Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

[LÖST]Misslyckad installation av VMware Workstation i Mageia 4

Iinstallerade VMware Workstation 9. Efter installationen skulle några moduler kompileras vilket misslyckades.
En bidragande orsak tror jag beror på att VMware vill ha libcanberra-gtk-module.so vilket inte finns i Mageia. Detta får till följd att installationen måste göras med kommando:
./VMware-Workstation-Full-9.0.3-1410761.x86_64.bundle --console
Den installationen går OK. Sedan ska modulerna kompileras men misslyckas.

Jag klickar på Install och får då följande resultat:

Längre kommer jag inte och vet inte hur jag ska få det att fungera.
Loggfilen som det hänvisas till kan jag inte tolka/förstår jag inte.

Jag har lagt ut förfrågan både på Mageia forum och VMware forum men ännu inte fått något svar så jag hoppas att det finns någon på detta forum som har en lösning.

Nu hoppas jag att någon har en lösning på detta problem.

Edit 20140303.

Jag har gjort en total ominstallation av Mageia 4 och nu går det inte alls att installera VMWare Workstation.

Edit 20140305.

Nu har jag lyckats installera VMware Workstation 9. Det verkar som om det var fel på kommandot när jag skulle göra installationen.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

Du vill absolut använda VMware Workstation 9 antar jag?

Annars kanske Vitualbox kan fungera.

JanPihlgrens bild

Hej Nille.

VirtualBox går heller inte att få att fungera. Jag behöver VMware Workstation eftersom jag har flera virtuella installationer gjorda sedan tidigare och vill komma åt dem.

Edit 20140303

Jag har gjort en total ominstallation av Mageia 4 och sedan åter installerat VirtualBox.

Nu fungerade det att starta VirtuelBox. Då upptäckte jag att det tillkoit en funktion som var satt till default:

inställningen av System på aktuell gäst som av någon anledning är satt till
"Enable VT-x/AMD-V". När jag disablade den funktionen så fungerade det som det skulle.

Så nu kan jag använda VirtualBox.

Har du inget virtualiseringsstöd i processorn?

Tycker de borde vara väldigt slött utan VT-x/AMD-V, min gamla dator utan virtualiseringsstöd var väldigt slö.

Ofta är dock virtualiseringsstödet avslaget i bios från början så det kan behöva aktiveras där.

Anledningen att jag skaffade en ny dator var endast för virtualiseringsstöd i processorn Smile

Hoppas det fungerar bra.

JanPihlgrens bild

Tack för info. Jag hade fått något sådant meddelande om BIOS men inte kunnat hitta vad det var som inte ON. Ska leta vidare.

FoHs bild

"Loggfilen som det hänvisas till kan jag inte tolka/förstår jag inte."

Om du inte skickar med loggfilen till oss så krävs det ju mer eller mindre att vi råkat ut för samma sak under samma omständigheter, och därför vet en lösning. Klistra in lite av loggfilen så kanske det går att komma fram till något Smile

(Möjligt att du försökt klistra in något efter kolon:et, men jag ser inget av den texten iaf.)

JanPihlgrens bild

Hej FoH

Här kommer loggfilen:

2014-02-27T07:05:17.458+01:00| vthread-3| I120: Log for VMware Workstation pid=23395 version=9.0.3 build=build-1410761 option=Release
2014-02-27T07:05:17.458+01:00| vthread-3| I120: The process is 64-bit.
2014-02-27T07:05:17.458+01:00| vthread-3| I120: Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
2014-02-27T07:05:17.458+01:00| vthread-3| I120: Host is Linux 3.12.13-server-2.mga4 Mageia 4
2014-02-27T07:05:17.457+01:00| vthread-3| I120: Msg_Reset:
2014-02-27T07:05:17.457+01:00| vthread-3| I120: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": Filen eller katalogen finns inte.
2014-02-27T07:05:17.457+01:00| vthread-3| I120: ----------------------------------------
2014-02-27T07:05:17.457+01:00| vthread-3| I120: PREF Optional preferences file not found at /usr/lib/vmware/settings. Using default values.
2014-02-27T07:05:17.457+01:00| vthread-3| I120: Msg_Reset:
2014-02-27T07:05:17.457+01:00| vthread-3| I120: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/jan/.vmware/config": Filen eller katalogen finns inte.
2014-02-27T07:05:17.457+01:00| vthread-3| I120: ----------------------------------------
2014-02-27T07:05:17.457+01:00| vthread-3| I120: PREF Optional preferences file not found at /home/jan/.vmware/config. Using default values.
2014-02-27T07:05:17.459+01:00| vthread-3| W110: Logging to /tmp/vmware-root/vmware-modconfig-23395.log
2014-02-27T07:05:17.541+01:00| vthread-3| I120: Obtaining info using the running kernel.
2014-02-27T07:05:17.541+01:00| vthread-3| I120: Setting header path for 3.12.13-server-2.mga4 to "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include".
2014-02-27T07:05:17.541+01:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include" for kernel release "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:17.541+01:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include/linux/version.h
2014-02-27T07:05:17.541+01:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2014-02-27T07:05:17.541+01:00| vthread-3| I120: Created new pathsHash.
2014-02-27T07:05:17.565+01:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:17.565+01:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include" for the kernel "3.12.13-server-2.mga4" is valid.  Whoohoo!
2014-02-27T07:05:17.782+01:00| vthread-3| I120: Reading in info for the vmmon module.
2014-02-27T07:05:17.782+01:00| vthread-3| I120: Reading in info for the vmnet module.
2014-02-27T07:05:17.782+01:00| vthread-3| I120: Reading in info for the vmblock module.
2014-02-27T07:05:17.782+01:00| vthread-3| I120: Reading in info for the vmci module.
2014-02-27T07:05:17.782+01:00| vthread-3| I120: Reading in info for the vsock module.
2014-02-27T07:05:17.782+01:00| vthread-3| I120: Setting vsock to depend on vmci.
2014-02-27T07:05:17.782+01:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmmon".
2014-02-27T07:05:17.786+01:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2014-02-27T07:05:17.786+01:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmnet".
2014-02-27T07:05:17.790+01:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2014-02-27T07:05:17.790+01:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmblock".
2014-02-27T07:05:17.793+01:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2014-02-27T07:05:17.793+01:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmci".
2014-02-27T07:05:17.796+01:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2014-02-27T07:05:17.796+01:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vsock".
2014-02-27T07:05:17.803+01:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 0.
2014-02-27T07:05:17.823+01:00| vthread-3| I120: to be installed: vmmon status: 0
2014-02-27T07:05:17.823+01:00| vthread-3| I120: to be installed: vmnet status: 0
2014-02-27T07:05:17.823+01:00| vthread-3| I120: to be installed: vmci status: 0
2014-02-27T07:05:17.833+01:00| vthread-3| I120: Obtaining info using the running kernel.
2014-02-27T07:05:17.834+01:00| vthread-3| I120: Setting header path for 3.12.13-server-2.mga4 to "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include".
2014-02-27T07:05:17.834+01:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include" for kernel release "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:17.834+01:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include/linux/version.h
2014-02-27T07:05:17.834+01:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2014-02-27T07:05:17.853+01:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:17.853+01:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include" for the kernel "3.12.13-server-2.mga4" is valid.  Whoohoo!
2014-02-27T07:05:18.070+01:00| vthread-3| I120: Kernel header path retrieved from FileEntry: /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include
2014-02-27T07:05:18.070+01:00| vthread-3| I120: Update kernel header path to /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include
2014-02-27T07:05:18.070+01:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include" for kernel release "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:18.070+01:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include/linux/version.h
2014-02-27T07:05:18.070+01:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2014-02-27T07:05:18.094+01:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:18.094+01:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include" for the kernel "3.12.13-server-2.mga4" is valid.  Whoohoo!
2014-02-27T07:05:18.097+01:00| vthread-3| I120: Found compiler at "/usr/bin/gcc"
2014-02-27T07:05:18.109+01:00| vthread-3| I120: Got gcc version "4.8.2".
2014-02-27T07:05:18.109+01:00| vthread-3| I120: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2014-02-27T07:05:18.109+01:00| vthread-3| I120: Using user supplied compiler "/usr/bin/gcc".
2014-02-27T07:05:18.121+01:00| vthread-3| I120: Got gcc version "4.8.2".
2014-02-27T07:05:18.121+01:00| vthread-3| I120: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2014-02-27T07:05:18.131+01:00| vthread-3| I120: Trying to find a suitable PBM set for kernel "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:18.131+01:00| vthread-3| I120: No matching PBM set was found for kernel "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:18.132+01:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include" for kernel release "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:18.132+01:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include/linux/version.h
2014-02-27T07:05:18.132+01:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2014-02-27T07:05:18.155+01:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:18.155+01:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include" for the kernel "3.12.13-server-2.mga4" is valid.  Whoohoo!
2014-02-27T07:05:18.155+01:00| vthread-3| I120: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2014-02-27T07:05:18.157+01:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include" for kernel release "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:18.157+01:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include/linux/version.h
2014-02-27T07:05:18.157+01:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2014-02-27T07:05:18.180+01:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:18.180+01:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include" for the kernel "3.12.13-server-2.mga4" is valid.  Whoohoo!
2014-02-27T07:05:18.180+01:00| vthread-3| I120: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
2014-02-27T07:05:18.180+01:00| vthread-3| I120: Using temp dir "/tmp".
2014-02-27T07:05:18.182+01:00| vthread-3| I120: Obtaining info using the running kernel.
2014-02-27T07:05:18.182+01:00| vthread-3| I120: Setting header path for 3.12.13-server-2.mga4 to "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include".
2014-02-27T07:05:18.183+01:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include" for kernel release "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:18.183+01:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include/linux/version.h
2014-02-27T07:05:18.183+01:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
2014-02-27T07:05:18.208+01:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.12.13-server-2.mga4".
2014-02-27T07:05:18.208+01:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include" for the kernel "3.12.13-server-2.mga4" is valid.  Whoohoo!
2014-02-27T07:05:18.425+01:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmmon".
2014-02-27T07:05:18.429+01:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2014-02-27T07:05:18.429+01:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmnet".
2014-02-27T07:05:18.432+01:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2014-02-27T07:05:18.433+01:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmci".
2014-02-27T07:05:18.436+01:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
2014-02-27T07:05:18.617+01:00| vthread-3| I120: Setting destination path for vmmon to "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/misc/vmmon.ko".
2014-02-27T07:05:18.617+01:00| vthread-3| I120: Extracting the vmmon source from "/usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar".
2014-02-27T07:05:18.627+01:00| vthread-3| I120: Successfully extracted the vmmon source.
2014-02-27T07:05:18.627+01:00| vthread-3| I120: Building module with command "/usr/bin/make -j8 -C /tmp/modconfig-bqDi2k/vmmon-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no"
2014-02-27T07:05:19.486+01:00| vthread-3| W110: Failed to build vmmon.  Failed to execute the build command.
2014-02-27T07:05:19.489+01:00| vthread-3| I120: Setting destination path for vmnet to "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/misc/vmnet.ko".
2014-02-27T07:05:19.489+01:00| vthread-3| I120: Extracting the vmnet source from "/usr/lib/vmware/modules/source/vmnet.tar".
2014-02-27T07:05:19.499+01:00| vthread-3| I120: Successfully extracted the vmnet source.
2014-02-27T07:05:19.499+01:00| vthread-3| I120: Building module with command "/usr/bin/make -j8 -C /tmp/modconfig-bqDi2k/vmnet-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no"
2014-02-27T07:05:20.557+01:00| vthread-3| W110: Failed to build vmnet.  Failed to execute the build command.
2014-02-27T07:05:20.559+01:00| vthread-3| I120: Setting destination path for vmci to "/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/misc/vmci.ko".
2014-02-27T07:05:20.559+01:00| vthread-3| I120: Extracting the vmci source from "/usr/lib/vmware/modules/source/vmci.tar".
2014-02-27T07:05:20.571+01:00| vthread-3| I120: Successfully extracted the vmci source.
2014-02-27T07:05:20.571+01:00| vthread-3| I120: Building module with command "/usr/bin/make -j8 -C /tmp/modconfig-bqDi2k/vmci-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/3.12.13-server-2.mga4/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no"
2014-02-27T07:05:21.431+01:00| vthread-3| W110: Failed to build vmci.  Failed to execute the build command.