter att jag kört:

svn co https://svn.madwifi-project.org/madwifi/branches/madwifi-hal-0.10.5.6
make

make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.

sudo make install

make: *** No rule to make target `install'.  Stop.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

pluckers bild

Hämtade du hem någon kod? Testa att använda http istället för https (när jag testade med https så fick jag felmeddelande angående server-certifikatet). Därefter måste du först gå till katalogen med källkoden, dvs. cd madwifi-hal-0.10.5.6, innan du kan köra make.

/Micke

Lyfangs bild

lyfang@lyfang-laptop:~$ svn co https://svn.madwifi-project.org/madwifi/branches/madwifi-hal-0.10.5.6
The program 'svn' is currently not installed.  You can install it by typing:
sudo apt-get install subversion
bash: svn: command not found
lyfang@lyfang-laptop:~$
lyfang@lyfang-laptop:~$ sudo apt-get install subversion
[sudo] password for lyfang:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  libapr1 libaprutil1 libpq5 libsvn1
Suggested packages:
  db4.6-util patch subversion-tools
The following NEW packages will be installed:
  libapr1 libaprutil1 libpq5 libsvn1 subversion
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
Need to get 1328kB of archives.
After this operation, 6230kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
Get:1 http://se.archive.ubuntu.com hardy-updates/main libapr1 1.2.11-1ubuntu0.1 [113kB]
Get:2 http://se.archive.ubuntu.com hardy-updates/main libpq5 8.3.9-0ubuntu8.04 [306kB]
Get:3 http://se.archive.ubuntu.com hardy-updates/main libaprutil1 1.2.12+dfsg-3ubuntu0.2 [70.5kB]
Get:4 http://se.archive.ubuntu.com hardy-updates/main libsvn1 1.4.6dfsg1-2ubuntu1.1 [595kB]
Get:5 http://se.archive.ubuntu.com hardy-updates/main subversion 1.4.6dfsg1-2ubuntu1.1 [243kB]
Fetched 1328kB in 4min10s (5296B/s)                                            
Selecting previously deselected package libapr1.
(Reading database ... 96024 files and directories currently installed.)
Unpacking libapr1 (from .../libapr1_1.2.11-1ubuntu0.1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libpq5.
Unpacking libpq5 (from .../libpq5_8.3.9-0ubuntu8.04_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libaprutil1.
Unpacking libaprutil1 (from .../libaprutil1_1.2.12+dfsg-3ubuntu0.2_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libsvn1.
Unpacking libsvn1 (from .../libsvn1_1.4.6dfsg1-2ubuntu1.1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package subversion.
Unpacking subversion (from .../subversion_1.4.6dfsg1-2ubuntu1.1_i386.deb) ...
Setting up libapr1 (1.2.11-1ubuntu0.1) ...

Setting up libpq5 (8.3.9-0ubuntu8.04) ...

Setting up libaprutil1 (1.2.12+dfsg-3ubuntu0.2) ...

Setting up libsvn1 (1.4.6dfsg1-2ubuntu1.1) ...

Setting up subversion (1.4.6dfsg1-2ubuntu1.1) ...
Processing triggers for libc6 ...
ldconfig deferred processing now taking place
lyfang@lyfang-laptop:~$ svn co https://svn.madwifi-project.org/madwifi/branches/madwifi-hal-0.10.5.6
Error validating server certificate for 'https://svn.madwifi-project.org:443':
 - The certificate is not issued by a trusted authority. Use the
   fingerprint to validate the certificate manually!
 - The certificate hostname does not match.
Certificate information:
 - Hostname: www.madwifi-project.org
 - Valid: from Wed, 04 Nov 2009 00:00:01 GMT until Thu, 04 Nov 2010 06:05:03 GMT
 - Issuer: Secure Digital Certificate Signing, StartCom Ltd., IL
 - Fingerprint: ef:a8:fc:8e:c9:da:1e:41:60:1a:5b:43:61:00:28:a0:e4:7f:d9:d6
(R)eject, accept (t)emporarily or accept (p)ermanently? t
A    madwifi-hal-0.10.5.6/regression
A    madwifi-hal-0.10.5.6/regression/ccmp
A    madwifi-hal-0.10.5.6/regression/ccmp/test_ccmp.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/regression/ccmp/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/regression/tkip
A    madwifi-hal-0.10.5.6/regression/tkip/test_tkip.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/regression/tkip/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/regression/wep
A    madwifi-hal-0.10.5.6/regression/wep/test_wep.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/regression/wep/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/regression/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_ioctl.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/if_media.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_crypto.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_crypto_ccmp.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_scan.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/_ieee80211.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_node.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_crypto.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_beacon.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/Makefile.kernel
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_scan.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_xauth.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_node.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_rate.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_debug.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_scan_sta.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_wireless.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_acl.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_crypto_none.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_input.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_rate.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_output.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/if_athproto.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/if_ethersubr.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_scan_ap.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_skb.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_skb.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_monitor.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_crypto_wep.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_power.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_monitor.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_var.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_linux.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_power.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_proto.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_linux.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_crypto_tkip.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_radiotap.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/ieee80211_proto.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/if_llc.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/net80211/if_media.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/include
A    madwifi-hal-0.10.5.6/include/compat.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/include/sys
A    madwifi-hal-0.10.5.6/include/sys/queue.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/Makefile.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/onoe
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/onoe/onoe.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/onoe/onoe.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/onoe/Makefile.kernel
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/onoe/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/amrr
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/amrr/amrr.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/amrr/amrr.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/amrr/Makefile.kernel
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/amrr/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/sample
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/sample/sample.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/sample/sample.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/sample/Makefile.kernel
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/sample/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/minstrel
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/minstrel/minstrel.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/minstrel/minstrel.txt
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/minstrel/Makefile.kernel
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/minstrel/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_rate/minstrel/minstrel.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/scripts
A    madwifi-hal-0.10.5.6/scripts/madwifi-indent
A    madwifi-hal-0.10.5.6/scripts/madwifi-unload
A    madwifi-hal-0.10.5.6/scripts/get_arch.mk
A    madwifi-hal-0.10.5.6/scripts/hal_unmangle.sed
A    madwifi-hal-0.10.5.6/scripts/make-release.bash
A    madwifi-hal-0.10.5.6/scripts/hal_unmangle_log
A    madwifi-hal-0.10.5.6/scripts/update_hal_unmangle
A    madwifi-hal-0.10.5.6/scripts/find-madwifi-modules.sh
A    madwifi-hal-0.10.5.6/scripts/hal_unmangle.objcopy
A    madwifi-hal-0.10.5.6/scripts/if_ath_hal_generator.pl
A    madwifi-hal-0.10.5.6/THANKS
A    madwifi-hal-0.10.5.6/Makefile.kernel
A    madwifi-hal-0.10.5.6/README
A    madwifi-hal-0.10.5.6/contrib
A    madwifi-hal-0.10.5.6/contrib/madwifi.spec.in
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/ah_os.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/ah_target.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/ah_osdep.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/ah_os.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/Makefile.kernel
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/wpakey.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/athctrl.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/80211debug.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/athdebug.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/athkey.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/wlanconfig.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/athchans.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/80211stats.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/man
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/man/athchans.8
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/man/80211stats.8
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/man/athstats.8
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/man/athctrl.8
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/man/80211debug.8
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/man/athdebug.8
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/man/athkey.8
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/man/wlanconfig.8
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/athstats.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/wireless_copy.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/ah_soc.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/COPYRIGHT
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/ah_devid.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/version.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/ah_desc.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/README
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/ap61.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/xscale-be-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/powerpc-le-eabi.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/i386-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mips1-be-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/armv4-be-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/ap30.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/sparc-be-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/powerpc-be-eabi.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/sparc64-be-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/ap51.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/ap43.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/sparc-be-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mipsisa32-be-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/x86_64-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/ap30.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mips1-be-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/armv4-be-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mips-le-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/arm9-le-thumb-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/sparc-be-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/powerpc-be-eabi.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mips1-le-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/armv4-le-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/wackelf.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/ap51.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/ap43.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/alpha-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/powerpc-be-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mips1-be-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/armv4-be-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/arm9-le-thumb-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/ap43.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/sparc64-be-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mips1-le-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/armv4-le-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/wisoc.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/alpha-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/xscale-le-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/wisoc.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/sh4-le-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/powerpc-be-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/arm9-le-thumb-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mips-be-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mipsisa32-be-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/x86_64-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mips1-le-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/armv4-le-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/i386-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/ap61.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/xscale-be-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/sh4-le-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mips-be-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mips-le-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/powerpc-le-eabi.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mipsisa32-le-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/wisoc.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/ap51.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/powerpc-be-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/xscale-le-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/alpha-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mipsisa32-le-elf.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/sh4-le-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mips-be-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mipsisa32-be-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/x86_64-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/i386-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/ap61.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/xscale-be-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/ap30.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mips-le-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/powerpc-le-eabi.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/mipsisa32-le-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/sparc64-be-elf.opt_ah.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/powerpc-be-eabi.inc
A    madwifi-hal-0.10.5.6/hal/public/xscale-le-elf.hal.o.uu
A    madwifi-hal-0.10.5.6/INSTALL
A    madwifi-hal-0.10.5.6/release.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/kernelversion.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/README.dfs
A    madwifi-hal-0.10.5.6/COPYRIGHT
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_hal_extensions.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_radar.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_ahb.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_debug.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_hal_wrappers.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_radar.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_athvar.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_ahb.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/Makefile.kernel
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_hal.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_pci.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_hal_macros.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_athioctl.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_pci.h
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_hal_extensions.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/patch-kernel
A    madwifi-hal-0.10.5.6/patch-kernel/install.sh
A    madwifi-hal-0.10.5.6/patch-kernel/Kconfig
A    madwifi-hal-0.10.5.6/patch-kernel/Configure.help.patch
A    madwifi-hal-0.10.5.6/patch-kernel/Config.in
A    madwifi-hal-0.10.5.6/patch-kernel/README
A    madwifi-hal-0.10.5.6/BuildCaps.inc
 U   madwifi-hal-0.10.5.6

Fetching external item into 'madwifi-hal-0.10.5.6/tools/ath_info'
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/ath_info/ath_info.c
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/ath_info/Makefile
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/ath_info/README
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/ath_info/ath_info.8
A    madwifi-hal-0.10.5.6/tools/ath_info/eeprom.h
 U   madwifi-hal-0.10.5.6/tools/ath_info
Checked out external at revision 4117.

Checked out revision 4117.
lyfang@lyfang-laptop:~$ make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
lyfang@lyfang-laptop:~$ sudo make install
[sudo] password for lyfang:
make: *** No rule to make target `install'.  Stop.
lyfang@lyfang-laptop:~$

 

extons bild

Jo, men kör alltså kommandot cd madwifi-hal-0.10.5.6 innan du kör de andra kommandona.

LINUX.EXTON.NET

Lyfangs bild

Ja, jag gjorde det nu. Men fick fel dvs. "Error":

lyfang@lyfang-laptop:~$ pwd
/home/lyfang
lyfang@lyfang-laptop:~$ ls
Desktop    Examples              Music     Public     Videos
Documents  madwifi-hal-0.10.5.6  Pictures  Templates
lyfang@lyfang-laptop:~$ cd madwifi-hal-0.10.5.6/
lyfang@lyfang-laptop:~/madwifi-hal-0.10.5.6$ make
Checking requirements... ok.
Checking kernel configuration... ok.
make -C /lib/modules/2.6.24-26-generic/build SUBDIRS=/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.24-26-generic'
  CC [M]  /home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath.o
  CC [M]  /home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_radar.o
  CC [M]  /home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_hal_extensions.o
  CC [M]  /home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath/if_ath_pci.o
  LD [M]  /home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath/ath_pci.o
  CC [M]  /home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/ah_os.o
  HOSTCC  /home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:26:19: error: stdio.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:27:19: error: errno.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:28:20: error: getopt.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:29:20: error: string.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:30:20: error: stdlib.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:32:23: error: sys/fcntl.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:33:22: error: sys/stat.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c: In function 'uudecode_usage':
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:37: warning: implicit declaration of function 'printf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:37: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c: At top level:
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:40: error: expected ')' before '*' token
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:70: error: expected ')' before '*' token
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c: In function 'main':
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:121: error: 'FILE' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:121: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:121: error: for each function it appears in.)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:121: error: 'src_stream' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:122: error: 'dst_stream' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:122: error: 'NULL' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:130: warning: implicit declaration of function 'getopt'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:134: error: 'optarg' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:138: warning: implicit declaration of function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:138: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:141: error: 'optind' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:142: error: 'stdin' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:144: warning: implicit declaration of function 'fopen'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:146: warning: implicit declaration of function 'fprintf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:146: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:146: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:147: warning: implicit declaration of function 'strerror'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:147: error: 'errno' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:147: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 4 has type 'int'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:148: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:152: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:156: warning: implicit declaration of function 'get_line_from_file'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:156: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:157: warning: implicit declaration of function 'strncmp'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:164: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:165: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:168: warning: implicit declaration of function 'strtoul'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:170: warning: implicit declaration of function 'strchr'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:170: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strchr'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:172: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:173: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:178: warning: implicit declaration of function 'strcmp'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:179: error: 'stdout' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:182: error: 'O_WRONLY' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:182: error: 'O_CREAT' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:182: error: 'O_TRUNC' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:186: error: 'O_EXCL' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:188: warning: implicit declaration of function 'open'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:189: error: 'S_IRWXU' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:189: error: 'S_IRWXG' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:189: error: 'S_IRWXO' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:191: warning: implicit declaration of function 'fdopen'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:193: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:194: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 4 has type 'int'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:195: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:199: warning: implicit declaration of function 'read_stduu'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:201: warning: implicit declaration of function 'fclose'
make[3]: *** [/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode] Error 1
make[2]: *** [/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal] Error 2
make[1]: *** [_module_/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.24-26-generic'
make: *** [modules] Error 2
lyfang@lyfang-laptop:~/madwifi-hal-0.10.5.6$ sudo make install
[sudo] password for lyfang:
Checking requirements... ok.
Checking kernel configuration... ok.
make -C /lib/modules/2.6.24-26-generic/build SUBDIRS=/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.24-26-generic'
  HOSTCC  /home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:26:19: error: stdio.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:27:19: error: errno.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:28:20: error: getopt.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:29:20: error: string.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:30:20: error: stdlib.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:32:23: error: sys/fcntl.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:33:22: error: sys/stat.h: No such file or directory
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c: In function 'uudecode_usage':
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:37: warning: implicit declaration of function 'printf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:37: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c: At top level:
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:40: error: expected ')' before '*' token
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:70: error: expected ')' before '*' token
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c: In function 'main':
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:121: error: 'FILE' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:121: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:121: error: for each function it appears in.)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:121: error: 'src_stream' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:122: error: 'dst_stream' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:122: error: 'NULL' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:130: warning: implicit declaration of function 'getopt'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:134: error: 'optarg' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:138: warning: implicit declaration of function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:138: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:141: error: 'optind' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:142: error: 'stdin' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:144: warning: implicit declaration of function 'fopen'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:146: warning: implicit declaration of function 'fprintf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:146: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:146: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:147: warning: implicit declaration of function 'strerror'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:147: error: 'errno' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:147: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 4 has type 'int'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:148: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:152: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:156: warning: implicit declaration of function 'get_line_from_file'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:156: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:157: warning: implicit declaration of function 'strncmp'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:164: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:165: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:168: warning: implicit declaration of function 'strtoul'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:170: warning: implicit declaration of function 'strchr'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:170: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strchr'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:172: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:173: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:178: warning: implicit declaration of function 'strcmp'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:179: error: 'stdout' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:182: error: 'O_WRONLY' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:182: error: 'O_CREAT' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:182: error: 'O_TRUNC' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:186: error: 'O_EXCL' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:188: warning: implicit declaration of function 'open'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:189: error: 'S_IRWXU' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:189: error: 'S_IRWXG' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:189: error: 'S_IRWXO' undeclared (first use in this function)
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:191: warning: implicit declaration of function 'fdopen'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:193: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:194: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 4 has type 'int'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:195: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:199: warning: implicit declaration of function 'read_stduu'
/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode.c:201: warning: implicit declaration of function 'fclose'
make[3]: *** [/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal/uudecode] Error 1
make[2]: *** [/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6/ath_hal] Error 2
make[1]: *** [_module_/home/lyfang/madwifi-hal-0.10.5.6] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.24-26-generic'
make: *** [modules] Error 2
lyfang@lyfang-laptop:~/madwifi-hal-0.10.5.6$

extons bild

Det där är inte alldeles lätt att komma tillrätta med. Förslag: Testa en annan mera stabil/beprövad version av Madwifi. De versioner som hämtas via svn brukar vara s k "daily builds".

Tillägg lite senare
Som plucker skriver/antyder nedan: Du har väl kört kommandot sudo apt-get install build-essential (först)?

LINUX.EXTON.NET

pluckers bild

För att kunna kompilera kod så måste vissa "utvecklingspaket" vara installerade. I ditt fall gissar jag på åtminstone libc6-dev (stdio.h, sys/stat.h,  etc).

/Micke

Dessa filer tillhör i glibc.

Så du har nog inte installerat allt som krävs för att bygga paketet.

I detta fallet tror jag paketet du saknar heter libc6-dev eller liknande.

 * EDIT: Jag är för långsam på att skriva ett svar.

Lyfangs bild

Stort tack för all hjälp, fick det att fungera till slut. Installerade det här packeten, den drivrutinen fungerade inte (nedan) men efter att de här packeten var installerade kunde jag kompilera det första packat jag försökte (svn co https://svn.madwifi-project.org/madwifi/branches/madwifi-hal-0.10.5.6). 

sudo apt-get install build-essential checkinstall

uppdaterade GCC tror jag. Liknar extons tips så jag tror det var det som fixade det. 

Packet jag provade, kanske de också hjälpte?

sudo apt-get install linux-restricted-modules madwifi-tools

Sen läste jag det här:

Workaround: Madwifi (recommended for Ubuntu 8.04 and 7.10)

You will need wired internet access for the following steps. Depending on your BIOS version, you may need to have the wired network connected on boot to be recognized properly.

First remove startup for linux-restricted-modules-common because it causes conflicts with the madwifi drivers.

sudo update-rc.d -f linux-restricted-modules-common remove

Update your apt package list

sudo apt-get update

Install the madwifi driver.

sudo apt-get install build-essential checkinstall

wget http://snapshots.madwifi.org/special/madwifi-hal-0.10.5.6-r3698-20080604...

tar zxvf madwifi-hal-0.10.5.6-r3698-20080604.tar.gz

cd madwifi-hal-0.10.5.6-r3698-20080604

make clean

make

sudo checkinstall #results in a proper debianized package

sudo reboot

Once the machine is rebooted you should have full wireless support through the network manager.

Källa: https://help.ubuntu.com/community/EeePC/Fixes

/ Lyfang

extons bild

Du måste (givetvis) stå i mappen madwifi när du kör aktuella kommandon.

LINUX.EXTON.NET

Lyfangs bild

Fråga om: svn co https://svn.madwifi-project.org/madwifi/branches/madwifi-hal-0.10.5.6

Kan man hämta filen och skriva svn co madwifi-hal-0.10.5.6 i katalogen?