Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

PTS blir tillsynsmyndighet över se-domänen

Den 1 juli träder lagen om nationella toppdomäner för Sverige på Internet i kraft. Lagen ska ge staten möjlighet till insyn och tillsyn över administrationen av den svenska toppdomänen .se. Post- och telestyrelsen är utsedd till tillsynsmyndighet.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (II-stiftelsen) har i dag ansvaret för toppdomänen .se. I ansvaret ingår att sköta den dagliga driften och administrationen av toppdomänen. Med stöd av den nya lagen ska PTS utöva tillsyn över II-stiftelsen för att se till att tillfredsställande tillgänglighet, kvalitet och säkerhet upprätthålls. Arbetet har också till syfte att förhindra eventuella brister i DNS-tjänsten, det tekniska system som vet vilken IP-adress som motsvarar ett visst domännamn.

Arbetet med tillsynen kommer framförallt att bedrivas i förebyggande syfte genom att PTS hämtar in information, analyserar och kontrollerar funktioner. Informationsspridning och rådgivning kommer också att vara viktiga inslag.

PTS tillsynsarbete kommer att begränsas till domänadministratören, II-stiftelsen. Domänadministratörens återförsäljare (så kallade ombud), som utför registreringen åt privatpersoner och affärsidkare som önskar få ett domännamn registrerat under .se, omfattas inte av lagen och därför inte heller av PTS tillsynsarbete. Konsumenter som har problem med en se-domän uppmanas att i första hand kontakta sitt ombud.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

ekirs bild

Näe, jag tror det egentligen är ett beslut för att öka statens makt att lägga sig i saker dom inte ska. Avregistrera domännamn för obekväma åsiktsbildare t.ex Tongue

*konspiratorisk*