Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Bandbredden i datornätverk kan utnyttjas bättre

Multimediatjänster ökar i popularitet samtidigt som de kräver mycket bandbredd, vilket är en begränsad resurs i datornätverk. Genom att använda multicastöverföring kan belastningen på nätverken dock minskas. I en avhandling från Mittuniversitetet presenteras exempel på hur man kan främja användandet av multicastöverföring.
 
Patrik Österberg disputerar i Sundsvall den 5 december med avhandlingen ”Fair treatment of multicast sessions and their receivers – Incentives for more efficient bandwidth utilization”. Ämnet är data- och systemvetenskap. I avhandlingen skriver han bl a:
 
Videotjänster som skickas över datornätverk blir allt vanligare. Samtidigt ökar kvaliteten hos dessa tjänster. IPTV (Internet protocol television) levereras redan framgångsrikt till många hem och högupplöst IPTV blir allt vanligare. Dessutom utvecklas ännu mer avancerade tjänster som tredimensionell TV. Video kräver stor bandbredd och utvecklingen kommer därför att sätta den befintliga infrastrukturen på svåra prov.
 
– När många samtidigt vill titta på en film eller ett populärt direktsänt material är multicastöverföring mest effektivt sett till bandbreddsutnyttjandet, säger Patrik Österberg. Med multicastöverföring delar användarna på bandbredden vilket ger stora besparingar. Trots det stöds tekniken sällan av Internetleverantörerna och det vill vi försöka ändra på, fortsätter Patrik.
 
Om multicasttrafik till exempel tilldelas en större del av bandbredden när det uppstår trafikstockningar i näten, så skulle fler vilja utnyttja tekniken. Avhandlingen lämnar ytterligare förslag som gör multicast mer attraktivt för användarna. Om förslagen genomförs i nätverk med multicaststöd så skulle övriga Internetleverantörer också bli tvungna att stödja multicast för att vara konkurrenskraftiga. Med en ökad användning av multicastöverföring skulle fler användare kunna betjänas med populära tjänster inom multimedia.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

jonasbjorks bild

marwal, en rubrik i CAPS? Vad tänkte du? Wink

--
In the dark you can't see shiny cars.
Jonas Björk - www.jonasbjork.net

--
Jag är grundare av och administratör på Linuxportalen. Kontakta mig om du har frågor, funderingar eller synpunkter kring Linuxportalen.se .

marwals bild

Sorry, jag bara klistrade in den från utskicket.
Ska tänka på det nästa gång.
---