Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Suspend to RAM problem

Får detta då jag försöka köra Suspend to RAM (Sleep). Nån som vet vad det beror på? Första gången ja testar sleep läget på OpenSuse

loggen:

Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running suspend hooks.
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/00clear =====
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/01logging =====
suspend initiated: Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008

Module                  Size  Used by
arc4                    6016  2
ecb                     7552  2
blkcipher              10116  1 ecb
ieee80211_crypt_wep     9088  1
af_packet              29064  4
ip6t_LOG               10496  7
nf_conntrack_ipv6      22848  4
xt_pkttype              5888  3
ipt_LOG                 9984  8
xt_limit                6656  15
microcode              15372  0
snd_pcm_oss            50432  0
snd_mixer_oss          20096  1 snd_pcm_oss
snd_seq                54452  0
snd_seq_device         12172  1 snd_seq
cpufreq_conservative    11272  0
cpufreq_userspace       8704  0
cpufreq_powersave       5888  0
acpi_cpufreq           13192  0
speedstep_lib           9220  0
ip6t_REJECT             9216  3
xt_tcpudp               7168  4
ipt_REJECT              8448  3
xt_state                6528  8
iptable_mangle          6784  0
iptable_nat            11140  0
nf_nat                 21912  1 iptable_nat
iptable_filter          6912  1
ip6table_mangle         6656  0
nf_conntrack_ipv4      14856  6 iptable_nat
nf_conntrack           61684  5 nf_conntrack_ipv6,xt_state,iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4
nfnetlink               9752  4 nf_conntrack_ipv6,nf_nat,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack
ip_tables              16324  3 iptable_mangle,iptable_nat,iptable_filter
ip6table_filter         6784  1
ip6_tables             17476  3 ip6t_LOG,ip6table_mangle,ip6table_filter
x_tables               18308  11 ip6t_LOG,xt_pkttype,ipt_LOG,xt_limit,ip6t_REJECT,xt_tcpudp,ipt_REJECT,xt_state,iptable_nat,ip_tables,ip6_tables
ipv6                  268152  17 nf_conntrack_ipv6,ip6t_REJECT,ip6table_mangle
apparmor               40736  0
loop                   21636  0
dm_mod                 56880  0
tuner                  61352  0
pcmcia                 41076  0
saa7134               124236  0
video_buf              27652  1 saa7134
compat_ioctl32          5376  1 saa7134
ir_kbd_i2c             12688  1 saa7134
ir_common              38148  2 saa7134,ir_kbd_i2c
snd_intel8x0           36636  1
sdhci                  20364  0
ipw2200               141896  0
ieee80211              35400  1 ipw2200
mmc_core               29828  1 sdhci
snd_intel8x0m          21132  1
snd_ac97_codec         97060  2 snd_intel8x0,snd_intel8x0m
ac97_bus                6272  1 snd_ac97_codec
videodev               30464  1 saa7134
v4l2_common            20608  3 tuner,saa7134,videodev
v4l1_compat            16388  2 saa7134,videodev
snd_pcm                82564  4 snd_pcm_oss,snd_intel8x0,snd_intel8x0m,snd_ac97_codec
snd_timer              26756  2 snd_seq,snd_pcm
yenta_socket           28684  1
ieee80211_crypt         9728  2 ieee80211_crypt_wep,ieee80211
rsrc_nonstatic         15872  1 yenta_socket
snd                    58164  13 snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_intel8x0,snd_intel8x0m,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer
firmware_class         13568  3 microcode,pcmcia,ipw2200
iTCO_wdt               14372  0
pcmcia_core            40852  3 pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic
serio_raw              10756  0
iTCO_vendor_support     7812  1 iTCO_wdt
intel_agp              27156  0
soundcore              11460  1 snd
snd_page_alloc         13960  3 snd_intel8x0,snd_intel8x0m,snd_pcm
battery                14724  0
ohci1394               36272  0
r8169                  32904  0
ieee1394               91136  1 ohci1394
ac                      9604  0
fglrx                1553100  21
button                 12432  0
i2c_i801               12560  0
sr_mod                 19492  0
i2c_core               27520  4 tuner,saa7134,ir_kbd_i2c,i2c_i801
cdrom                  37020  1 sr_mod
rtc_cmos               12064  0
rtc_core               23048  1 rtc_cmos
rtc_lib                 7040  1 rtc_core
sg                     37036  0
agpgart                35764  2 intel_agp,fglrx
joydev                 13632  0
usbhid                 41300  0
hid                    29184  1 usbhid
ff_memless              9352  1 usbhid
sd_mod                 31104  4
ehci_hcd               34956  0
uhci_hcd               27024  0
usbcore               123372  4 usbhid,ehci_hcd,uhci_hcd
edd                    12996  0
ext3                  131848  2
mbcache                12292  1 ext3
jbd                    68148  1 ext3
fan                     9220  0
ata_piix               21380  3
libata                136776  1 ata_piix
scsi_mod              140376  4 sr_mod,sg,sd_mod,libata
thermal                19848  0
processor              40744  2 acpi_cpufreq,thermal

             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       2076272     796968    1279304          0      41616     564240
-/+ buffers/cache:     191112    1885160
Swap:      2104472          0    2104472

===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/05led =====
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/06autofs =====
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/10NetworkManager =====
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/24dock =====
Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running misc hooks for event undock.
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/30s2disk-check =====
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/45pcmcia =====
ejecting PCMCIA cards...
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/50modules =====
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/55battery =====
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/80acpi-fan =====
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/80videobios =====
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/94cpufreq =====
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/95led =====
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/99Zgrub =====
===== Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/99info =====
Tue Mar 18 19:43:05 CET 2008: done running suspend hooks.
+ /usr/sbin/s2ram
Machine is unknown.
This machine can be identified by:
    sys_vendor   = " "
    sys_product  = " "
    sys_version  = " "
    bios_version = "V1.02A"
See http://suspend.sf.net/s2ram-support.html for details.

If you report a problem, please include the complete output above.
+ RET=127
+ set +x
Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running resume hooks.
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/99info =====
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/99Zgrub =====
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/95led =====
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/94cpufreq =====
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/80videobios =====
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/80acpi-fan =====
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/55battery =====
method return sender=:1.1 -> dest=:1.855
   boolean true
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/50modules =====
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/45pcmcia =====
inserting PCMCIA cards...
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/30s2disk-check =====
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/24dock =====
Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running misc hooks for event dock.
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/10NetworkManager =====
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/06autofs =====
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/05led =====
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/01logging =====
===== Tue Mar 18 19:43:07 CET 2008: running hook: /usr/lib/pm-utils/sleep.d/00clear =====
Tue Mar 18 19:43:08 CET 2008: done running resume hooks.

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

fedors bild

ATIs proprietära drivrutin fglrx vet jag kan ställa till det med suspend

flodiss bild

Hade samma strul på SLED10. Ja vette fan vad de är för fel. Funkar i Ubuntu 7.04 utan strul

- f l o d i s -
'embrace the inevitable'

- f l o d i s -
'embrace the inevitable'

tux-svens bild

När jag körde Suse 10.2 Funkade det inte heller för mej, men precis samma installation på min systers köpe-HP funkade precis som den skulle. Något med HW-skillnader var det nog för mej i alla fall, men jag har inte kunnat klura ut den exakta anledningen. Det funkar inte nu på min dator med 10.3 heller. Den fastnar mitt i uppstarten, sedan är det bara att bryta strömmen och starta om från början istället.
---------------------------------------------------------------------------
ODF är den enda ISO-certifierade dokumentstandarden idag - Sprid ODF genom att konsekvent använda dig av ODF. Våga vägra MS-format!

---

Windows are for houses, Linux is for computers!