Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

OpenOffice.org Calc 3.2.1 sorterings makro

Makrot klarar bara det fem första raderna. Hur fixar jag makrot? Kör med Linux Mint Debian 32-bit 201012. Tools > Macros > Organize Dialogs... > Modules > New...

Sub SortRange
 Dim oSheet    ' Calc sheet containing data to sort.
 Dim oCellRange  ' Data range to sort.
 
 REM An array of sort fields determines the columns that are
 REM sorted. This is an array with two elements, 0 and 1.
 REM To sort on only one column, use:
 REM Dim oSortFields(0) As New com.sun.star.util.SortField
 Dim oSortFields(1) As New com.sun.star.util.SortField
 
 REM The sort descriptor is an array of properties.
 REM The primary property contains the sort fields.
 Dim oSortDesc(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
 
 REM Get the sheet named "Sheet1"
 oSheet = ThisComponent.Sheets.getByName("Sheet1")
 
 REM Get the cell range to sort
 oCellRange = oSheet.getCellRangeByName("A1:C5")
 
 REM Select the range to sort.
 REM The only purpose would be to emphasize the sorted data.
 'ThisComponent.getCurrentController.select(oCellRange)
 
 REM The columns are numbered starting with 0, so
 REM column A is 0, column B is 1, etc.
 REM Sort column B (column 1) descending.
 oSortFields(0).Field = 1
 oSortFields(0).SortAscending = FALSE
 
 REM If column B has two cells with the same value,
 REM then use column A ascending to decide the order.
 oSortFields(1).Field = 0
 oSortFields(1).SortAscending = True
 
 REM Setup the sort descriptor.
 oSortDesc(0).Name = "SortFields"
 oSortDesc(0).Value = oSortFields()
 
 REM Sort the range.
 oCellRange.Sort(oSortDesc())
End Sub 

Källa: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/OOo3_User_Guides/Calc_Guide/Sorting

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

FoHs bild

Om det inte är väldigt mycket att sortera så behöver du väl inte ett macro? Har du testat den inbyggda sorteringsfunktionen?

Lyfangs bild

Tack! OpenOffice.org Calc 3.2.0 sorteringsfunktion fungerar: Data -> Sortera...