Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Raspberry Pi Compute Module installation av Rasbian misslyckas

Jag har införskaffat Compute Module Kit för Raspberry Pi
Jag misslyckas att installlera OS Raspbian.
Jag kommer till den punkt där man ska få information om vilken enhet Computer Modul fått.
När jag skrev mount får jag följande meddelander:

/dev/root on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=437856k,nr_inodes=109464,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=88432k,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=176860k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
/dev/mmcblk0p5 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/mmcblk0p3 on /media/SETTINGS____ type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered,uhelper=udisks)

Jag får inte någon /dev/sdX.
Är det någon som har någon erfarenhet av Compute Module och kan komma med råd?
//Jan P