Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

[LÖST] boot.log

När jag bootar mitt system får jag numer att antal rader som jag tidigare inte sett rusa förbi nämligen:

: Setting parameters of disc: (none).
Fri Feb 18 22:10:42 2011: Setting preliminary keymap...done.
Fri Feb 18 22:10:42 2011: findfs: unable to resolve 'UUID=39dce7bc-28c6-4d48-a3e1-b2d48712856e'
Fri Feb 18 22:10:42 2011: Activating swap...done.
Fri Feb 18 22:10:42 2011: Usage: mountpoint [-q] [-d] [-x] path
Fri Feb 18 22:10:42 2011: Checking root file system...fsck from util-linux-ng 2.17.2
Fri Feb 18 22:10:42 2011: /lib/init/rw/rootdev: clean, 185111/11960320 files, 2687108/47814400 blocks
Fri Feb 18 22:10:42 2011: done.
Fri Feb 18 22:10:42 2011: Usage: mount -V                 : print version
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount -h                 : print this help
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount                    : list mounted filesystems
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount -l                 : idem, including volume labels
Fri Feb 18 22:10:42 2011: So far the informational part. Next the mounting.
Fri Feb 18 22:10:42 2011: The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Fri Feb 18 22:10:42 2011: Details found in /etc/fstab may be omitted.
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount -a [-t|-O] ...     : mount all stuff from /etc/fstab
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount device             : mount device at the known place
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount directory          : mount known device here
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount -t type dev dir    : ordinary mount command
Fri Feb 18 22:10:42 2011: Note that one does not really mount a device, one mounts
Fri Feb 18 22:10:42 2011: a filesystem (of the given type) found on the device.
Fri Feb 18 22:10:42 2011: One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount --bind olddir newdir
Fri Feb 18 22:10:42 2011: or move a subtree:
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount --move olddir newdir
Fri Feb 18 22:10:42 2011: One can change the type of mount containing the directory dir:
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount --make-shared dir
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount --make-slave dir
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount --make-private dir
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount --make-unbindable dir
Fri Feb 18 22:10:42 2011: One can change the type of all the mounts in a mount subtree
Fri Feb 18 22:10:42 2011: containing the directory dir:
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount --make-rshared dir
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount --make-rslave dir
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount --make-rprivate dir
Fri Feb 18 22:10:42 2011:        mount --make-runbindable dir
Fri Feb 18 22:10:42 2011: A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
Fri Feb 18 22:10:42 2011: or by label, using  -L label  or by uuid, using  -U uuid .
Fri Feb 18 22:10:42 2011: Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
Fri Feb 18 22:10:42 2011: For many more details, say  man 8 mount .

Vad jag kan förstå är det något som inte är helt rätt i fstab. Det fetmarkerade är det som tillkommit. Allt är dock korrekt monterat.
Så här ser fstab ut:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'vol_id --uuid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# / was on /dev/sda1 during installation
# Commented out by Dropbox
# UUID=39dce7bc-28c6-4d48-a3e1-b2d48712856e /               ext3    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=f5355ad1-6de9-497b-a8d4-e2abe7336d4d none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
# /dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
proc    /proc    proc    nodev,noexec,nosuid    0    0
/dev/sda2    /    ext4    rw,errors=remount-ro    0    0
UUID=39dce7bc-28c6-4d48-a3e1-b2d48712856e / ext3 errors=remount-ro,user_xattr 0 1
/dev/sda3 /mnt/data ext4 nodev,nosuid 0 2
UUID=558acc9d-34a6-4e68-839b-8c224ff26605 /mnt/BackUp ext4 nodev,nosuid 0 2

LÖSNING: Det var 3:e raden från slutet. Jag har ingen ext3 partition. När jag #-ade raden försvann den fetade texten.