Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Fria24 - en öppen 24 timmarsmyndighet

Fria24 är ett projekt som är tänkt att skapa en öppen- och fri 24-timmarsmyndighet för svenska kommuner där de skulle kunna erbjuda sina medborgare till exempel bostadsförmedling, daghemskö, tomtkö, båtbryggplatskö mer mera. Bakom projektet står Anders Lindbäck som är aktiv inom Svenska Linuxföreningen och för att kunna genomföra projektet söktes pengar från IIS internetfond, vilket man fick 2005. Svenska Linuxföreningen höll styrelsemöte den 23 oktober 2005 och protokollförde följande i protokollet:

Föreningen har blivit tilldelade 250000:- av II-stiftelsens Internetfond 2005 öronmärkta för projektet "Fria 24-timmarsmyndigheten". Ansökan skickades in av Anders Lindbäck i juni. Med anledning av detta togs ett antal beslut:

* Styrelsen beslutade att instifta en arbetsgrupp vid namn Fria24 som ska arbeta med skapandet av mjukvara för den så kallade 24-timmarsmyndigheten. David kollar snarast upp hur vi ska hantera momsen.
* Styrelsen beslutar att utse Anders Lindbäcks bolag Linuxbolaget Igiro AB som ansvarig för projektledning och Anders Lindbäck som projektledare.
* Styrelsen beslutar om en avsiktsförklaring med Anders Lindbäcks bolag Linuxbolaget Igiro AB om ersättning för projektledning av detta. Bolaget fakturerar föreningen månadsvis för omkostnader och arbetstid (400:- per timme), i genomsnitt 20000:- per månad. Ersättningen inklusive alla omkostnader får inte uppgå till mer än utbetalt belopp från Internetfonden. Större omkostnader ska samrådas med styrelsen. Avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid från endera part. Skulle IIS kräva återbetalning ska föreningen hållas skadelös.
* Styrelsen beslutar att Anders får teckningsrätt för att skriva på avtalet med IIS.
* Styrelsen beslutar även att registrera domänen fria24.se för projektet.
* Anders Lindbäck presenterar ett utkast till pressmeddelande som styrelsen gemensamt jobbar på inför offentliggörandet av Internetfondens vinnare.
* Jens Hjalmarsson tar fram ett utkast till avtalsförslag med Linuxbolaget.
* Marcus Rejås tar emot priset från föreningens sida på Internetdagarna.

En domän registerades, fria24.se och en webbplats baserad på Drupal sattes upp med information om projektet. Ungefär ett år senare togs projeket Fria24 upp på styrelsemötet den 3 september 2006:

Inga ärenden från arbetsgrupper föranledde några beslut. Vi diskuterade kort Fria24 och status på det projektet men vi har inte fått några kommentarer på det nysläppta Fria24 version 0.10 .

Den version (0.10) som diskuterades finns forfarande kvar på fria24.se/projekt/laddaner. Idag är webbplatsen fria24.se sönderspammad med viagrareklam och skräp, man får lätt känslan av att projektet är nedlagt och webbplatsen ligger kvar. Enligt Anders Lindbäck själv, i en intervju i online-tidningen Realtid.se den 26 oktober 2005 skulle man ha något att visa upp under andra kvartalet 2006, vilket de hade. Pengarna från Internetfonden skulle räcka till kvartal tre 2006.

När blir ni klara?
– Vi hoppas att vi har nånting att visa upp under andra kvartalet nästa år. Sedan fortsätter vi till slutet av kvartal tre, längre än så räcker inte pengarna. Så då får vi se om vi får nya stipendier.

Under hela projekttiden skrevs det rapporter som går att läsa på fria24.se/projekt/rapport. Den sista rapporten är från okt-dec 2006, sedan verkar allt ha dött ut.

Eftersom projektet verkade ha dött ut bestämde jag mig för att ta kontakt med Anders. Anders berättade för mig att projektet lever vidare, men att det inte utvecklats något aktivt sedan version 0.10. Han rekommenderar ingen att ladda ner 0.10 och testa, eftersom det är en mycket gammal version och den inte är användbar. Problemet med Fria24 är att kommunerna efterfrågar verktyg för att skapa webbsidor, medan Fria24 är till för att skapa de tjänster som ligger bakom webbsidorna.

Fria24 använder sig av ramverket GRails, som är som Ruby on Rails fast med Java istället för Ruby. I början av projektet kom det många förslag på vilket programspråk och ramverk som skulle användas men valet föll på Java med GRails, eftersom det visade sig att kommunerna har högre acceptans för Java och .NET än andra programspråk. Vissa kommuner kan tänka sig använda PHP, men ingen de varit i kontakt med ville höra talas om Ruby.

Angående pengarna från Internetfonden berättar Anders att de fortfarande inte fått ut 100 000 kr eftersom de inte kunnat visa upp en referensimplementation. Denna implementation ska ske i Skinnskattebergs kommun som är referenskommun för projektet. Skinnskatteberg har visat ett lågt intresse den senaste tiden, så projektet har stannat upp på grund av detta.

Det som behövs göra i Fria24 nu är att referenskommunen kommer igång med implementationen och att det tillkommmer fler utvecklare för projektet så det kan levereras fler tjänster. Anders uppskattar all hjälp han kan få med projektet.

På frågan om varför det är viktigt att kommunerna kör öppen- och fri programvara svarar Anders:

- Vi tycker att det är viktigt att kommunerna skall använda öppen och fri programvara överallt. Kommunerna är idag inlåsta i stängda format och program, dessutom är det inte ekonomiskt att byta ut dessa mot öppna- fria program, så vi tänkte skapa något som inte finns och som kommunerna skall följa: 24 timmarsmyndigheten.