Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

TIPS - Debian och byte från KDE eller Gnome till XFCE 4.4

När detta skrivs hittar man stabila utgåvan av version Xfce 4.4 och största programutbudet om man lägger till
deb http://debian.corsac.net unstable/
i sin /etc/apt/sources.list.

För att få filhanteraren Thunar och Thunars volymhanterare att fungera så de automonterar enheter som mp3-spelare och digitalkameror måste man lägga till
deb http://debian.corsac.net experimental/
i sin /etc/apt/sources.list för installera version 0.3.2 av libexo.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

magnusbergs bild

I inställningsfilen /etc/X11/xorg.conf letar du upp raden som börjar med
Option     "XkbModel"

Sen letar du upp ditt tangentbord i filen /usr/share/X11/xkb/rules/xorg.lst och kollar vilken benämning det har. I mitt fall har jag ett Logitech Cordless Desktop Pro som benämns logicdp. Nu är det bara att skriva in benämningen på XkbModel-raden i xorg.conf som i mitt fall blir.

Option     "XkbModel"     "logicdp"

magnusbergs bild

XFCE4 har en mixer men den "glömmer" mixerinställningen efter en omstart så för att slippa ställa in mixernivåer efter varje uppstart gör man det en gång för alla, som root, med Alsamixern. Alsamixern ingår i paketet alsa-utils. Starta Alsamixern med:

# alsamixer

Ställ in mixernivåerna och avsluta Alsamixern genom att trycka på 'Esc'. För att nu spara inställningarna så de överlever en omstart använd kommandot 'alsactl'. För att spara mixerinställningarna för ljudkort ett kör:

# alsactl store 0

magnusbergs bild

För att utestänga andra från att nå din dator via nätverk eller internet är nedanstående brandvägg att rekomendera.

Firewall For Desktop Computers

Below is a firewall script for desktop computers. If you don't run any server of any kind and only intend to use the internet for desktop use e.g. surfing and e-mailing this is for you.

After saving this script as /etc/init.d/iptables , don't forget to chmod it:

#chmod 755 /etc/init.d/iptables

Now you need to add it to the default runlevels, use the command:

#update-rc.d iptables defaults 12

Then you can test your security at https://www.testadatorn.se

-----------CUT HERE-----------
#!/bin/bash
#
# After saving this script as /etc/init.d/iptables , don't forget to chmod it
# chmod 755 /etc/init.d/iptables
# Now you need to add it to the default runlevels, make this command:
# update-rc.d iptables defaults 12
#
if [ ! -x /sbin/iptables ]; then
exit 0
fi

start()
{
# clear all
clearall

## Insert connection-tracking modules (not needed if built into kernel).
modprobe ip_conntrack
modprobe ip_conntrack_ftp

## Create chain which blocks new connections, except if coming from inside.
iptables -N block
iptables -A block -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A block -m state --state NEW -i ! eth0 -j ACCEPT
iptables -A block -j DROP

## Jump to that chain from INPUT and FORWARD chains.
iptables -A INPUT -j block
iptables -A FORWARD -j block

}

clearall()
{
iptables -F
iptables -X
}

case "$1" in
restart|start)
start
;;
stop)
clearall
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac

exit 0

-----------CUT HERE-----------

magnusbergs bild

Om man är van med KDE's föredömligt enkla inställningar för fönsterpositionering och storlek, med mera, och blivit bortskämd med att fönstren placerar sig där man vill och i den storlek man valt varje gång man startar ett program har man svårt att leva utan Devilpie. Men med Devilpie får man ställa in de värden man vill ha i textfiler.

För att få en bra överblick över programmens namn och nuvarande geometri gör man en fil som heter text.ds och lägger i ~/.devilspie och skriver endast in
(debug)
Sen kör man
# devilspie
i terminalen och får ut ett upplysande resultat som man kan utgå ifrån när man ska skriva inställningsfiler för sina program. Men de geografiska värden som visas kan vara lite missvisande och utesluta fönsterramen, vilket jag upptäckte när jag testade Devilspie med med IceWeasel (Firefox på debianitiska) och IceDove (Thunderbird på debianitiska). Men det sägs att dessa två program inte stödjer GTK standarden särskilt bra.
Det rekomenderas att man använder en fil per program. Och då är det ju lämpligt att döpa filen till det program den ska påverka. Min Iceweasel.ds ser ut så här.

(if
    (matches (application_name) "Firefox")
    (begin
    (set_workspace 1)
        (geometry "1200x1120+396+0")
    )
)

När man skrivit sina skript tar man bort eller döper om test.ds så den inte läses av Devilspie. Sen kör man Devilspie i terminalen och får då felrapporter om eventuella fel man gjort. När det är dax att använda Devilspie på riktigt anger man Devilspie i inställningen "Autostartade Applikationer".

Ett mycket användbart område är att låta Devilspie ta hand om geometrin för programmens öppna-och-spara dialogfönster. De har ju alltid fel storlek. Wink

För att lära mer om Devilspie och avsevärt fler inställningsmöjligheter, än de jag här använt mig av, kolla in en bra manual med många exempel.
Här är Devilspies hemsida.