Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Vim och stavningskontroll (HOWTO)

Jag tänkte att jag skulle gå igenom Vim:s stavningskontroll lite kort för den som vill komma igång med det.
 
1. fixa en bra lista med ord. Ett ord på varje rad.
2. sortera och plocka bort dubletter med: sort -u ord > sorterade_ord
3. öppna vim och skapa en vimordlista:
:mkspell sv sorterade_ord
4. Skapa katalogen .vim i hemkatalogen med mkdir ~/.vim
5. Skapa katalogen spell i .vim katalogen (mkdir ~/.vim/spell)
6. Flytta ordlistan Vim skapat till katalogen spell
mv sv.utf-8.spl ~/.vim/spell/
 
I Vim kan du nu skriva :setlocal spell spelllang=sv (notera tre 'l' i spelllang)
I min .vimrc har jag dessa tre mapps för att snabbt kunna byta språk eller helt slå av stavningskontrollen:
 
:map _ss :setlocal spell spelllang=sv<cr>
:map _se :setlocal spell spelllang=en<cr>
:map _sn :setlocal nospell<cr>
 
I normalläge använd dessa tangenter till spell:
zg (addera ordet under cursorn till ordlistan)
zG (tillåt ordet endast denna session)
zw (radera ordet under cursorn från ordlistan)
zW (tillåt inte ordet denna session)
]s (gå till nästa felstavade ord)
[s (gå till tidigare felstavat ord)
z= (föreslå hur det felstavade ordet ska stavas)
 
I insert-läge kan man trycka:
ctrl-x s för att få förslag från en dropdown meny som ser lite snyggare ut än listan man får med z=