Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Vad får min kod att total krasha?

Jag har lyckats få mitt program att krasha två gånger på rad, tyvärr får jag någon kryptisk debug output. Koden är ursprungligen skriven på min gammla 32bitars burk, men krashar på min nya 64bitars burk (om detta nu kan spela in)

*** glibc detected *** /home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016:malloc(): memory corruption: 0x000000000067c900 ***
======= Backtrace: =========
/lib64/libc.so.6[0x2abcc683021d]
/lib64/libc.so.6[0x2abcc6832506]
/lib64/libc.so.6(__libc_malloc+0x9c)[0x2abcc6833c0c]
/usr/lib64/libstdc++.so.6(_Znwm+0x1d)[0x2abcc611c23d]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZN9__gnu_cxx13new_allocatorI9CWayPointE8allocateEmPKv+0x4f)[0x40c33f]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZNSt12_Vector_baseI9CWayPointSaIS0_EE11_M_allocateEm+0x25)[0x40c367]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZNSt12_Vector_baseI9CWayPointSaIS0_EEC2EmRKS1_+0x2f)[0x40c399]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZNSt6vectorI9CWayPointSaIS0_EEC1ERKS2_+0x37)[0x40c9a1]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZN10CSnakePartC1ERKS_+0x57)[0x40d98d]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZSt10_ConstructI10CSnakePartS0_EvPT_RKT0_+0x37)[0x40da51]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZSt24__uninitialized_copy_auxIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPK10CSnakePartSt6vectorIS2_SaIS2_EEEEPS2_ET0_T_SB_SA_St12__false_type+0x34)[0x40dd02]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZSt18uninitialized_copyIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPK10CSnakePartSt6vectorIS2_SaIS2_EEEEPS2_ET0_T_SB_SA_+0x2c)[0x40dd9c]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZSt22__uninitialized_copy_aIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPK10CSnakePartSt6vectorIS2_SaIS2_EEEEPS2_S2_ET0_T_SB_SA_SaIT1_E+0x29)[0x40ddc7]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(_ZNSt6vectorI10CSnakePartSaIS0_EEC1ERKS2_+0x7a)[0x4118a0]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(main+0x1ec)[0x4105e6]
/lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xf4)[0x2abcc67dfb54]
/home/fredrik/Projects/snake016/debug/./src/snake016(__gxx_personality_v0+0x79)[0x408ae9]

Om jag tolkar det ovanstående rätt så beror det hela på något med minne och att jag använder STL vector att göra. Jag fattar inte speciellt mycket av sådana här felmeddelande, så jag hoppas någon här kan hjälpa mig. Vill någon se hela outputen med memorymap så finns den på min blogg.

Fredrik

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

iaidokas bild

Ser inte felet. Har du kört koden genom valgrid? Det brukar ruska fram de flesta luriga minnesproblemen.

 
Test.

Test.