Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

nobody who?

Jag har två datorer där Debian körs. Det är båda standardinstallationer som kör samma tjänster och som uppdateras samtidigt. Det finns ingen egentlig skillnad mellan dessa, förutom för en sak. Ibland kan min stationära börja arbeta som en galning. Det verkligen låter om dator och varje gång jag startar htop så finns "nobody" där. Idag så tog jag en skärmdump för att se om någon känner till vad detta är eller som kanske har nån idé på vad som pågår?
-
På min laptop så har detta aldrig förekommit. Och laptopen körs mer än den stationära. Detta gör att jag blir mer konfunderad. Vad är "nobody" och varför kör den find i /. NFS nämns ju i raden men jag har ju ingen nfs konfigurerad. Möjligt finns nfs igång i nåt standardläge efter debianinstallationen.
-
Här är raden i alla fall. Fick inte med hela dock...
http://xs323.xs.to/xs323/08014/nobody.png

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

JanPihlgrens bild

Inte för att jag vet vad den är till för men jag har också en användare nobody med userid 65534.
Jag kör Mandriva Linux 2008.0.
Password changed = 14 sept 2007 vilket kan stämma med när jag installerade Mandriva Linux efter en diskkrasch.
Jag har skickat en fråga till Mandriva forum så får vi se vad som händer.

Tillägg 2008-01-04
nobody är en standard user som används av program som önskar köra med begränsad behörighet.

timmys bild

Mest troligt är att det är ett cronjobb som körs. I detta fall verkar det vara find som uppdaterar locate databasen.

polters bild

Det ser ju onekligen ut som att den försöker söka genom NFS-shares, vilket säkert kan ställa till det om du inte har några shares. Vissa program är ju buggiga. Om det är ett cronjobb.. ja.. bara att kika i '/etc/cron.d'.

mikaeljs bild

Kan inte hitta nåt som tyder på att det är ett cronjobb...
(i /etc/cron.d/ finns "anacron" och "php4") ~~~ Have a goodyear - http://www.youtube.com/watch?v=tO2wb-LarfU ~~~

 

hoths bild

Crontab redigeras lämpligen med just crontab-kommandot.

crontab -l

dumpar innehållet i crontab för aktuell användare.

Skall det redigeras så används istället

crontab -e

Lämplig header i din crontab kan vara denna, hjälper dig hålla ordning så du skriver rätt sak på rätt plats.

# Minute  Hour  DayOfMonth  Month  DayOfWeek
# 0-59  0-23   1-31   1-12    0-6 (0=Sunday)
# '*' denotes any valid number for that position
#
# Update the file finder index once a day
0  2 * * * /usr/bin/updatedb > /dev/null 2>&1
#

Exemplet ovan innehåller en rad som startar just uppdatering av locate-databasen klockan 02:00 varje dag. Detta kommando måste köras i root's crontab för att få rätt rättigheter. Magin på slutet dumpar all output (std-out och error-out) till /dev/null

OBS! glöm inte kolla även för root och andra användare i systemet.

 
----
Linux växer snabbast!

----
Linux växer snabbast!

fredentofts bild

om man kör crontab -e så kommer man väl bara åt sin egen tabell som ofta ligger i /var/spool nånstans.
Det finns ju faktiskt ganska ofta också en global tabell (/etc/crontab) som root har full kontroll över. I denna kan man även ange olika användare för olika jobb.
Dessutom finns katalogerna /etc/cron.{daily,hourly,monthlymweekly} i vilka man kan lägga separata skript som ska köras med det intevvall som katalogen indikerar.
Här finns t.ex. i openSUSE skriptet /etc/cron.daily/suse.de-updatedb som kör motsvarande uppdatering av locatedatabasen.
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Argumentera aldrig med idioter.
De drar bara ner dig till sin nivå och vinner på erfarenhet!

-
För övrigt anser jag att trådindenteringen måste lagas
-
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-