Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

[SOLVED] OpenVPN i nätverket.

Jag har installerat VPN men kan inte läggatill flera än två datorer att ingå i VPN nätverket? (servern och klienten)

Mina konfig filer ser ut så här:
Server:
dev tun0
proto tcp-server
comp-lzo
port 1194
ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3
secret /etc/openvpn/static.key
keepalive 10 120

Klient2:
remote xxxxxxxxxxx.se
dev tun
proto tcp-client
comp-lzo
port 1194
ifconfig 10.0.0.2 10.0.0.1 10.0.0.3
secret /etc/openvpn/static.key
keepalive 10 120

Klient3:
remote xxxxxxxxxxx.se
dev tun0
proto tcp-client
comp-lzo
port 1194
ifconfig 10.0.0.3 10.0.0.1 10.0.0.2
secret /etc/openvpn/static.key
keepalive 10 120

Får error meddelande när jag skall kopplaupp den tredje datorn mot VPN knytpunkten:
Sat Nov 25 19:45:35 2006 OpenVPN 2.0.6 i686-pc-linux-gnu [SSL] [LZO] [EPOLL] built on Nov 25 2006
Sat Nov 25 19:45:35 2006 LZO compression initialized
Sat Nov 25 19:45:35 2006 TUN/TAP device tun0 opened
Sat Nov 25 19:45:35 2006 /sbin/ifconfig tun0 10.0.0.3 pointopoint 10.0.0.1 mtu 1500
Sat Nov 25 19:45:35 2006 Attempting to establish TCP connection with 213.114.188.189:1194
Sat Nov 25 19:45:35 2006 TCP: connect to XXX.XXX.XXX.XXX:1194 failed, will try again in 5 seconds: Connection refused (errno=111)

Inga brandväggar är installerade..

EDIT:
Läste precis att man inte kan kopplaupp flera klienter mot en VPN server som är konfigurerad på detta sättet.