Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

PTS granskar Bredbandsbolaget

Post- och telestyrelsen, PTS, har inlett en granskning av Bredbandsbolaget. Anledningen är ett stort reklamutskick där kundernas användarnamn och lösenord var dåligt skyddade.

Företaget har, menar PTS, brutit mot det integritetsskydd som finns i lagen om elektronisk kommunikation. Detta eftersom det finns en betydande risk att kundernas användarnamn och lösenord hamnar i orätta händer. PTS ser synnerligen allvarligt på händelsen.

PTS har därför underrättat Bredbandsbolaget att det, senast den 9 oktober 2006, måste förändra sina rutiner så att lagen efterlevs. Om det inte sker kan PTS förelägga företaget att vidta nödvändiga åtgärder.

06_13849_Underrattelse_Bredbandsbolaget_060907.pdf