Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

/etc/udev/rules.d, "invalid rule"

Jag använder IBM laptop Thinkpad R40 och Mandriva Linux 2008.0
Jag försöker använda Huawei E220 3G usb-modem för att ansluta till mobilt internet.
Först försökte jag använda MCC för att sätta upp ppp men misslyckades.
Tangentbordet låste sig och jag fick använda huvudströmbrytaren för att göra "shutdown".

Nu försöker jag koppla upp mig med wvdiald och följer instruktionerna i denna tråd:
http://forum.mandriva.com/viewtopic.php?t=75423&highlight=e220
och denna tråd:
http://mustakim.blogster.com/huawei-e220-software-installer

Instruktionerna säger att kopiera följande "rules" till /etc/udev/rules.d


SYSFS{idVendor}==”12d1″, SYSFS{idProduct}==”1003″, RUN+=”/bin/mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0″, GROUP=”dialout”
SYSFS{idVendor}==”12d1″, SYSFS{idProduct}==”1003″, RUN+=”/bin/mknod /dev/ttyUSB1 c 188 1″, GROUP=”dialout”
SYSFS{idVendor}==”12d1″, SYSFS{idProduct}==”1003″, RUN+=”/bin/mknod /dev/ttyUSB2 c 188 2″, GROUP=”dialout”
SYSFS{idVendor}==”12d1″, SYSFS{idProduct}==”1003″, RUN+=”/sbin/modprobe -Q usbserial vendor=0×12d1 product=0×1003″
SYSFS{idVendor}==”12d1″, SYSFS{idProduct}==”1003″, RUN+=”/sbin/modprobe -Q usbserial vendor=0×12d1 product=0×1003″
SYSFS{idVendor}==”12d1″, SYSFS{idProduct}==”1003″, RUN+=”/sbin/modprobe -Q usbserial vendor=0×12d1 product=0×1003″
SYSFS{idVendor}==”12d1″, SYSFS{idProduct}==”1003″, RUN+=”/usr/bin/pkill pppd”
SYSFS{idVendor}==”12d1″, SYSFS{idProduct}==”1003″, RUN+=”/usr/sbin/huaweiAktBbo-i386.out”

När jag sedan bootar om får jag följande felmeddelande:

ar 16 03:52:03 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:1'
Mar 16 03:52:03 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:2'
Mar 16 03:52:03 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:3'
Mar 16 03:52:03 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:4'
Mar 16 03:52:03 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:5'
Mar 16 03:52:03 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:6'
Mar 16 03:52:03 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:7'
Mar 16 03:52:03 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:8'
Mar 16 03:54:31 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:1'
Mar 16 03:54:31 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:2'
Mar 16 03:54:31 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:3'
Mar 16 03:54:31 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:4'
Mar 16 03:54:31 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:5'
Mar 16 03:54:31 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:6'
Mar 16 03:54:31 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:7'
Mar 16 03:54:31 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:8'
Mar 16 03:55:00 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:1'
Mar 16 03:55:00 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:2'
Mar 16 03:55:00 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:3'
Mar 16 03:55:00 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:4'
Mar 16 03:55:00 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:5'
Mar 16 03:55:00 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:6'
Mar 16 03:55:00 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:7'
Mar 16 03:55:00 Beezon udevd[961]: add_to_rules: invalid rule '/etc/udev/rules.d/10-huawei.rules:8'

Är det någon som vet hur de ska se ut?