Välkommen till linuxportalen.se!

Linuxportalen.se är Sveriges största och aktivaste webbplats för användare av öppen- och fri programvara.

Du besöker Linuxportalen.se som gäst vilket begränsar din möjlighet att använda webbplatsens alla funktioner. Genom att registera dig som medlem får du inte bara möjlighet att söka bland webbplatsens innehåll, skapa nya och delta i befintliga diskussioner, skapa din egen blogg, kommunicera med andra medlemmar genom privata meddelanden och delta i omröstningar. Du får också tillgång till Veckans Kadavro - en seriestrip unikt skapad för Linuxportalen.se!

Registeringen sker snabbt och är helt kostnadsfri - tveka inte, bli medlem idag!

Montering av en distro

Jag har tänkt att installera Fedora på hårddisken på en befintlig partition som jag inte längre vill använda. Se bifogad dev1.png. Jag vill lägga den på /dev/sda3 som för närvarande är där jag bootar.
Nästa installationsfråga jag får är vilken "mount point" jag skall använda. Se mountpoint.png.
Alternativen är:

/
/boot
/home
/tmp
/usr
/usr/local
/opt

Vad innebär detta? Skall man inte alltid montera på /? Vad innebär de andra alternativen? Hur kan man montera en distro på t ex /tmp? Jag har frågat "glasögonfarbrorn" men det är något grundläggande med montering av partitioner jag inte greppar.
Nuvarande konfigurationsfil för GRUB ligger på /dev/sda3, vad händer med den? Kommer jag att kunna boota med GRUB?

BilagaStorlek
dev1.png55.6 kB
mountpoint.png26.8 kB

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

mikaeljs bild

http://wiki.imbumba.se/index.php/Katalogstruktur ~~~ Have a goodyear - http://www.youtube.com/watch?v=tO2wb-LarfU ~~~

 

pbs bild

Valet av monteringspunkt betyder var i filsystemhierarkin partitionen monteras. Varje system kräver en partition som monteras på / (sk rootpartition).
 
I skrivbordssystem är det oftast en bra idé att även skapa en särskild /home-partition, speciellt om disten man ämnar att installera är ens huvudsystem. När /home ligger på sin egen partition bli det mycket lättare med uppdateringar/distbyten eftersom personlig data inte behöver kopieras fram och tillbaka när rootpartitionen formateras (vid nyinstallation). På servermaskiner kan det ofta vara bra att ha /var och /tmp på egna partitioner så att loggar/tillfällig data inte kan fylla hela hårddisken och göra systemet oanvändbart.
 
Om du nu enbart ska testa Fedora så är det bäst att inte dela /dev/sda3 på något vis utan bara välja / som monteringspunkt för partitionen. Då krävs det även att partitionen ska formateras (ext3 är ett bra val till filsystem).
 
Någon särskild swappartition behöver du inte skapa eftersom du åtminstone tidigare hade hela två stycken av dem (/dev/sda6 och /dev/sda5).
 
Fedoras installationsprogram kommer att fråga om du vill att bootloadern (GRUB) ska installeras. Om jag tolkar det rätt så har du idag två Ubuntussystem på din hårddisk varav den på /dev/sda3 är den som du senast installerade. Då är det även det systemets GRUB som du idag använder och som då kommer att försvinna i och med Fedoras installation. Det är alltså okej (närapå nödvändigt om du inte har djupare insikter i saken) att låta Fedora installera sin egen GRUB.
 
Problemet med Fedoras Grubinstallation är dock det att det (åtminstone inte tidigare) klarade av att känna igen andra installerade Linuxsystem och lägga dem i Grubs meny. För att då kunna starta Ubuntusystemet på /dev/sda1 måste du för hand kopiera den rätta punkten i /boot/grub/menu.lst på /dev/sda1 till /boot/grub/menu.lst på Fedorapartitionen.