Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

moderkortś namnet vart finns det?

Jag har 521 sdram i min burk, men så har jag köpt till 256 till.. men han visar fortfarande 512 i biosen när datorn startar upp.

i biosen har jag lagt till 133 mxh istället för 100/STD eller vad det nu heter.

Hur kan ja kolla i ubuntu vad mitt moderkort heter, för på själva kortet står det ingen bra jag kan söka efter.. Sad

//Johan

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

pluns bild

sudo dmidecode

Så får du rubbet av vad BIOS ser. (och kärnan uppfattar)

BIOS ska automagiskt lägga till nytt minne om det är kompatibelt.
Alternativt är det trasigt, minnen ska man man då alltid
jobba med handledsjordning monterad för att undvika statiska urladdningar som knäcker ett minne.

tufftuffs bild

På BIOS bootbild brukar det alltid stå ett ID-nummer för BIOS. Detta ID kan knytas till tillverkare av moderkortet. På denna http://www.wimsbios.com/awardnumbers.jsp site finns massa bra info. Har inte använt den på länge så jag vet inte om den fortfarande är up-to-date. Annars går det väl att googla fram något annat ställe...

//TuffTuff

baloos bild

Detta fick jag fram.
Men hittar inte vad det heter. Sad

# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.2 present.
40 structures occupying 1001 bytes.
Table at 0x000F0800.

Handle 0x0000, DMI type 0, 19 bytes
BIOS Information
    Vendor: Award Software International, Inc.
    Version: 6.00 PG
    Release Date: 08/04/2000
    Address: 0xE0000
    Runtime Size: 128 kB
    ROM Size: 512 kB
    Characteristics:
        ISA is supported
        PCI is supported
        PNP is supported
        APM is supported
        BIOS is upgradeable
        BIOS shadowing is allowed
        ESCD support is available
        Boot from CD is supported
        Selectable boot is supported
        BIOS ROM is socketed
        EDD is supported
        5.25"/360 KB floppy services are supported (int 13h)
        5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
        3.5"/720 KB floppy services are supported (int 13h)
        3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
        Print screen service is supported (int 5h)
        8042 keyboard services are supported (int 9h)
        Serial services are supported (int 14h)
        Printer services are supported (int 17h)
        CGA/mono video services are supported (int 10h)
        ACPI is supported
        USB legacy is supported
        AGP is supported
        LS-120 boot is supported
        ATAPI Zip drive boot is supported

Handle 0x0001, DMI type 1, 25 bytes
System Information
    Manufacturer: 
    Product Name: 
    Version: 
    Serial Number: 
    UUID: Not Present
    Wake-up Type: Power Switch

Handle 0x0002, DMI type 2, 8 bytes
Base Board Information
    Manufacturer: 
    Product Name: i815-W83627F
    Version: 
    Serial Number: 

Handle 0x0003, DMI type 3, 13 bytes
Chassis Information
    Manufacturer: 
    Type: Desktop
    Lock: Not Present
    Version: 
    Serial Number: 
    Asset Tag: 
    Boot-up State: Unknown
    Power Supply State: Unknown
    Thermal State: Unknown
    Security Status: Unknown

Handle 0x0004, DMI type 4, 32 bytes
Processor Information
    Socket Designation: Socket 370
    Type: Central Processor
    Family: Pentium II
    Manufacturer: Intel
    ID: 83 06 00 00 FF F9 83 03
    Signature: Type 0, Family 6, Model 8, Stepping 3
    Flags:
        FPU (Floating-point unit on-chip)
        VME (Virtual mode extension)
        DE (Debugging extension)
        PSE (Page size extension)
        TSC (Time stamp counter)
        MSR (Model specific registers)
        PAE (Physical address extension)
        MCE (Machine check exception)
        CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
        SEP (Fast system call)
        MTRR (Memory type range registers)
        PGE (Page global enable)
        MCA (Machine check architecture)
        CMOV (Conditional move instruction supported)
        PAT (Page attribute table)
        PSE-36 (36-bit page size extension)
        MMX (MMX technology supported)
        FXSR (Fast floating-point save and restore)
        SSE (Streaming SIMD extensions)
    Version: 
    Voltage: 3.3 V
    External Clock: 150 MHz
    Max Speed: 800 MHz
    Current Speed: 900 MHz
    Status: Populated, Enabled
    Upgrade: Slot 1
    L1 Cache Handle: 0x0009
    L2 Cache Handle: 0x000A
    L3 Cache Handle: No L3 Cache

Handle 0x0516, DMI type 0, 5 bytes
BIOS Information

Invalid entry length (0). DMI table is broken! Stop.

baloos bild

kollar upp det Laughing out loud

pluns bild

Vete tusan vad det här är....

Base Board Information
Manufacturer:
Product Name: i815-W83627F
Version:
Serial Number:

Använder hursomhelst Intels 815 krets
http://www.intel.com/design/chipsets/815/

Googlar man på det fullständiga numret så kör man vilse.

Det måste vara nåt riktigt udda när det inte presenteras mer info.

lspci -vvnn och dmesg borde oxå ge mer info.

Alternativt får du kolla på moderkortet efter instansning av idnuffror.

Är det en märkesdator ? ihopplock ?

baloos bild

Jag tror det är en före-detta skol dator.
Som min sambos far har gett oss.
Korten på start står det ifrån www.iwill.net

johan@johan-desktop:~$ dmesg
[  0.000000] Linux version 2.6.22-14-generic (buildd@terranova) (gcc version 4.1.3 20070929 (prerelease) (Ubuntu 4.1.2-16ubuntu2)) #1 SMP Tue Feb 12 07:42:25 UTC 2008 (Ubuntu 2.6.22-14.52-generic)
[  0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[  0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[  0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[  0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[  0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
[  0.000000] BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS)
[  0.000000] BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data)
[  0.000000] BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 0000000100000000 (reserved)
[  0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[  0.000000] 511MB LOWMEM available.
[  0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 131056) 0 entries of 256 used
[  0.000000] Zone PFN ranges:
[  0.000000]  DMA       0 ->   4096
[  0.000000]  Normal    4096 ->  131056
[  0.000000]  HighMem  131056 ->  131056
[  0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[  0.000000]   0:    0 ->  131056
[  0.000000] On node 0 totalpages: 131056
[  0.000000]  DMA zone: 32 pages used for memmap
[  0.000000]  DMA zone: 0 pages reserved
[  0.000000]  DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
[  0.000000]  Normal zone: 991 pages used for memmap
[  0.000000]  Normal zone: 125969 pages, LIFO batch:31
[  0.000000]  HighMem zone: 0 pages used for memmap
[  0.000000] DMI 2.2 present.
[  0.000000] ACPI: RSDP signature @ 0xC00F76F0 checksum 0
[  0.000000] ACPI: RSDP 000F76F0, 0014 (r0 IntelR)
[  0.000000] ACPI: RSDT 1FFF3000, 0028 (r1 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD    0)
[  0.000000] ACPI: FACP 1FFF3040, 0074 (r1 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD    0)
[  0.000000] ACPI: DSDT 1FFF30C0, 2FE1 (r1 INTELR AWRDACPI   1000 MSFT 100000C)
[  0.000000] ACPI: FACS 1FFF0000, 0040
[  0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
[  0.000000] Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dfb00000)
[  0.000000] Built 1 zonelists. Total pages: 130033
[  0.000000] Kernel command line: root=UUID=e75b292c-9b72-439b-b9dd-8f6883fc04f7 ro quiet splash
[  0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
[  0.000000] mapped APIC to ffffd000 (0140c000)
[  0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[  0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[  0.000000] Initializing CPU#0
[  0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
[  0.000000] Detected 900.051 MHz processor.
[  29.311620] Console: colour VGA+ 80x25
[  29.312466] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[  29.313461] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[  29.352764] Memory: 508172k/524224k available (2015k kernel code, 15492k reserved, 915k data, 364k init, 0k highmem)
[  29.352788] virtual kernel memory layout:
[  29.352790]   fixmap : 0xfff4d000 - 0xfffff000  ( 712 kB)
[  29.352794]   pkmap  : 0xff800000 - 0xffc00000  (4096 kB)
[  29.352797]   vmalloc : 0xe0800000 - 0xff7fe000  ( 495 MB)
[  29.352800]   lowmem : 0xc0000000 - 0xdfff0000  ( 511 MB)
[  29.352804]    .init : 0xc03e3000 - 0xc043e000  ( 364 kB)
[  29.352807]    .data : 0xc02f7e86 - 0xc03dce84  ( 915 kB)
[  29.352810]    .text : 0xc0100000 - 0xc02f7e86  (2015 kB)
[  29.352818] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
[  29.352896] SLUB: Genslabs=22, HWalign=32, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1
[  29.432872] Calibrating delay using timer specific routine.. 1801.46 BogoMIPS (lpj=3602927)
[  29.432923] Security Framework v1.0.0 initialized
[  29.432937] SELinux: Disabled at boot.
[  29.432970] Mount-cache hash table entries: 512
[  29.433206] CPU: After generic identify, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[  29.433229] CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
[  29.433236] CPU: L2 cache: 256K
[  29.433243] CPU: After all inits, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000040 00000000 00000000 00000000
[  29.433264] Compat vDSO mapped to ffffe000.
[  29.433291] Checking 'hlt' instruction... OK.
[  29.449056] SMP alternatives: switching to UP code
[  29.449385] Freeing SMP alternatives: 11k freed
[  29.449970] Early unpacking initramfs... done
[  30.171953] ACPI: Core revision 20070126
[  30.172155] ACPI: Looking for DSDT in initramfs... error, file /DSDT.aml not found.
[  30.175368] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0e20)
[  30.258755] CPU0: Intel Pentium III (Coppermine) stepping 03
[  30.258769] SMP motherboard not detected.
[  30.258774] Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
[  30.258860] Brought up 1 CPUs
[  30.259122] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[  30.259225] Time: 18:53:54 Date: 03/11/108
[  30.259285] NET: Registered protocol family 16
[  30.259512] EISA bus registered
[  30.259533] ACPI: bus type pci registered
[  30.281937] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb130, last bus=2
[  30.281944] PCI: Using configuration type 1
[  30.281948] Setting up standard PCI resources
[  30.289923] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[  30.296033] ACPI: Interpreter enabled
[  30.296040] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[  30.296078] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[  30.305256] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[  30.305272] PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
[  30.305539] PCI quirk: region 4000-407f claimed by ICH4 ACPI/GPIO/TCO
[  30.305547] PCI quirk: region 4080-40bf claimed by ICH4 GPIO
[  30.306055] PCI: Firmware left 0000:02:0c.0 e100 interrupts enabled, disabling
[  30.306172] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
[  30.306218] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[  30.306545] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
[  30.322289] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
[  30.322502] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
[  30.322722] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[  30.322930] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[  30.323138] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[  30.323346] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[  30.323556] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
[  30.323764] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
[  30.323961] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[  30.323998] pnp: PnP ACPI init
[  30.324019] ACPI: bus type pnp registered
[  30.330257] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[  30.330265] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[  30.330275] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[  30.330396] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[  30.330404] PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
[  30.342769] NET: Registered protocol family 8
[  30.342775] NET: Registered protocol family 20
[  30.342943] pnp: 00:00: iomem range 0xd1800-0xd3fff has been reserved
[  30.342951] pnp: 00:00: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved
[  30.342958] pnp: 00:00: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
[  30.342966] pnp: 00:00: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
[  30.344305] Time: tsc clocksource has been installed.
[  30.373648] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
[  30.373653]  IO window: disabled.
[  30.373661]  MEM window: e4000000-e5ffffff
[  30.373668]  PREFETCH window: d0000000-dfffffff
[  30.373678] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
[  30.373684]  IO window: 9000-afff
[  30.373692]  MEM window: e6000000-e7ffffff
[  30.373699]  PREFETCH window: 30000000-301fffff
[  30.373721] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
[  30.373748] NET: Registered protocol family 2
[  30.412365] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[  30.412474] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 196608 bytes)
[  30.412984] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[  30.413458] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[  30.413466] TCP reno registered
[  30.424604] checking if image is initramfs...<6>Switched to high resolution mode on CPU 0
[  31.045494] it is
[  31.797509] Freeing initrd memory: 7119k freed
[  31.798232] audit: initializing netlink socket (disabled)
[  31.798262] audit(1207940034.916:1): initialized
[  31.803454] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[  31.803613] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[  31.803866] io scheduler noop registered
[  31.803872] io scheduler anticipatory registered
[  31.803877] io scheduler deadline registered
[  31.803928] io scheduler cfq registered (default)
[  31.803965] Boot video device is 0000:01:00.0
[  31.804308] isapnp: Scanning for PnP cards...
[  32.157832] isapnp: No Plug & Play device found
[  32.221674] Real Time Clock Driver v1.12ac
[  32.221856] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[  32.221981] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[  32.222305] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[  32.223589] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[  32.224082] 00:0a: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[  32.225749] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
[  32.226244] input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0
[  32.226442] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[  32.229316] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[  32.229329] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[  32.229742] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[  32.229987] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[  32.230015] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[  32.230037] EISA: Detected 0 cards.
[  32.230249] TCP cubic registered
[  32.230283] NET: Registered protocol family 1
[  32.230339] Using IPI No-Shortcut mode
[  32.230664]  Magic number: 4:63:898
[  32.230765]  hash matches device ptyy8
[  32.230780]  hash matches device ptyvb
[  32.231821] Freeing unused kernel memory: 364k freed
[  32.263116] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input1
[  33.720841] AppArmor: AppArmor initialized<5>audit(1207940036.916:2): type=1505 info="AppArmor initialized" pid=1168
[  33.736497] fuse init (API version 7.8)
[  33.751256] Failure registering capabilities with primary security module.
[  33.774493] ACPI: Fan [FAN] (on)
[  33.786653] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
[  33.786665] ACPI: Processor [CPU0] (supports 2 throttling states)
[  33.790728] ACPI: Thermal Zone [THRM] (32 C)
[  35.067168] SCSI subsystem initialized
[  35.087734] libata version 2.21 loaded.
[  35.101601] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.11
[  35.101704] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.1 to 64
[  35.101934] scsi0 : ata_piix
[  35.102040] scsi1 : ata_piix
[  35.102093] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x000101f0 ctl 0x000103f6 bmdma 0x0001f000 irq 14
[  35.102102] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x00010170 ctl 0x00010376 bmdma 0x0001f008 irq 15
[  35.211523] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[  35.291532] e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.17-k4-NAPI
[  35.291541] e100: Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation
[  35.477059] ata1.01: ATAPI: TSSTcorpCD/DVDW SH-S182D, SB02, max UDMA/33
[  35.524050] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[  35.622850] FDC 0 is a post-1991 82077
[  35.648871] ata1.01: configured for UDMA/33
[  6.344000] Marking TSC unstable due to: possible TSC halt in C2.
[  6.372000] Time: acpi_pm clocksource has been installed.
[  6.396000] ata2.00: ATA-6: ST360020A, 3.34, max UDMA/100
[  6.396000] ata2.00: 117231408 sectors, multi 16: LBA 
[  6.396000] ata2.01: ATA-5: FUJITSU MPF3204AT, 0031, max UDMA/66
[  6.396000] ata2.01: 40031712 sectors, multi 16: LBA 
[  6.396000] ata2.00: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[  6.396000] ata2.01: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[  6.412000] ata2.00: configured for UDMA/33
[  6.428000] ata2.01: configured for UDMA/33
[  6.428000] scsi 0:0:1:0: CD-ROM      TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D SB02 PQ: 0 ANSI: 5
[  6.428000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access   ATA   ST360020A    3.34 PQ: 0 ANSI: 5
[  6.428000] scsi 1:0:1:0: Direct-Access   ATA   FUJITSU MPF3204A 0031 PQ: 0 ANSI: 5
[  6.432000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 5
[  6.432000] PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
[  6.432000] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:07.0[A] -> Link [LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
[  6.432000] eth0: RealTek RTL8139 at 0xe0814000, 00:50:bf:5a:4a:76, IRQ 5
[  6.432000] eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
[  6.436000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
[  6.436000] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[  6.436000] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0a.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[  6.436000] 3c59x: Donald Becker and others.
[  6.436000] 0000:02:0a.0: 3Com PCI 3c905C Tornado at e0816000.
[  6.468000] 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[  6.516000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] enabled at IRQ 11
[  6.516000] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[  6.516000] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0c.0[A] -> Link [LNKE] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[  6.604000] e100: eth2: e100_probe: addr 0xe7101000, irq 11, MAC addr 00:D0:B7:C4:DA:BB
[  6.624000] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[  6.624000] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[  6.624000] sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[  6.636000] sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[  6.636000] scsi 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[  6.636000] scsi 1:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[  6.648000] sd 1:0:0:0: [sda] 117231408 512-byte hardware sectors (60022 MB)
[  6.648000] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  6.648000] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[  6.648000] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  6.648000] sd 1:0:0:0: [sda] 117231408 512-byte hardware sectors (60022 MB)
[  6.648000] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  6.648000] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[  6.648000] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  6.648000] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[  6.704000] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[  6.704000] sd 1:0:1:0: [sdb] 40031712 512-byte hardware sectors (20496 MB)
[  6.704000] sd 1:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[  6.704000] sd 1:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[  6.704000] sd 1:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  6.704000] sd 1:0:1:0: [sdb] 40031712 512-byte hardware sectors (20496 MB)
[  6.704000] sd 1:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[  6.704000] sd 1:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[  6.704000] sd 1:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  6.704000] sdb: sdb1 < sdb5 >
[  7.248000] sd 1:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[  7.784000] Attempting manual resume
[  7.784000] swsusp: Resume From Partition 8:5
[  7.784000] PM: Checking swsusp image.
[  7.784000] PM: Resume from disk failed.
[  7.860000] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[  7.860000] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[  22.416000] Linux agpgart interface v0.102 (c) Dave Jones
[  22.440000] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[  22.452000] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[  22.552000] Intel 82802 RNG detected
[  22.600000] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[  22.604000] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.01 (21-Jan-2007)
[  22.604000] iTCO_wdt: Found a ICH2 TCO device (Version=1, TCOBASE=0x4060)
[  22.604000] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[  22.852000] agpgart: Detected an Intel i815 Chipset.
[  22.856000] agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
[  24.472000] gameport: EMU10K1 is pci0000:02:05.1/gameport0, io 0x9400, speed 1169kHz
[  25.396000] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[  25.660000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
[  25.660000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[  25.660000] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 100.14.19 Wed Sep 12 14:12:24 PDT 2007
[  25.780000] logips2pp: Detected unknown logitech mouse model 101
[  26.252000] input: ImExPS/2 Logitech Explorer Mouse as /class/input/input2
[  26.256000] parport_pc 00:0b: reported by Plug and Play ACPI
[  26.256000] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[  26.256000] input: PC Speaker as /class/input/input3
[  26.608000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
[  26.608000] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:05.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[  26.688000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] enabled at IRQ 11
[  26.688000] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0e.0[A] -> Link [LNK0] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[  28.376000] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[  28.476000] Adding 1510068k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:1510068k
[  28.884000] EXT3 FS on sda1, internal journal
[  31.060000] No dock devices found.
[  31.428000] input: Power Button (FF) as /class/input/input4
[  31.428000] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[  31.472000] input: Power Button (CM) as /class/input/input5
[  31.472000] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[  34.988000] eth0: setting half-duplex.
[  35.088000] eth1: link down
[  36.892000] ppdev: user-space parallel port driver
[  37.436000] audit(1207940071.225:3): type=1503 operation="inode_permission" requested_mask="a" denied_mask="a" name="/dev/tty" pid=4742 profile="/usr/sbin/cupsd"
[  37.620000] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
[  37.620000] apm: overridden by ACPI.
[  38.132000] Failure registering capabilities with primary security module.
[  38.508000] Bluetooth: Core ver 2.11
[  38.508000] NET: Registered protocol family 31
[  38.508000] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  38.508000] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  38.780000] agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
[  38.780000] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
[  38.780000] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
[  38.928000] Bluetooth: L2CAP ver 2.8
[  38.928000] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  39.436000] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  39.436000] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  39.436000] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[  43.204000] NET: Registered protocol family 17
[  47.036000] NET: Registered protocol family 10
[  47.036000] lo: Disabled Privacy Extensions
[  47.036000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[  47.036000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
[  57.836000] eth0: no IPv6 routers present

baloos bild
http://medlem.spray.se/psystamp/fel

kunde inte kopiera så mycket text.. jo jag kunde.. men det syndes inte många rader.. Sad

pluns bild

Nu blev man bara snurrig....Smile

Hursomhelst så kollar man Intels specar så
är det då PC100/133 SDRAM som stöds.

Om man bara hittade ditt moderkortsnamn så var det snabbt
gjort att kolla i manualen.

Syns minnet i BIOS ? Om det gör det kör Memtest som du har i GRUB menyn.

Även att prova med att ställa tillbaka till 100 i busshastighet.

baloos bild

Neep att ställa till 100 gör jag inte igen. Då funkar han inte .. det har jag gjort en gång.. det räcker Smile

Ja, det syns att det är 521 ram när jag startar.

ska försöka mig på att kolla memtest.. om jag kan det.. i will be back!

pluns bild

Syns inte minnet i BIOS så kommer inte Memtest heller att se det.
.
Jag tror det är trasigt. En sak är att ställa BIOS i default settings, brukar all BIOS mjukvara ha.

baloos bild

alltså inte i sjävla biosen ser man det.
men när man startar datorn i som vanligt så kommer ju loggan ifrån moderkortes förtag upp.. reklam.. bla bla..
och så så man MHz, Ram, HD/cdrom .. Smile

tja.. det är nog att köra med 512 ram.. suger.. fan köpte ju ett extra 256 minne.. fan att det inte kan användas..